motorcross

Motorcrossers vernielen de bossen en ook de verbodsborden op de Landschotse Heide

Wekelijks crossen de motorcrossers door de Oirschotse bossen. Handhaving staat machteloos.

Zolang er geen borden staan kunnen ze niet verbaliseren. De gemeente plaatst de beloofde borden niet. De crossers nemen de nog resterende borden onderhand mee naar huis.
Een prentenboek van een NATUURRESERVAAT in Oirschot.

Een mooi wandelpad door een natuurreservaat in Oirschot

In een stiltegebied

Is een oefenterrein voor wekelijks terugkerende motor crossers

Burgers versperren de weg

Maar de crossers maken gewoon een nieuw pad

Natuur BOA staat machteloos, want er staan geen verbodsborden

Die worden stuk voor stuk gesloopt door de motor crossers


Gemeente Oirschot is trots op zijn Landschapskwaliteitsplan,
maar laat tegelijkertijd de verloedering van landschapskwaliteit toe.

De oplossing moet goed doordacht worden. Was 4 jaar daar niet genoeg voor?
De natuur BOA gaf aan dat hij machteloos staat tegenover een groep vaak agressieve motorcrossers die door de bossen racen.

ZOUT nodigt lezers uit om met creatieve ideeen te komen om een einde te maken aan deze vernietiging van landschapskwaliteit.

Een oplossingsrichting is:
Sluit de 3 toegangswegen (Jachtlaan, Konijnenberg, Wit Holland weg en Burgerwalweg) af voor gemotoriseerd verkeer, zoals beschreven in het plan van de gemeente. Verbaliseren op een toegangsweg is immers een stuk makkelijker dan midden in een bos.
Parkeren bij de vennen op de Landschotse Heide is dan niet meer mogelijk, maar meer westelijk 200m en 400m op de Kromvensedijk (u weet wel waar die rijplaten nog liggen) kan goed. Vanaf die 2 doodlopende wegen is er een betere barriére voor motorcrossers.

Aan het witven kan dan niet meer worden geparkeerd

Maar wel 200m of 400m meer westelijk op de Kromvensedijk.

Wat vindt U van dat idee?
Heeft U zelf een aanvulling of een beter idee?
Reageer!

Gemeenteraad denkt onderhand ook mee

De gemeenteraadsleden buigen zich over de vraag hoe vaak per jaar een pijlenrit voor 400 motorcrossers kan worden toegestaan. De gedachte is dat het crossen op de Landschotse Heide zal afnemen als er 1 tot 8 maal per jaar een pijlrit evenement wordt toegelaten op de Oirschotse Heide.

Partij#ritten/jaar Toelichting
2- 3 Joep vd Ven
‘enkele keer per jaar zeker genoeg is’ en dat bescherming van de natuur prioriteit moet hebben, met verder alleen toegang in het gebied voor wandelaars en fietsers. Ook hij wil de handhaving opvoeren
6 Els Claassen
‘De motorcrossers moeten toch érgens recreëren; dan maar op de Oirschotse Heide, waar de natuur toch al belast wordt door Defensie’
Zij vindt wel dat er meer gehandhaafd zou moeten worden tegen het wildcrossen.
0 Marienette Wemelsfelder
liefst helemaal géén pijlenritten en offroadevenementen in de natuur. Over een eventueel compromis is wel te praten.
0 Pieter van Loon
liefst helemaal géén pijlenritten en offroadevenementen in de natuur. Over een eventueel compromis is wel te praten.
8 ‘niet zo’n moeite te hebben met ongeveer acht evenementen per jaar’
de Gewone Man 2-3 Paul van den Biggelaar
‘een paar keer per jaar’ is zeker genoeg en ook hij wil de handhaving verstevigen en daarvoor ook meer verbodsborden plaatsen.
Resultaten enquete Cees Ouwerkerk in Oirschots Weekblad

Hoezo beleid controleren?
GEEN ENKELE partij heeft tot nog toe navraag gedaan, waarom de gemeente nog steeds de beloofde borden niet heeft geplaatst.

Aankondiigng van de gemeente in het Oirschots Weekjournaal

ZOUT heeft de gemeente nu de vraag gesteld waarom de belofte gedaan in 2018, om in 2021 borden te plaatsen nog steeds niet vervuld is. We houden U op de hoogte van het antwoord.

Wat vindt u daar nou van?
Reageer!

12 thoughts on “Motorcrossers vernielen de bossen en ook de verbodsborden op de Landschotse Heide

 1. Het is (zacht gezegd) belachelijk hoe de crossende mens zich meent te kunnen gedragen: borden vernielen, spaarzaam groen naar de ratsmodee helpen, wild verjagen en natuurboa’s bedreigen. Ik vind het nogal een lijstje!

  Ik herinner me een verhaal over een Engelse lord die noodgedwongen huis en tuin voor het publiek openstelde, op een stuk privé in huis na én een stukje tuin.
  Toen er op dat privégrasveld een familie ging picknicken, ging hij er heen, maakte hen attent op ’t bordje privé en vroeg hen heel vriendelijk zijn gastenboek in te vullen, inclusief het adres van de familie. Op de vraag van de man die op het punt stond zijn sandwiches te verorberen, zei de kasteel heer: “Wel, dan kom ik over een poosje met mijn familie bij u in de tuin een lunch nuttigen. U vindt het vast niet erg dat we onze labradors meenemen.”

  Hoe het verhaal van de picknickende landgoed bezoekers afgelopen is, dat weet Ik niet.
  Maar een beetje oog om oog denken is bevrijdend, niet dat je het moet doen, maar ’t is lekker om te bedenken.

  Hoe pakken we het probleem aan? Alhoewel… we, we. het is aan de gemeente. En ik denk dat je geen vier jaar nodig hebt om stappen te ondernemen.
  De toegangswegen voor gemotoriseerd verkeer afsluiten lijkt me een goed begin. En natuurlijk de borden plaatsen.
  Oké…. het kost een paar knaken, maar als je wil handhaven dan moet je de juiste voorwaarden scheppen..

  Hartelijke groet,
  Jan

 2. De VVD zegt ‘niet zo’n moeite te hebben met ongeveer acht evenementen per jaar’. Ik stel voor dat enkele leden van de VVD dan hun terrein ter beschikking stellen zodat daar 8 keer per jaar een cross kan plaatsvinden. Daar zullen zij dan niet zo’n moeite mee hebben, neem ik aan.

 3. Jullie moeten gewoon niet zo zeiken. Het bos is van iedereen. Crossers zitten ook niet te zeuren dat jullie daar fiets en wandelpaden aanleggen die ten kosten gaan van de natuur. En jullie moeten ook niet zo scheinheilig doen en zeggen dat het wild verjaagd word of iets. Als jij daar loopt of fiets rennen de dieren net zo hard weg. Er is nog nooit een zogenaamde wildcrosser die een boom of stuk natuur of iets heeft weggehaald in tegenstelling tot jullie en of de overheid die maar bepalen dat daar borden in de natuur moeten staan of een wandelpad moet komen of een parkeerplaats moet komen, of bepalen dat er een type boom moeten staan of juist niet dus laten we dat maar even aanpassen. Lekker natuurlijk allemaal

  Er is nog nooit een bos vernield door zogenaamde wildcrossers. Er word juist gebruikt gemaakt van de natuur zoals die erbij ligt. Hoe echte natuur werkt dus Stelletje wildlopers🤡

  1. Het bos is niet “van iedereen”. In Nederland is elk stukje bos van iemand. De eigenaar kan binnen de grenzen van de wet en de vergunningen bepalen wat er mag op dat terrein. Wildcrossers negeren niet alleen de vergunningen van de overheid, maar ook de rechten van de eigenaar van het bos.

 4. Beste Dennis, ik denk dat je appels en peren met elkaar aan het vergelijken bent als je schrijft “het bos is van iedereen”‘ .Tot op zekere hoogte klopt dat .Binnen de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt waarin we hebben vastgelegd wat we wel en niet acceptabel vinden om zo elkaars vrijheid te kunnen optimaliseren. We noemen dat wetten en het feit dat crossers hun kentekenplaten vaak ombuigen of opzettelijk onleesbaar maken (misdrijf!) doet vermoeden dat ze zich goed realiseren dat ze aan andermans vrijheid ,de wet, zitten te morrelen.

  Wildcrossers zijn ergernis nummer één in het buitengebied,verontrusten en bedreigen mens en natuur, zorgen voor een onveilig gevoel bij andere gebruikers. Paden,inclusief MTB-routes, worden kapotgereden, kleine kinderen, honden en paarden angstig. Ook de voorbeelden van aanrijdingen met wild zijn legio.

  Jouw stelling houdt een beetje in dat als je gemeenschappelijk gebruik van een keuken hebt, jij vindt dat je er dan ook in moet mogen pissen “want de rest maakt het met koken toch ook vuil” Ik heb geen idee wat bij jou groter is : de hersen- of cilinderinhoud maar laat zien dat je van allebei wat hebt. Ga voor je sanitaire stop naar het toilet en voor crossen naar de crossbaan. Fijn weekend.

 5. Verzonden: zondag 20 februari 2022 22:14
  Aan: Bestuurssecretariaat Oirschot
  Onderwerp: Geen motorvoertuigen meer in natuurgebieden

  Geachte mevrouw Keijzers-Verschelling

  Vanmiddag was er een interessante bijeenkomst “Zandpaden als landschappelijk erfgoed” in het ontmoetingscentrum van Oostelbeers.
  Een groot aantal aanwezigen hoorden de aanwezige raadsleden zich uitspreken tegen gemotoriseerd verkeer in de Oirschotse bossen in het algemeen en tegen motorcrossen in natuurgebieden in het bijzonder.

  De gemeente Oirschot stelde in 2018 reeds, herbevestigd in een artikel in het Oirschots Weekjournaal in begin 2021, verbodsborden in het vooruitzicht, uiterlijk eind 2021. Deze borden zijn niet voldoende, maar wel noodzakelijk om handhaving mogelijk te maken.

  Kunt U aangeven welke verwachtingen burgers mogen hebben van de gemeente in het effectief belemmeren van de beschadiging door motorcrossers van de bossen rond de Landschotse Heide?

  Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw antwoord.

  Hoogachtend,
  Ruud Merks

  1. Beste meneer Merks,

   Namens de burgemeester en met haar goedkeuring reageer ik op je mail.

   Je vraagt welke verwachtingen burgers mogen hebben van de gemeente in het effectief belemmeren van de beschadiging door motorcrossers van de bossen rond de Landschotse Heide. De eerste stap is hiervoor gezet. Wij hebben besluiten genomen tot het plaatsen van gesloten verklaring verkeersborden in onze bos- en natuurgebieden, ook voor de Landschotse Heide. Met deze borden wordt zichtbaar dat niet openbare wegen en paden niet gebruikt mogen worden voor gemotoriseerd verkeer. Dit maakt handhaving van wildcrossers makkelijker. Deze borden worden binnenkort feitelijk geplaatst. (bold RM) Daarnaast is de afspraak gemaakt dat we in 2022 een plan/werkwijze op gaan stellen met derde partijen waarin we samen gaan kijken hoe en welke maatregelen we kunnen nemen om wildcrossen tegen verder te gaan. Los hiervan blijven de opsporingsambtenaren van Samen Sterk in Brabant specifiek op wildcrossen controleren. En ook onze eigen BOA’s zien hier op toe.

   Met vriendelijke groet,

   Beleidsmedewerkster VTH de Kempen

   Samenwerking Kempengemeenten
   Bezoekadres: Dijk 15, Eersel
   http://www.kempengemeenten.nl

 6. Beste heren en dames,
  Ik snap dat u zich geërgerd en gefrustreerd voelt over al dan niet agressieve (wild)crossers. Er zijn echter ook tal van all-road motorrijders die onze hobby op een respectvolle manier voor de natuur en mederecreanten uitoefenen, door netjes te stoppen of rustig te rijden voor wandelaars en de motoren af te zetten voor ruiters. Zij betreden ook alleen paden waar het rijden is toegestaan. Helaas verpesten een paar rotte appels het voor de rest, door op paden en singel tracks te rijden waar het verboden is en ander wangedrag te vertonen. Als we met zijn alle ”normaal” doen, dan kan IEDEREEN BLIJVEN genieten van zijn / haar hobby!

 7. Beste Koen, Ik denk dat je toch een te rooskleurige weergave van de werkelijkheid geeft. Crossmotoren mogen op dezelfde wegen als alle andere motorvoertuigen en met dezelfde (snelheids) beperkingen. Ik denk echter dat het dan snel gedaan zou zijn met het “wildcrossen “omdat het dan al niet eens meer aan dit begrip voldoet maar als gewoon “verkeer” zou worden aangemerkt. De realiteit is dat men overal in het buitengebied crossmotoren aantreft en dat er met hoge snelheden,veel herrie en liefst zoveel mogelijk verplaatste grond gereden moet worden,Blijkbaar om te compenseren voor dalende of verder ontbrekende testosteronspiegels. Zelfs MTB routes (!!) die nauwelijks Lijden als er honderden fietsers overheen zijn geweest zijn compleet geruineerd na slechts één crossmotor. Los van de ergernis levert dit gevaar en schade op. Er zullen beslist witte raven zijn maar in de regel zijn ze toch echt zwart.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading