toren Oostelbeers

Bezwaarschrift tegen de herinrichting Oude Toren

Op 14 augustus 2021 kwamen meer dan 200 actieve burgers bijeen op het terrein van de oude Toren. Zij vonden elkaar in hun afkeer van de gemeentelijke plannen met de toren en het gebied eromheen. Wat is de zin van een “verefteling” van dit eeuwenoude monument door er een periscoop op te plaatsen? Wat ga je dan voor bijzonders zien?

Deze actie zal grote negatieve gevolgen hebben voor de aanwezigheid van de kerkuil, die er al jarenlang broedt. Men verwacht dat hij zal verdwijnen maar hij kan nergens naartoe omdat in alle windstreken al een kerkuil huist. Een kaalslag onder het bomenbestand dreigt en vervolgens wordt een stuk van het eeuwenoude zandpad (kerkenpad) half verhard. Dat laatste is volstrekt in strijd met de provinciale wens om uiterst omzichtig met zandpaden om te gaan omdat er geen nieuwe bijkomen en ze van wezenlijk belang zijn voor de biodiversiteit.

Men besluit unaniem bezwaar in te dienen. In de praktijk kan dat alleen door organisaties die er “belang bij hebben”. Dat werden uiteindelijk WNL de Beerzen en IVN Oirschot. Zij kwamen tot de conclusie dat zij in feite te laat waren om tegen de bouw van de periscoop te protesteren omdat de termijn van het besluit om “de toren te restaureren” reeds verstreken was. Overigens heeft de Raad van State onlangs stelling genomen tegen dit soort versluierde en zelfs “leugenachtige” aankondigingen van besluiten van overheden.

Vervolgens bleek tevens dat de verharding van het zandpad al onderdeel was van een reeds aanvaard plan “de levende Beerze”. Daarin wordt het gehele zandpad in dat gebied half verhard.  Geen gestructureerde participatie en zelfs provinciale subsidie om precies dat te doen wat de Commissaris van de Koningin in een vlammend betoog juist heeft aanbevolen niet te doen!!!!! De beide organisaties hebben direct protest ingediend bij B.&W en de Gemeenteraad van Oirschot. Omdat vervolgens al een toiletwagen bij het terrein arriveerde vreesden we dat de werkzaamheden al zouden starten. Daarop hebben we een melding ingediend bij de Provinciale Omgevingsdienst Brabant Noord.

De Omgevingsdienst kwam met ons tot de conclusie dat de gemeente in haar besluitvorming geen rekening heeft gehouden met het verblijf van de kerkuil.

Een zware omissie! Vervolgens dienden de beide organisaties een doorwrocht bezwaar in.  Dat bezwaar wordt op 23 november a.s. behandeld door de Commissie van de Bezwaarschriften van de gemeente Oirschot. Het wordt dus spannend.

Wij houden u op de hoogte…..

Gerard Vinke

De vergunning van de gemeente (80MB)

Het bezwaarschrift tegen het gemeentelijke besluit (1MB)

Het verweerschrift van de gemeente Oirschot (6MB)

Dossier ZOUT over de Oude Toren Oostelbeers

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading