Energietransitie

Participeren in Energieopwekking

Het bestuur van Kempen Energie.

Vorig jaar hebben de vereniging KempenEnergie en Veldhoven Duurzaam de coöperatie KempenStroom opgericht. KempenStroom gaat zich bezighouden met grootschalige duurzame energieopwekking op daken en op land in de Kempen.

Redactie ZOUT

De energie transitie is niet iets van de verre toekomst maar klopt nu al aan de deur met bijvoorbeeld hogere gasprijzen. De vereniging Kempenstroom is een actieve club vrijwilligers die hier echt een verschil wil maken.

Of vindt U dat dit meer een overheidstaak zou moeten zijn?

Lees het artikel in Oirschots Weekjournaal

Het werkgebied omvat de 7 gemeenten, Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-de Mierden , Valkenswaard en Veldhoven. Inwoners van deze gemeenten worden uitgenodigd om lid te worden en mee te doen. Via KempenStroom kun je participeren in duurzame energieopwekking. Denk aan zonnedaken, zonneparken, windmolens maar ook energieopslag. Participeren betekent dat je betrokken kunt zijn bij de ontwikkeling van voorzieningen, de bouw en de exploitatie. Je wordt via de coöperatie mede-eigenaar en deelt in winsten.

Klimaatverstoring

Grootschalige energieopwekking is nodig om op korte termijn de opwarming van de aarde een halt toe te roepen. De klimaatverstoring is een mondiaal probleem dat ons inspireert en dwingt om lokaal in beweging te komen.

Gemeenten in de Kempen hebben zoekgebieden aangewezen en criteria benoemd voor grootschalige zon- en windparken. In die zoekgebieden ontstaan nu initiatieven. In het landelijke Klimaatakkoord, in de Regionale Energie Strategie en in het beleid van de meeste gemeentes is opgenomen dat 50% van grootschalige energieopwekking op land lokaal eigendom moet worden. De coöperatie KempenStroom gaat daar invulling aan geven. Wij initiëren deels zelf en worden 100% eigenaar van die projecten.

KempenStroomDelen

Het eerste project wordt ongeveer 1250 zonnepanelen op een dak van een bedrijvencentrum. Bij grote projecten op land werken we samen met projectontwikkelaars en worden we 50% eigenaar van het park. Het eigen vermogen dat nodig is om dat eigendom te verwerven, wordt verkregen uit de investeringen die leden van de coöperatie doen. Je kan dit zien als een groene manier van beleggen. Bij elk project worden er KempenStroomDelen vrijgeven waar leden op in kunnen tekenen. Een KempenStroomDeel kost 100 euro. Dit bedrag is bewust laag gekozen zodat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. KempenStroom streeft naar een goed rendement op de KempenStroomDelen. De ervaring van andere energiecoöperaties laat zien dat rendementen van 3 tot 5% haalbaar zijn.

Lid worden

Maar bij participatie gaat het voor KempenStroom niet alleen om financieel participeren. Door betrokken te zijn bij de ontwikkeling van grootschalige projecten, hebben we ook de mogelijkheid om de belangen van omwonenden te behartigen, toe te zien op een mooie landschappelijke inpassing en het bevorderen van een in het gebied passende biodiversiteit. Als mede-eigenaar beslist KempenStroom ook over het beheer van het park gedurende 25 jaren.

Vorig jaar vond de oprichting van de coöperatie plaats en is er gewerkt aan een gedegen organisatie. Dit jaar staat in het teken van het werven van leden en hopen we onze eerste projecten te kunnen realiseren. Aanmelden als lid kan via de website www.kempenstroom.nl Lid worden is een mooie stap om betrokken te zijn bij de duurzame energieopwekking in de Kempen en een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading