sociaal

Nieuwkomers in Oirschot scoren boven gemiddeld

Vraagt U zich wel eens af hoe het gaat met de nieuwkomers die in onze  gemeente Oirschot zijn komen wonen ?
Wel, het gaat relatief goed met ze !
Velen van hen zijn van “uitkeringsgerechtigde” gepromoveerd tot “kostwinner” en hun integratie in Oirschot verloopt beter dan landelijk, dankzij een intensieve begeleiding door vrijwilligers, natuurlijk gecombineerd met eigen inspanningen.

Sinds 2014 hebben zo’n 120 nieuwkomers een nieuwe woonplaats gevonden in Oirschot. Tachtig volwassenen en 40 kinderen vormen 50 huishoudens. Het merendeel is afkomstig uit Syrië (70%) en Eritrea (20%).

De kinderen hebben het relatief het gemakkelijkst. Zij leren in sneltreinvaart Nederlands dankzij een goede opvang op de Oirschotse scholen aangevuld met bovenschools onderwijs voor nieuwkomer kinderen op Taalbos van SKOBOS
Naarmate nieuwkomers ouder zijn, hebben zij meer moeite met de taal. Probeer je maar eens voor te stellen wat jou overkomt, wanneer je in een land terecht komt, waar je je alleen maar verstaanbaar kan maken in het Arabisch . . .
Nieuwkomers krijgen 6 – 12 uur per week les op taalscholen, hetgeen eigenlijk veel te weinig is. Zij die dit willen, worden in contact gebracht met taalmaatjes, vrijwilligers die hen helpen met spreken, begrijpend luisteren, lezen en schrijven.

De nieuwkomers hebben 3 tot 4 jaar de tijd gekregen het inburgeringsexamen te halen. Naar schatting zullen 70% van hen het inburgeringsexamen binnen die tijd halen en 10% heeft een inburgeringsvrijstelling gekregen.  Dat steekt goed af tegen het landelijk gemiddelde van 50%.

Mooi, maar daarmee loopt 20% wel het risico dat sancties tegen hen worden ingesteld : terugbetalen van de lening, een boete, een korting op de uitkering en geen permanente verblijfsvergunning. Opvallend is dat veel nieuwkomers uit deze groep geen les meer heeft en ook geen taalmaatje heeft. We streven ernaar deze groep mensen te bereiken en te motiveren om het niet op te geven.

Onderhand hebben 60% van de 50 huishoudens een kostwinner die geheel of gedeeltelijk in het  gezinsonderhoud voorziet. Dat is een hele prestatie waar zij trots op mogen zijn en beduidend beter dan het landelijk gemiddelde (13%) zie KIS sept 2018
De groep zonder werk wordt door de professionals van ISD en WSD, maar ook door vrijwilligers, de zogenaamde werkcoaches geholpen bij het vinden van werk. Vrijwilligers maken daar vaak het verschil in het overwinnen van obstakels, zoals beroepskeuze in relatie tot kansen op de arbeidsmarkt, vinden van een geschikte vacature, de sollicitatie, taalvaardigheid op de werkvloer en het behouden van een nieuwe baan.

De vrijwilligers ervaren het begeleiden van een nieuwkomer(gezin) als een dankbare taak en een “geestverruimende” ervaring. We zijn nog op zoek naar enkele “open minded” mensen die 1 of 2 uur in de week beschikbaar kunnen maken voor een nieuwkomer(gezin).

Wil jij ook het verschil voor hen maken ?
Informeer eens vrijblijvend bij nieuwkomers.oirschot.org

Ruud Merks

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading