bestuur

Werkt de democratie in Oirschot ?

Ja. We hebben een gemeenteraad die de wethouders richting en ruimte geeft en hen controleert op uitvoering binnen de gegeven ruimte.
Nee. De gemeenteraad wordt niet, onvolledig of te laat geïnformeerd door de wethouders volgens een recent rapport van de rekenkamer commissie.

In dit rapport wordt uitvoerig stilgestaan bij het functioneren van de gemeenteraad, wethouders en burgemeester naar aanleiding van de uit de hand gelopen kosten van de Langzaam verkeersbrug (700.000euro) . Behalve het gebrekkige informeren van de raad door de wethouders, wordt de raad op zijn beurt verweten dat zij onvoldoende actief de wethouders heeft bevraagd. En tenslotte wordt de burgemeester om haar rol als bewaker van de democratie als voorzitter van B&W en gemeenteraad gesuggereerd haar rol beter te spelen.

De rekenkamercommissie stelt zich tot doel om de controle op het doen en laten van de gemeente te bewaken. Het is niet de eerste keer dat de onafhankelijke rekenkamercommissie zijn zorg uitspreekt over het functioneren van de democratie in Oirschot. Te vaak blijft informatie hangen bij ambtenaren, wethouder of het presidium (de gezamenlijke partijvoorzitters). Het verantwoording afleggen naar de burgers wordt daarbij veronachtzaamd. Een voorbeeld. Op de laatste raadsvergadering over de Enck werd het besluit over het wel of niet steunen van de Enck in een pauze in een achterkamertje gevoerd en terug in de raadszaal vergat men dat er vele geïnteresseerde burgers moesten raden wat er en waarom besloten was.

Wat gaan we hier aan doen ?

Dat hangt er van af van wie je het vraagt.

De burgemeester en wethouder hebben al beterschap toegezegd en gaan een commissie in het leven roepen die verbetervoorstellen gaat doen.
De gemeenteraad is ontevreden maar zit niet te wachten op een crisis en zal naar verwachting de kool en de geit sparen, ze hebben zich immers verenigd in een “raadsbreed akkoord”.

En U ?
Ik hoor U al zeggen : “De gemeente doet maar. Wij mogen 1 keer in de 4 jaar op een partij stemmen, die het vervolgens op een akkoordje gooit met andere partijen. Achteraf mogen we betalen voor de hobby’s van wethouders. We hebben nauwelijks invloed op het beleid”.
Ja ja, U heeft makkelijk praten, thuis op de bank. U hoeft de zaak niet “bij elkaar te houden” en #samen de problemen op te lossen, hoor ik de wethouder en een aantal raadsleden al zeggen.

Maar moet er niet ergens een streep getrokken worden ?
De wethouders en gemeenteraadsleden worden gewaardeerd met een salaris, betaald door de burgers vanwege hun dienende taak.
Mogen de burgers en de raad dan eisen dat ze voldoende worden geïnformeerd over wat er goed gaat, die informatie is er genoeg, maar vooral als het niet goed gaat ? Vooral op een moment dat er nog iets te corrigeren is en er medeverantwoordelijkheid voor te nemen is ?

Ik raad iedereen de eerst komende raadsvergadering 26 september te volgen of terug te kijken. Vooral vooraf de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie (zie Babs onder 8b) te lezen.
En zich af te vragen of een voornemen het beter te gaan doen, voldoende is om herhaling te voorkomen.

Burger van Oirschot, jouw mening telt !
Leg je niet neer bij een ontstane cultuur (met als argument die verander je niet zomaar). Een hellende vlak begint bij 1 graad. Het is aan jou om duidelijk te maken dat je de intransparante bestuurscultuur in Oirschot afwijst.

Je kunt je opmerkingen, feedback kwijt als antwoord op deze blog. Op facebook : Burgers van Oirschot, jouw mening telt.

Wie zwijgt stemt toe !

Ruud Merks

www.oirschot.org

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading