Eindhovense dijk

Gemeente handelde in strijd met beloften aan de Gemeenteraad *)

Wij ontvingen een teleurstellende mededeling van de Nationale Ombudsman. 
“Omdat wij niet in hoger beroep zijn gegaan, terwijl wij wel de gelegenheid daartoe hadden, ziet de Nationale Ombudsman geen reden om onze klacht in behandeling te nemen” 
U herinnert zich dat wij niet in hoger beroep gingen omdat wij hoge kosten zouden moeten maken,  onze kansen juridisch niet hoog werden ingeschat en de fietsbrug daarmee toch niet ongedaan zou worden. 
Wij zijn, zoals u zult begrijpen, teleurgesteld dat de Nationale Ombudsman ons niet heeft gesteund door onze klacht over een onbetrouwbare overheid in behandeling te nemen, 

Wel bevat het antwoord van de Nationale Ombudsman de volgende tekst; 
“Wij hebben de gemeente gevraagd om hun standpunt nader toe te lichten. 

De gemeente heeft ons laten weten dat er sprake is van een toezegging in de toelichting van het bestemmingsplan en in de beantwoording door de (toenmalige) wethouder van enkele raadsvragen. Die toezegging houdt in dat de aanleg van de fietsbrug en de afsluiting van de weg zouden plaats vinden als de infrastructurele herinrichting – de zogenaamde “Challengevariant” zou zijn gerealiseerd.”  

Door de fietsbrug al aan het begin van het project te bouwen en de wegen al direct af te sluiten zonder argumentatie heeft de gemeente in strijd met beloften aan de Gemeenteraad en de bevolking gehandeld. 

Wij hechtten grote waarde aan dat uitstel van de afsluiting van de Oirschotsedijk. Immers dit 90 mln. kostende plan levert netto, na afsluiting van de Oirschotsedijk en een deel van de Eindhovensedijk, geen extra verkeersareaal op.  Toch is daar in dit gebied grote behoefte aan. Er wordt een toename van 30.000 medewerkers op de nieuwe industrieterreinen verwacht en het aantal passagiers op de Airport is de laatste jaren met ca. 6mln toegenomen. Een uitstel van de bouw van de fietsbrug en afsluiting van de Oirschotsedijk zou een latere evaluatie naar de effecten van die Challenge Variant mogelijk maken. 

Een democratie kan alleen functioneren als haar dienaren betrouwbaar handelen. 

In dit geval geeft de gemeente impliciet toe dat zij onbetrouwbaar heeft gehandeld. Met als gevolg dat een grondige evaluatie nu onmogelijk wordt. 
Het is onbegrijpelijk dat de Gemeenteraad dit zo maar heeft laten gebeuren. 

Stichting Houd de Groene Corridor open voor auto’s 

Paul van Monsjou 
Gerard Vinke 

*) Dit is punt 7 uit de brief van de Bezorgde Oirschotse Burgers (BOB)

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading