Auteur: Ruud Merks

bestuur
Werkt de democratie in Oirschot ?

Ja. We hebben een gemeenteraad die de wethouders richting en ruimte geeft en hen controleert op uitvoering binnen de gegeven ruimte.
Nee. De gemeenteraad wordt niet, onvolledig of te laat geïnformeerd door de wethouders volgens een recent rapport van de rekenkamer commissie.

Lees meer . . .
Gemeenteraad
Corona bedreigt gezondheid en ekonomie. Hoe zit het met de democratie?

Vertrouwen in de overheid is cruciaal in de Corona-crisis die wereldwijd woedt. Onze landelijke overheid scoort hier goed vanwege haar optreden, zowel qua beleid als de openheid over de achterliggende overwegingen. Zij is zichtbaar en komt betrouwbaar over. Gelukkig lijkt de democratie bij ons nog goed te functioneren. We blijven

Lees meer . . .
woningbouw
Geen woningschaarste in Oirschot?

In zijn antwoord stelde wethouder Machielsen tot ieders verbazing dat hij dat niet kon, aangezien er geen woningschaarste is. Immers, woningzoekenden op de wachtlijst van de Oirschotse woningcooperaties krijgen gemiddeld binnen 6 maanden een woning. Landelijk is het gebruikelijk om pas van schaarste te spreken als de wachttijd langer is dan 24 maanden.

Lees meer . . .
sociaal
Nieuwkomers in Oirschot scoren boven gemiddeld

Vraagt U zich wel eens af hoe het gaat met de nieuwkomers die in onze  gemeente Oirschot zijn komen wonen ?Wel, het gaat relatief goed met ze !Velen van hen zijn van “uitkeringsgerechtigde” gepromoveerd tot “kostwinner” en hun integratie in Oirschot verloopt beter dan landelijk, dankzij een intensieve begeleiding door

Lees meer . . .