toren Oostelbeers

Belevingsconcept ‘Periscoop’ in de Oude Toren definitief van de baan

De gemeente ziet af van het herinrichtingsplan van de Oude Toren in Oostelbeers voor het deel ‘Persicoop’. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) stelt eisen aan een hernieuwde aanvraag voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming (Wnb), waaraan gemeente Oirschot denkt niet te kunnen voldoen.

Dit slecht doordachte plan is van tafel!

Maar nóg belangrijker is dat aangetoond is, dat een relatief kleine groep van betrokken burgers zich succesvol kan keren tegen een College dat vastbesloten is provinciale subsidie van 250k€ om te zetten in een belevingsconcept dat vrijwel niemand wilde en – erger – maar weinig gemeenteraadsleden kenden en ondersteunden. Burgers hebben meer invloed dan ze soms vermoeden. Ook in Oirschot!

Het laat tevens zien dat er behoefte is aan alerte burgers, die op verantwoorde en indringende wijze de politiek laat weten wie er voor wie is. De politiek is er voor de burgers. De burgers kiezen de volksvertgenwoordigers, die hen het best bedienen. Ook nu weer in de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Dank aan alle mensen die zich ingezet hebben om dit plan van tafel te krijgen.

  • een redacteur van ZOUT die de aftrap gaf met een kritische column
  • het team dat binnen een week een demonstratie organiseerde,
  • het team dat de publiciteit verzorgde, waaronder een video verslag
  • het team dat prikkelende vragen over inspraak bleef stellen in ZOUT
  • het team van IVN en WNL dat het bezwaarschrift heeft ingediend
  • de maatschappelijke organisaties SBEO, den Beerschen Aard, IVN en WNL voor hun duidelijke standpunt,
    en natuurlijk en vooral :
  • de mensen die in grote getale (>200) gehoor gaven aan de oproep om naar de Oude Toren te komen en lieten merken dat dit voor hen een brug te ver was.
Demonstratie 14 augustus tegen de herinrichting van de Oude Toren

En natuurlijk dank aan de uil, die beschermd werd door de Wet Natuurbescherming (Wnb)


Lees de brief waarmee de wethouder de gemeenteraad vandaag informeert:

De redactie van ZOUT put hier moed uit
om blijvend de vinger aan de pols van de oirschotse politiek te houden
en u te informeren en te mobiliseren wanneer dat weer nodig is!

2 thoughts on “Belevingsconcept ‘Periscoop’ in de Oude Toren definitief van de baan

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading