Landbouwtransitie

Wat merkt u van het mestoverschot in Noord-Brabant?

Niet veel? Gefeliciteerd! 
Het mestoverschot in Noord-Brabant zorgt voor veel overlast, soms ernstig, voor een relatief klein deel van de totale Brabantse bevolking. Voor de meeste mensen geen reden om je druk te maken.
En daarmee dus ook geen prioriteit voor de overheid: rijk, provincie of lokaal. De meeste mensen hebben geen last van het mestoverschot van de intensieve veeteelt. Of denken er geen last van te hebben.
Ze vergissen zich, want de oorzaak, teveel beesten is voor een groot deel oorzaak van slechte lucht met fijnstof, risico op zoönosen en een eenvormige natuur door stikstof uitstoot en wateronttrekking. En dus gewoon slecht voor onze gezondheid.

Maar, je zal er maar wonen. In die 10% ernstig van stank vergeven gebieden. Waar mensen wegtrekken om te ontkomen aan stank. Vee-vluchtelingen. Stank die de laatste jaren nauwelijks is afgenomen en soms zelfs is toegenomen door uitbreiding van stallen (nog steeds!) of niet functionerende luchtwassystemen. Die mensen melden – soms dagelijks – de ervaren stank aan de Omgevingsdienst, die het netjes administreert en in de meeste gevallen niets anders doet dan dat. Elke melding verdwijnt in een database, die niet laat zien waar, hoe erg en hoe vaak het stinkt.

Dat is veranderd met de komst van de stank app in februari 2021. Iedereen met een smartphone of computer kan hem gebruiken om stank te melden. Elke melding wordt niet alleen opgeslagen, maar ook zichtbaar gemaakt op een gedetailleerde kaart. Op die kaart kun je dan zien, hoe veel stankmeldingen in een bepaald gebied en over een bepaalde periode zijn gedaan. Tevens of dit komt van mest uitrijden, stallen of een mestfabriek. In het jaar 2021 zijn er al 6000 meldingen gedaan via de Stank App. Dat zijn er ongeveer evenveel als die gedaan aan de Omgevingsdienst.

Het belang van de kaart is dat iedereen in staat is de stank in zijn omgeving te melden, zichtbaar te maken en er iets mee te DOEN!  Bijvoorbeeld voor een lokale buurtgroep of/en in een artikel in de krant. Maar vooral ook afdeling handhaving van de gemeente of richting gemeenteraad!

U kunt de StankApp het hele jaar door 24/7 gebruiken.

Meer informatie op : Stankopdekaart.nl | Max5Odeur.nl | Brabantsburgerplatform.nl

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading