bezorgde burgers

Een moeizame online avond van Bezorgde Oirschotse Burgers met de Gemeenteraad

Is de kloof tussen Gemeenteraad en ondertekenaars van de brandbrief van Bezorgde Oirschotse Burgers (BOB) van mei 2021 kleiner geworden na 13 december? Het was de avond waarop de Gemeenteraad antwoord gaf op die brandbrief. Samengevat schetste de brief 28 gevallen van onbegrepen besluitvorming en handelwijze van de gemeente, gegroepeerd in 3 thema’s: 1. Relatie tussen inwoner en gemeente, 2. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, 3. Samenwerken, informeren en afstemmen.

Helaas moest de avond online gehouden worden. Het was een moeizame avond, onder meer door de techniek en de verwachtingen die iedere deelnemer voor zichzelf had. Alle betrokkenen hebben hier hun eigen rol in gehad.

Na een korte terugblik door BOB werd het antwoord van de Gemeenteraad op de brandbrief gepresenteerd, door de verschillende fractievoorzitters. Deze presentatie begon met de erkenning van het signaal van de brandbrief van mei 2021. Aansluitend gingen de fractievoorzitters uitgebreid in op verbeteringen die al in gang zijn gezet, zoals bijvoorbeeld een flink budget dat is vrijgemaakt voor inwonerparticipatie. Ook worden de resultaten van Rekenkamerrapporten structureel geïntegreerd in procesverbeteringen. De bedoeling van de presentatie was vertrouwen te wekken bij de ondertekenaars.

Dat gebeurde op dat moment niet. De presentatie bleef voor veel ondertekenaars abstract en ging niet rechtstreeks in op de thema’s van de brief, terwijl dat nu juist werd verwacht. Er leek geen sprake van een dialoog. Ondertekenaars konden op de chat vragen stellen ter verduidelijking, nadere toelichting, of concretisering. Die vragen waren er zeker maar de chat werd ook gevuld met vele opmerkingen waaruit frustratie en ongenoegen sprak, vooral toen de presentaties van de Raadsleden langdurig ingingen op processen die volgens de ondertekenaars niet aanhaakten bij de inhoud van de brief. Hierdoor raakten de vragen ondergesneeuwd. Er werd onvoldoende tijd genomen om vragen te beantwoorden, terwijl ondertekenaars wel uitgenodigd werden om nieuwe vragen op de chat te zetten. Echt een gemiste kans!

Heeft de avond zin gehad? In elk geval is aan ondertekenaars gepresenteerd hoe de Gemeenteraad er in staat. Verschillende ondertekenaars hebben hierop in de chat hun gevoelens van boosheid, frustratie en ongenoegen geuit. De chat is bewaard en er wordt nog actie op ondernomen. Raadsleden erkennen dat er beter met inwoners samengewerkt moet worden en dat er meer uitleg van besluitvorming kan worden gegeven. Een suggestie van een van de ondertekenaars was om maandelijks te publiceren over raadsbesluiten en stemgedrag van de raadsleden. Raadsleden benadrukken dat fractievergaderingen openbaar zijn, iedere inwoner kan op die vergaderingen vragen en kwesties aankaarten. Iedere inwoner is welkom. Wethouders hebben spreekuren en raadsleden e-mail en telefoonnummers. Geadviseerd wordt daar gebruik van te maken, telkens als je vindt dat zaken niet goed gaan.

Tenslotte blijft het BOB initiatief wellicht in de een of andere vorm actief. Er is op deze 13e december door de Gemeenteraad een reactie gegeven op de brandbrief van mei 2021. Het is aan BOB wat zij van deze reactie vinden en wat zij ermee gaan doen.

De BOB kerngroep

0653135065

Uit het Oirschots Weekjournaal

One thought on “Een moeizame online avond van Bezorgde Oirschotse Burgers met de Gemeenteraad

  1. Wat een eufemisme; een regelrechte farce was het!! Het door de zelfbenoemde kerngroep voorgestelde “gespreide bedje” bleek veel meer de eigenschappen te hebben van een ongestabiliseerd waterbed waar de inhoud ook steeds wegduikt voor het gewicht. “Doel bereikt”werd er gejubeld toen men als donderslag bij heldere hemel het hele BOB-initiatief dat men daarvoor ten koste van veel had gekaapt, als een hete aardappel liet vallen. Welk doel? Er was nooit overleg met de achterban,laat staan dat er een doel werd gecommuniceerd. Alleen als je dan aan het einde van de avond op de bewuste 13e december ’21 ,vlak voordat je als BOB-initiatiefnemer en ondertekenaar de meeting moet verlaten de gespreksleidster nog net hoort zeggen “Annemarie (van Schoonderwald) blijf jij nog even hangen voor de evaluatie? ” , krijg je enig idee van wat die behaalde doelstelling kan zijn geweest. Maar dat was in ieder geval niet de door de ondertekenaars beoogde, dat bleek uit het hele verloop van de avond.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading