bezorgde burgers

Burgers van Oirschot aan zet

Een groeiend aantal verontruste burgers heeft in een open brief aan gemeenteraad en college zijn bezorgdheid geuit. Inmiddels hebben zestig mensen de brief ondertekend. De verontrusting zit niet in onvrede omdat burgers hun zin willen krijgen, maar komt door onvoldoende transparantie, rechtsgelijkheid en burgerparticipatie. Er staan vijfentwintig concrete voorbeelden hiervan in de brief. De lijst is echter nog veel langer. De voorbeelden zijn ter illustratie. De brief is vooral een signaal over de gangbare bestuurscultuur in Oirschot, waarin de Algemene (basis) Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB), zoals het Transparantie beginsel, Vertrouwensbeginsel, Fair Play beginsel en Gelijkheidsbeginsel niet of onvoldoende worden toegepast.

Het Oirschots Podium

Een afvaardiging van die verontruste burgers werd op dd. 15 juni jl. uitgenodigd een nadere toelichting te geven op de brief, in een zogeheten ‘Oirschots Podium’. Het zou een besloten bijeenkomst zijn. ‘Een prima begin’ dachten de ondertekenaars om aan de gemeenteraad te vragen of de inhoud van de brief wordt herkend en zo ja, wat men hieraan wil gaan doen. Of het uiteindelijk een begin is geworden is nog de vraag. De besloten bijeenkomst bleek een wat eenzijdige interpretatie van het woord ‘besloten’. Een journaliste van het ED was uitgenodigd door de gemeenteraad waar de genodigden zich wèl moesten houden aan het ‘besloten’ karakter van de bijeenkomst. Het woord ‘podium’ kreeg vervolgens ook nog een zichtbare dubbele lading: de journaliste leek wel erg dicht tegen het college te zijn aangevlijd wat heeft geresulteerd in een dito artikel de volgende dag in het ED. De vraag kan hierbij gesteld worden: ‘wie geeft nou wie een podium?’

En toen?

De afvaardiging kreeg de toezegging dat raad en college gaan bestuderen wat ze hiermee gaan doen. Dit betekent niet dat wij intussen stil gaan zitten, integendeel! Er worden op dit moment vervolgstappen gezet om raad en college ervan te doordringen dat onderzoeksrapporten niet in de onderste lade moeten verdwijnen. Een serieuze verbeterslag is noodzakelijk. Wij willen hier graag bij betrokken worden en zijn bereid tot samenwerking om tot een betere afstemming met de Oirschotse burgers te komen. Wij rusten niet voordat de basisbeginselen van behoorlijk bestuur in onze gemeente worden toegepast!

Meer info? De brief en een uitgebreid verslag van het Oirschots podium kunt u lezen op de website: burgers.oirschot.org

Bezorgde Burgers,

Ursula Willemse

ursulawillemse@upcmail.nl

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading