motorcross

Tot 2022 ongehinderd crossen in de Oirschotse bossen!

In 2018 werd al aangekondigd dat de gemeente Oirschot gemotoriseerd verkeer gaat terugdringen in de natuurgebieden die onder haar bescherming vallen. We zullen naar verwachting tot eind 2021 geduld moeten hebben, totdat verbodsbordjes geplaatst gaan worden. Dan moet ook blijken of er ook gehandhaafd gaat worden.

Deze week publiceerde de gemeente een nieuwe update in het Oirschots Weekjournaal, die weinig nieuws bevat, behalve dat er naar verwachting eind 2021 borden geplaatst zullen gaan worden. Het is al verboden te crossen, maar borden maken het makkelijker om te handhaven.

Uit de aanbiedingsbrief van de Raadsinformatiebrief dd 5-6-2019 van het Programma Vitaal Landelijk Gebied Jaarverslag 2018 :
Ook zijn we bezig met het weren van ongewenste crossers in natuurgebieden“.

Wat er niet staat is of de gemeente ook gaat handhaven op grond van de bestaande APV. Een niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk ingredient voor succes.

Intussen wordt motorcrossers niets in de gelegd op de Landschotse Heide, een Natura2000 gebied (opname 17 oct 2020)

Wat denkt U?
Wordt er voldoende gehandhaafd?
Gaan de bordjes helpen?
Wat vindt u van het tempo waarin dit wordt opgepakt?
Geef Uw reactie op dit artikel.

Extra maatregelen ongewenst verkeer

De gemeente Oirschot neemt verdere maatregelen om ongewenst verkeer in natuurgebieden tegen te gaan. De entreepunten van onverharde wegen en paden in bos- en natuurgebieden worden voorzien van verkeersborden. Hierdoor wordt de situatie duidelijker en kunnen we beter handhaven.
 

Waarom doen we dit?

Veel bos- en natuurgebieden in Oirschot zijn al geheel of gedeeltelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer. We merken dat ondanks het verbod toch veel ongewenst gemotoriseerd verkeer zich onrechtmatig in deze gebieden begeeft. Hierdoor ontstaat hinder en overlast voor andere bezoekers van deze gebieden en/of wordt de flora en fauna aangetast. Door het plaatsen van officiële verkeersborden wordt duidelijker welke gemotoriseerde voertuigen wel of niet op de onverharde paden en wegen in de bos- en natuurgebieden zijn toegestaan.

Wat betekent dit?

Alle gebieden blijven na het plaatsen van verkeersborden voor de bewoners (en hun visite), terreinbeheerders en –eigenaren met gemotoriseerd verkeer bereikbaar. Veel onverharde wegen zijn nu ook al verboden voor gemotoriseerd verkeer op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Bij deze wegen staan APV-bordjes, maar soms ontbreken die bordjes ook. Wij gaan deze wegen nu voorzien van officiële verkeersborden, waardoor het duidelijker wordt en beter te handhaven. Daarnaast zijn er een aantal bos- en natuurgebieden op dit moment nog niet afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Procedure

Voor het plaatsen van verkeersborden moeten we een verkeersbesluit nemen. Hiervoor starten we in oktober een inspraakprocedure op. Gedurende zes weken kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. Later dit jaar nemen we op basis van de ingekomen reacties een definitief verkeerbesluit. Het ontwerp verkeersbesluit maken we bekend via het Oirschot Weekjournaal en publiceren we in de Staatscourant.

Een overzichtskaart van de gebieden waar wij onverharde wegen officieel willen afsluiten voor gemotoriseerd verkeer vindt u op www.oirschot.nl/ongewenstverkeer. Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Ivo Mulders via (0499) 58 33 33 of info@oirschot.nl.

Zes wildcrossers beboet in Reusel

Irene van de Ven 06-11-17

REUSEL-DE MIERDEN – Zes motorrijders zijn zondag beboet tijdens een gecoördineerde handhavingsactie. De zes reden op hun motor door een stiltegebied in Reusel. Dat is ze op een boete van vijfhonderd euro per persoon komen te staan. 

De actie werd voorbereid en uitgevoerd door Samen Sterk in Brabant (SSiB), de politie, enkele gemeenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en enkele particuliere terreineigenaren. Het wildcrossen in stiltegebieden zorgt voor veel overlast en onrust en daarom wordt er regelmatig gecoördineerd tegen opgetreden.

Lees verder > ED

One thought on “Tot 2022 ongehinderd crossen in de Oirschotse bossen!

 1. In 2018 met veel bombarie aangekondigd. Door de burgemeester. Om geduld gevraagd tot eind 2021 (waarom eigenlijk).
  Nu met evenveel bombarie worden de borden geplaatst door wethouder van Dijk.
  Met wel de waarschuwing dat we er niet teveel van moeten verwachten.

  Trots op onze overheid!

  Ruud Merks
  ——————————————————————

  🛑 | Nieuwe borden tegen ongewenst verkeer in natuur

  Veel bos- en natuurgebieden zijn geheel of gedeeltelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Toch merken we dat veel wildcrossers, terreinwagens en quads zich in deze gebieden begeven. Dit zorgt voor veel overlast bij bezoekers en bewoners, maar ze tasten ook de flora en fauna aan. Daarom plaatsen we officiële verkeersborden in de natuurgebieden.

  ✔️ Het eerste bord werd op donderdag 14 juli geplaatst door wethouder Ad van Beek aan de Liesdijk in Westelbeers.

  Wethouder Ad van Beek: ,,We hebben niet de illusie dat er straks geen enkele wildcrosser meer rondrijdt, maar we verwachten wel degelijk een effect. Met deze actie komt er eindelijk meer rust in de natuurgebieden.” Ook kan er door de nieuwe borden makkelijker worden gehandhaafd. Dit heeft te maken met de juridische basis.

  ℹ️ Wil je weten waar de borden worden geplaatst? Kijk op de http://www.oirschot.nl/ongewenstverkeer

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading