motorcross

Nog geen beslissing over offroad evenementen

Fracties bezien wat ze wel of niet willen toestaan op Oirschotse Heide

door Rens van Ginneken

Uit Oirschots Weekjournaal

Het wel of niet opnieuw vergunnen van de pijlenritten van MAC Veldhoven en Defensie wordt momenteel kritisch overwogen door de Oirschotse fracties.

Het College van B&W en de gemeenteraad hebben nog steeds geen besluit genomen over hoe om te gaan met een nieuwe vergunningaanvraag voor offroadevenementen op de Oirschotse Heide. Eind vorig jaar stelden een aantal groene organisaties, waaronder IVN Oirschot, WNL de Beerzen en wildbeheer een breed gedragen verzoek op om de evenementen – in 2021 acht keer – in het vervolg niet meer te vergunnen, omdat het slecht zou zijn voor het natuurgebied en mogelijk zelfs nog meer wildcrossers aan zou trekken. Een gemeentelijk besluit werd begin van dit jaar verwacht, maar er is er momenteel nog niet.

Via Voorlichting laat de gemeente weten dat er nog een ambtelijk vooroverleg over het onderwerp moet plaatsvinden en dat ook nog niet bekend is wanneer dit gaat gebeuren. De offroadevenementen worden georganiseerd MAC Veldhoven en Defensie samen, maar voor de vergunning zijn zij afhankelijk van de gemeente. De natuurorganisaties luidden vorig jaar de noodklok, omdat ze vreesden voor de effecten van het motor- en quadcrossen voor flora en fauna in het natuurgebied. De evenementen waren volgens de MAC en Defensie ook bedoeld om het wildcrossen in het gebied tegen te gaan. De natuurorganisaties stelden dat de offroadevenementen mogelijk het wildcrossen nog hebben verergerd. Ook vertegenwoordigers van Atletiek Oirschot en van Manege Breidablick gaven aan steeds meer overlast te ervaren van wildcrossers, ook nu er meerdere officiële werden gehouden. Vorig jaar stelde de gemeente nog, na rapportages van de groene boa’s, dat de kans dat de evenementen in 2022 opnieuw zouden worden vergund ‘bijzonder klein is’, gezien de druk op de natuur en het zeker niet afgenomen wildcrossen.

Vragenrondje langs fracties

Buurtbewoner Cees Ouwerkerk was benieuwd naar de standpunten van de verschillende fracties in de gemeenteraad en maakte zelf een vragenrondje over wel of niet opnieuw vergunnen. Els Claassen van Dorpsvisie heeft het in eerste instantie over een compromis van zo’n twee keer per jaar en stelt dat later bij naar vijf tot zes keer per jaar. “De motorcrossers moeten toch érgens recreëren; dan maar op de Oirschotse Heide, waar de natuur toch al belast wordt door Defensie”, zo laat zij Ouwerkerk weten. Zij vindt wel dat er meer gehandhaafd zou moeten worden tegen het wildcrossen. Claud Leermakers laat namens de VVD weten ‘niet zo’n moeite te hebben met ongeveer acht evenementen per jaar’. Namens CDA geeft Joep van de Ven aan dat ‘enkele keer per jaar zeker genoeg is’ en dat bescherming van de natuur prioriteit moet hebben, met verder alleen toegang in het gebied voor wandelaars en fietsers. Ook hij wil de handhaving opvoeren. Voor Paul van den Biggelaar is ‘een paar keer per jaar’ zeker genoeg en ook hij wil de handhaving verstevigen en daarvoor ook meer verbodsborden plaatsen. SPO en D66 willen bij monde van fractievoorzitters Pieter van Loon Marienette Wemelsfelder liefst helemaal géén pijlenritten en offroadevenementen in de natuur. Opvallend is dat vrijwel alle fracties aangeven over een eventueel compromis wel te willen praten. “Hun standpunt is dus niet in beton gebeiteld blijkbaar”, vertelt Ouwerkerk.

Van patstelling naar compromis

Hij construeerde vervolgens zelf een compromisvoorstel, dat voorziet in één jaarlijks offroadevenement van één dag op de Oirschotse Heide, in het najaar. Dat kan dan nog worden ‘opgeleukt’ met stands van Dakarrijders of demo’s van diverse motordisciplines. “Daarmee hopen we een eind te kunnen maken aan het maatschappelijke onbegrip rond de vergunning, verleend door gemeente Oirschot voor ‘offroad’ pijlenritten voor motoren. Er blijkt een nogal polariserende patstelling te bestaan tussen de voorstanders, zoals Defensie, MAC en MCO en tegenstanders, zoals de maatschappelijke organisaties plus Oirschotse burgers en belangengroepen, die overlast ervaren. Met name de groene maatschappelijke organisaties zijn van mening dat ‘de politiek’ met een oplossing moet komen. Zij kunnen hun duurzame principes niet verloochenen door zelf een compromis aan te bieden. Het is nu dus aan de politiek om met een nieuwe lijn te komen, waarmee iedereen kan leven”, aldus Ouwerkerk.

Streng handhaven

“In de communicatie zal benadrukt moeten worden dat de Oirschotse Heide gedurende het hele jaar verboden gebied is voor motorrijders. Behalve, bij hoge uitzondering, voor dit éne jaarlijkse evenement. Er moet duidelijk aangegeven worden, dat op wildcrossen, gedurende het hele jaar door, streng gehandhaafd wordt. Behalve de beleving voor de motorrijders en het publiek zou het evenement ook gericht kunnen zijn op educatie over natuur, erfgoed, innovatie en duurzaamheid met bijvoorbeeld elektrisch rijden en bio-fuel bij offroadritten. Qua partnering zouden MAC, MCO, Defensie en gemeente Oirschot een rol kunnen spelen, waarbij Defensie dit kan gebruiken als voorbeeld van ‘Goed Nabuurschap’”, zo besluit Ouwerkerk hoopvol.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading