Energietransitie

Kandidaat wethouder slaat de plank in één filmpje drie keer mis

In een onlangs gepubliceerd filmpje richt wethouder Langens zich tot burgers om hen te herinneren aan de energietransitie die we samen moeten aanpakken. Op het eerste gezicht een sympathieke en persoonlijke oproep voor een uiterst belangrijk onderwerp. Hoe voorkomen we dat we straks zonder energie zitten voor prive en industriële activiteiten.

Eerst nog even dit. Wat denkt u?

Weet u welke klimaatdoelstelling Oirschot zich gesteld heeft?

Laden ... Laden ...

Denkt u dat Nederland de klimaatdoelstelling voor 2030 (49% minder CO2 tov 1990) gaat halen?

Laden ... Laden ...

Helaas slaat de wethouder, naar mijn – ik weet het – niet zo bescheiden mening, de plank hier 3 keer mis. Of netter gezegd, mist ze de kans om burgers uit te leggen waar het werkelijk om gaat : concreetheid, commitment en urgentie.

 1. Parijs Akkoord 2050.
  we hebben in het klimaat akkoord afgesproken dat we in 2050 van het gas af moeten zijn. Maar 2050 is voor de meeste mensen nog heel ver weg. Urgentie komt pas – als de tekorten aan de deur kloppen, zoals nu met dreigende energie tekorten door de Oekraïene oorlog.
 2. Kleine beetjes
  Alle kleine beetjes helpen. Als voorbeeld wordt – alweer – het vervangen van gloeilampen door LED lampen en aanbrengen van tochtstrippen genoemd. Er wordt nu al minstens 4 jaar over energiebesparing gesproken. Onderhand willen we wel eens weten hoe kleine beetjes optellen tot het totaal dat nodig zal zijn. De gemeente heeft daarvoor geen plannen, maar slechts een Transitie Visie, die onvoldoende SMART is. De plannen voor de burgers zijn geen plannen maar zijn de bekende vrijblijvende adviezen.
 3. @Samen
  we moeten het samen doen. Samen doen vind ik altijd geweldig. Het geeft mij namelijk het gevoel dat ik ook een beetje minder mee kan doen, omdat anderen dat wel zullen opvangen. Collectiviteit als een verzekering om nog even niets te hoeven doen.

Mijn filmpje zou er dan ook anders uitzien:

 1. Parijs Akkoord 2050 (WAAROM).
  we doen het niet voor een overheid, die in Parijs iets heeft afgesproken. We doen het voor onszelf en onze kinderen en ook voor alle andere kinderen in ons land en daarbuiten. We willen hen een onleefbare aarde besparen. Die leefbaarheid van straks moet je NU garanderen.  Door nu krachtig op de rem te gaan staan, de bocht te nemen en flink gas te geven. Voor de zekerheid: dit is beeldspraak, het gaat niet over Max Verstappen. 
  De tijd van praten over ambities ligt ver achter ons. Het gaat nu om uitvoerbare plannen waar ieder afzonderlijk (niet samen, zie later) commitment (niet verantwoordelijkheid) voor kan en moet nemen.
 2. Kleine beetjes (WAT)
  Het laaghangend fruit is onderhand geplukt. Iedereen heeft zijn gloeilampen al weggegooid en gebruikt de LED lampen, cadeau gedaan door de gemeente. Zij die nog gloeilampen hebben, zijn nu dief van eigen portemonnee. En straks gaat het licht voor hen zelfs geregeld uit. Energie gaat namelijk op de bon. Iedereen krijgt x kWh per maand per persoon. Alleen als je slim geïnvesteerd hebt in een laag energie woning en dito transportmiddel is je huis behaaglijk en kom je nog ergens. Iedereen krijgt de gelegenheid om vóór 2030 (nog maar 7 jaar) voldoende te investeren. 
  Tenzij we natuurlijk alle plannen moeten versnellen vanwege de Oekraïne crisis . . .  
 3. @Samen (HOE)
  Ieder moet zijn eigen bijdrage leveren. Als u dat niet op tijd doet, zit u straks in de kou. Er is niet genoeg gas voor strenge winters. Er is niet genoeg elektriciteit uit centrales die op gas draaien en ook niet genoeg duurzame energie in de winter (windmolens en zonnepanelen op windstille dagen) of opgeslagen duurzame energie om daarop te vertrouwen. Dus moet elke huiseigenaar isoleren + warmte die weglekt terugpompen (= 3x  efficiënter dan elektrisch verwarmen).

  De gemeente heeft de opdracht gekregen van het Rijk om de transitievisie op te stellen. De wethouder heeft daarvoor het bureau RoyalHaskoning DHV in de arm genomen, dat alle mogelijkheden heeft geinventariseerd in een rapport met de naam Transitievisie Warmte gemeente Oirschot.

De definitie van:

Uit de bijlage van de Transitievisie Warmte

Maar dat tijdspad zoek je tevergeefs.

In onderstaand document beschrijving ambitieniveaus wordt duidelijk welke rol de gemeente gaat spelen: informeren: adviseren, stimuleren, aanmoedigen (check) en kartrekken van warmteprojecten (warmtenet).

Drie mogelijke ambitieniveas met de schatting aan benodigdheden

Gezocht voor de nieuwe regeerperiode:
een niet te voorzichtige wethouder
die ervoor gaat om Oirschot voorop te laten lopen.
Achterblijvers zullen er genoeg zijn. 

De mogelijkheden van de gemeente hangen natuurlijk af van de mogelijkheden die de centrale overheid gaat bieden. De centrale overheid (die wij, burgers hebben aangesteld) moet nog véél meer doen. Zij moet op tijd zorgen voor infrastructuur, zoals elektrische transportleidingen, waterstof installaties (opslag), stikstof / hoogcalorisch gas mengfabrieken en misschien zelfs wel kernenergie.
Dat vraagt om een masterplan, een voorspelling waar het de komende tijd tot knelpunten gaat komen en commitment om het plan uit te voeren (zie insert: Herkent U dit?).
En last but not least ervoor zorgen dat de primaire levensbehoefte, energie, voor iedereen in voldoende mate beschikbaar is, dus ook voor de mensen die van een minimaal inkomen moeten leven.
Misschien heb ik het gemist, maar heeft u dat plan al gezien? 

Herkent u dit?
We hebben hoge ambities (1).
Maar stellen moeilijke zaken ook graag uit. Dus maken we een plan (2) .
Dat te optimistisch / onhaalbaar is (3).
Waar geen marge in zit voor onverwachte tegenvallers (4).
En waar we ons vervolgens ook niet 100% aan houden (5).
Met als gevolg een gemist doel.

Succesvolle ondernemingen,
zijn door schade en schande wijs geworden en hebben methoden gevonden om uit alle 5 de valkuilen weg te blijven.
Kort gezegd :
1. formuleer het verschil tussen succes en geen succes.
2. Maak een voldoende gedetailleerd plan en
3. Voorspel wat er mis kan gaan.
4. Mik hoger dan het doel, om tegenvallers te kunnen compenseren (Just in Time, is meestal net te laat).
5. Voer het plan bloedserieus uit (commitment). 


Naschrift : de Correspondent tipt ons nog: Klein huiselijk verzet tegen Poetin : thermo ondergoed.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading