bomen

HERFST & BLADBLAZERS

Terwijl de bladeren naar beneden dwarrelen, de herfstkleuren nog één keer in de lage herfstzon worden gezet, hoor je steeds weer de teringherrie van een bladblazer. Is het de herrie die me tergt of is het de overal heersende opruimdrang van de “moderne” mens in de buitenlucht?

Niet alleen de gemeentewerkers
maar ook de burgers blazen er naarstig op los,

alsof de wereld vergaat en er geen besef is van het effect op de natuur en de vervuilende uitstoot. Ieder snapt het nut van het (deels) bladvrij houden van stoepen maar blijkbaar niet het nut van bladeren als voedingsstof voor planten.

Om preciezer te zijn: De wormen en pissebedden vermalen de bladeren waarna schimmels en bacteriën de stukjes afbreken tot anorganische verbindingen. Bovendien zijn bladeren van nut voor egels en insectenetende vogels. Kortom: bladblazers verbreken een gesloten kringloop, noodzakelijk voor een gezonde natuur.

Felix Timmers

One thought on “HERFST & BLADBLAZERS

  1. Natuur is een circulair systeem. Wanneer je die cirkel doorbreekt dan trek je de stekker uit het leven. En daar zijn alle bladblazers druk mee bezig.
    Ik wacht vol angstige spanning op de volgende stap: in het vroege voorjaar knoppen knippen. Want de tijd dat het welige groen weer schaduwen gaar werpen moeten we zien te voorkomen. Temeer omdat we dan in de herfst van het komende jaar niet meer hoeven te blazen.
    Andes gezegd: we moeten het probleem met wortel en ‘t uitroeien. Dat we daarmee onszelf vernietigen is niet aan de orde. Na ons de zondvloed. Toch?

    (… En de Heer zag hoe wij Zijn werk vernietigen. En dus draait Hij zich op zijn wolk om en vervalt in bitter geween…)

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading