bestuur

Piet Machielsen zwaait af

Lees verder iook Oirschots Weekjournaal

Voor iemand die nooit de ambitie had om wethouder te worden, heeft Piet Machielsen het aardig lang volgehouden. Dit voorjaar neemt hij na twaalf jaar afscheid. Hij blikt terug op drie bestuursperiodes.

door de redactie

Machielsen: “Het was superleuk om als wethouder een bijdrage te mogen leveren aan de toekomst van Oirschot, daar ben ik dankbaar voor. Binnen onze partij hanteren we de lijn dat een wethouder bij voorkeur twee bestuursperiodes aanblijft. Ik heb drie bestuursperiodes mogen invullen, met verschillende coalities en portefeuilles. Het begon in 2009, toen ik werd benaderd door voormalig burgemeester Speetjens. Al snel veranderde zijn oorspronkelijke vraag, of ik mee na wilde denken over een aantal lastige zaken, in de vraag of ik wethouder wilde worden. Ik was gemeentesecretaris in Cranendonk en het leek me wel wat om de gemeentelijke overheid eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Het CDA was in die tijd niet de grootste in Oirschot maar de ploeg waarmee ik in 2010 van start ging, had wel de ambitie om dat weer te worden.” Dat lukte, het CDA bemachtigde evenveel zetels als Dorpsvisie (4) maar had meer stemmen. Machielsen vervolgt: “Ineens zat ik zonder raadservaring middenin het proces van coalitievorming. Dit ging vrij snel, binnen een maand was er een coalitieakkoord.”

2010 – 2014

Op 6 april 2010 werd Machielsen benoemd als wethouder, met in de portefeuille o.a. wonen en het buitengebied. Met name de manier waarop er indertijd toch gebouwd is en het landbouwbeleid is aangepast, stemt hem tevreden. Hij herinnert zich vooral de problemen op de woningmarkt. Machielsen: “Het is nu moeilijk voor te stellen, maar door de economische crisis werd er toen weinig verkocht. De gemeente Oirschot liep zelfs met de eigen bouwgrond grote financiële risico’s.” Het lukte om een en ander vlot te trekken. Bouwlocaties als Moorland, de Hille, Haagakkers en Lubberstraat kwamen toch van de grond. Onder andere door het verlenen van startersleningen en door CPO-projecten voor jongeren. Geld om dit te doen kwam er door de verkoop van het gemeentelijk Woningbedrijf. Met betrekking tot het landbouwbeleid legt hij uit: “We hebben in goed overleg met betrokken boeren kunnen realiseren dat agrarische ontwikkeling in de toekomst mogelijk bleef. Dit, op een manier die past binnen het Oirschotse, dus geen megabedrijven, maar met familiebedrijven.”

2014 – 2018

In zijn tweede ambtstermijn hield Machielsen zich bezig met o.a. financiën. Er kwam een andere coalitie, met de SP die nieuw in de gemeenteraad kwam met drie zetels, én er was sprake van een harde oppositie. “Binnen de raad ging het er soms hard aan toe, politieke verschillen werden flink uitgemeten. De nieuwe coalitie was een stuk progressiever. De samenwerking met de verschillende partijen in het college was goed. De harde oppositie was er met name in de jaren 2014-2015. Dat gebeurt nu eenmaal in de politiek”, vindt Machielsen. In deze periode moest ook een impopulaire maatregel worden genomen: de belasting moest flink omhoog omdat Oirschot minder geld kreeg vanuit het Rijk. “Dat was nodig om Oirschot gezond te houden. Hierdoor konden we bepaalde voorzieningen intact houden zoals de verbetering van Sportpark Moorland en de ombouw van kerken naar een gemeenschapsvoorziening in Oostelbeers en Spoordonk. Meer bezuinigingen die inwoners zouden raken, konden we voorkomen.” Een heikel punt werd de herbestemming van Groot Bijstervelt. “De plannen zoals we die als college aanvankelijk voor ogen hadden, kregen geen kans. Uiteindelijk lukte het om dit prachtige monument een woonzorgfunctie te geven”, blikt Machielsen tevreden terug. Ook het realiseren van bedrijfslocatie Westfields en het in tempo doorbouwen van woningen vonden in deze periode plaats.

2018 – 2022

Deze laatste termijn hield Machielsen zich o.a. bezig met leefbaarheid en cultureel erfgoed. Dit resulteerde onder andere in extra subsidie voor bewoners van een gemeentelijk monument, investeringen rondom Visit Oirschot om Oirschot als het erfgoeddorp van Brainport op de kaart te zetten en de langzaamverkeersbrug. Niet alle beslissingen vielen in goede aarde. “Niet altijd gemakkelijk, maar als bestuurder weet je dat iedereen een eigen mening heeft, dat respecteer ik ook. Als wethouder kijk je wat besluiten opleveren voor de gemeenschap als geheel. Soms is het moeilijk om plannen en ideeën op de juiste manier over te brengen en iedereen te enthousiasmeren. Dat had ik achteraf gezien denk ik soms beter kunnen doen. Maar ik sta altijd voor het collectieve belang. Naar mijn mening heeft dat voor inwoners ook goede resultaten opgeleverd. Denk aan verbetering van het centrum van Middelbeers, het bouwen van zo’n 400 woningen, plannen om meer woningen te bouwen en de versterking van natuur en landschap.”

Toekomst

Tussen 2010 en 2017 werkte Machielsen onder burgemeester Severijns, volgens hem een fijne man die altijd zocht naar een manier om er samen uit te komen. Ook de huidige burgemeester, Judith Keijzers, heeft volgens hem die kwaliteit van verbinder. “Tijdens mijn laatste periode als wethouder hadden we zelfs een raadsbreed akkoord, waarin alle fracties evenveel te zeggen hebben en we als wethouders namens alle fracties aan de collegetafel zaten. Hierdoor is het klimaat binnen de raad sterk verbeterd.”

De in Oirschot geboren en getogen Piet Machielsen blijft binnen het publiek domein werken, maar niet in Oirschot. Hij wil zijn opvolger niet in de weg lopen en even ‘gewoon’ burger zijn. “Het CDA heeft volgens mij veel talent in huis om de bestuurdersplek opnieuw in te vullen, daar heb ik alle vertrouwen in. Natuurlijk blijf ik betrokken, als lid van de partij.” Verder hoopt hij dat de driehoek samenleving, raad en college in de toekomst nog meer naar elkaar toe groeit. “Ik ervaar de laatste jaren dat niet duidelijk is wie welke rol pakt en het lijkt dat iedereen met de uitvoering bezig is. En ik merk daardoor dat het de laatste tijd weleens schuurt”, sluit hij af.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading