toren Oostelbeers

Periscoop, een verdwijnend perspectief

De periscoop limiteert het gezichtsveld tot een “tunnelvisie”

In Oostelbeers, onderdeel van de gemeente Oirschot, verzetten dappere en actieve burgers zich tegen de “verEfteling” van een Rijksmonument uit 1200, de Oude Toren, door de gemeente Oirschot. Die wil de Toren voorzien van een heuse periscoop om er een “belevingsconcept” mogelijk te maken. Zie : Wat is er toch aan de hand met de Oude Toren

De gemeente Oirschot is vastbesloten om al haar monumenten, “beleefbaar” te maken voor een groter publiek. Ze heeft 500.000€ beschikbaar gesteld om de Oude Toren te “faceliften” en het ontwerpburo Marco Vermeulen gevraagd wat hiervoor mogelijk is. De randvoorwaarde was dat de toren zelf onaangetast moet blijven, aangezien er een beschermde kerkuil en vleermuizen huizen.
Het buro kwam met een creatieve oplossing. Bezoekers hoeven niet naar de top van de toren te klauteren om het panorama te genieten. Door het installeren van een heuse periscoop kan de bezoeker vanaf de begane grond het uitzicht genieten, zonder de fauna te storen. Weliswaar in 1 vaste richting, de periscoop kan niet worden gedraaid vanwege technische en privacy redenen. Helaas moeten wel een aantal majestueuze eiken gekapt worden, die het uitzicht belemmeren.

De plaatselijke dorpsraad, milieu en heemkunde verenigingen hadden zich daarin al geschikt, totdat bleek dat er niet 5 maar 37 bomen zouden moeten worden gekapt en het panorama zich beperkt tot een kijkhoek van 15 graden.

Misschien moeilijk voor te stellen : een kijkhoek van 15 graden. U kunt dit thuis nabootsen met 2 spiegels en een closetrol. U kunt ook de spiegels weglaten en eens kijken wat er van een panorama overblijft kijkend door een closetrol.
Het uitzicht via de toren is nagebootst in de foto.

Het is onderhand de hoogste tijd om de uitvoering van dit dwaze plan te stoppen. Als de gemeenteraad en de maatschappelijke organisaties hun verantwoordelijkheid niet nemen en hun steun aan het plan niet intrekken en de wethouder stoppen, zal de burger in actie komen en de rol van controle van de overheid overnemen en de rechter verzoeken recht te doen.

Drie van de 6 partijen in de gemeenteraad hebben inmiddels gereageerd op 4 simpele vragen over hun standpunt in deze. De 17 dames en heren van de gemeenteraad mogen rekenen op een goed geheugen van de burgers bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 in deze!

Zie ook Oirschots Weekjournaal 15 september 2021

3 thoughts on “Periscoop, een verdwijnend perspectief

  1. Het is tekenend dat eerst nu er een poging is gedaan te verbeelden wat de periscoop, onder ideale weersomstandigheden, mogelijk gaat laten zien. Het tekent het proces, het tekent het plan. Een plan waarvan het duidelijk is dat dit niet dienend is voor de bestaande unieke waarden. Het plan vernietigt de beleefbaarheid van het authentieke van de plek, het stopt de kerkwal onder in een soortement aspergebed, doorsnijdt die met een extra ingang met gebiedsvreemd materiaal van Cortenstaal en verbrande houten schijven. De ene aantasting van de beleefbaarheid na de andere. Een unieke plek van meer dan 800 jaar oud ondergeschikt gemaakt aan wat gepresenteerd is als een design. De tijdloze beleving van een authentieke plek ingeruild voor de tijdgebonden beleving van een tot designobject gedegradeerde oude toren. Niet meer, niet minder dan een frats.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading