gemeenteraadsverkiezingen

Cadeautjes van de politiek

De politieke partijen zijn weer druk bezig zich in de kijker te spelen van de kiezer.
Flyers, wekelijkse berichten in het Oirschots Weekjournaal, dat ruimhartig haar pagina’s ter beschikking stelt, en enquêtes met de vraag wat u belangrijk vindt.

Blijk van waardering

Deze week besteden we aandacht aan een speciale vorm van “in de kijker spelen” : de blijk van waardering. De VVD zette een aantal dorpsgenoten in de schijnwerper vanwege verdienstelijke initiatieven die ze hadden ontplooid. Eenieder kreeg een toespraakje en een bosje tulpen. Er werd op het eind een leuke selfie gemaakt en het resultaat werd gedeeld op de sociale media.

ʙʟᴏᴇᴍᴇɴᴀᴄᴛɪᴇ ɢʀᴏᴏᴛ sᴜᴄᴄᴇs 🧡🤍
Vandaag zijn we met onze VVD leden op pad gegaan om vrijwilligers, ondernemers en anderen in het zonnetje te zetten. In al onze kernen hebben we vele toppers mogen verrassen met een mooie bos tulpen. En overal was ruimte voor een praatje. Via deze weg nogmaals: dank jullie wel voor jullie inzet voor onze mooie gemeente 🔝☀️ #bloemenactie #vvdoirschot
Onder andere – huisartsen Oirschot vanwege inzet boostercampagne, stichting Zonnebloem De Beerzen – Corpus Novum – Ad Aben – ‘T Bakhuis Oostelbeers – De Kerk Oostelbeers – Grand Café De Beerze – Leo en Thea van Nunen – Hennie Deenen – vrijwilligers Visit Oirschot – Cees Hoogland – Ko van de Sande Japak – Hart van Spoordonk

De VVD liet hiermee merken dat ze oog heeft voor mensen die met hun initiatieven de Oirschotse samenleving een beetje beter maken. Sympathiek en helemaal niks mis mee.

Maar waarom bleef het dan toch kriebelen in mijn hoofd. Andere politieke partijen delen toch ook cadeautjes uit, bloembollen van Dorpsvisie, een mooie wenskaart van het CDA en wie weet wat er nog gaat komen van de anderen. De burgemeester geeft toch ook wekelijks aandacht aan jubilea van dorpsgenoten?
Ahhh, ineens begreep ik het. De politieke partijen verschaffen zichzelf hiermee gezag, zij bepalen goedgunstig wie een cadeautje verdient. De ontvanger is tegelijkertijd vereerd en weerloos.
Je kunt moeilijk een cadeautje afslaan of een selfie weigeren. De campagne van de VVD kan dan ook zo in het handboek voor Geslaagde Politieke Campagnes.

Handboek Geslaagde Politieke Campagnes

 1. Geef een cadeautje dat het op de foto goed doet, bijv een bloemetje en publiceer de foto in brede kring.
 2. Geef de campagne het karakter van een prijsuitreiking. Niemand is ongevoelig voor het krijgen van erkenning. Ook – misschien vooral – mensen van andere partijen.
 3. Zorg dat er ook bekende gezichten van andere partijen op de foto staan. Kiezers stemmen tegenwoordig op mensen die ze vertrouwen, niet meer op programma’s. Zo “leen” je de goodwill van andere partijen.
 4. Geef een nuttig en gewaardeerd cadeautje en plaats, als het even kan, je logo erop, eventueel een merkteken dat niet direct aan de partij doet denken, goede voorbeelden: groen en duurzaam (SPO) of SAMEN (CDA).
 5. Zorg voor “onpartijdigheid”. Koppel de campagne los van politiek programma of standpunten. Programma standpunten zijn niet nodig voor de achterban en stoten nieuwe kiezers eerder af.
 6. Geef de campagne een algemene slogan mee : voor een “beter Oirschot”, of SAMEN. Maak gebruik van de framing dat andersdenkenden onvoldoende samenwerken.
 7. Zorg voor goede timing, mensen vergeten weer snel, ideaal is 1 – 4 weken voor de verkiezing.
  Eventuele kritiek op het samenvallen met de verkiezingstijd kan goed worden weerlegd met : wij zijn ook maar vrijwilligers, die maar 1 keer in de 4 jaar budget en tijd hebben voor een dergelijke campagne.
 8. Lees ook de ZOUT publicatie Permanente Campagne

Een valentijnskaart voor eenzame mensen

Eerdaags krijgt u mogelijk een mooie kaart in de brievenbus rond valenstijnsdag.

Op de achterkant staat een logo op dat U niet meteen kunt thuisbrengen,

het nieuwe logo van het CDA

maar het bevat een sympathiek woord “SAMEN” daar zijn de meeste mensen wel voor.

Cadeauvoorstel van ZOUT
ZOUT stelt een cadeautje voor, dat de politieke partijen hun kiezers kunnen geven. Een simpel visitekaartje met het logo van de partij erop, plus de tekst:logo

Wij gaan het college in de volgende periode
concrete richting (visie) en controleerbare ruimte (kaders) geven
en vervolgens actief op uitvoering controleren.

Dat kan dan bij elke gelegenheid worden overhandigd aan de kiezer.
ZOUT voorspelt dat hij/zij dit dankbaar in ontvangst gaat nemen.

6 thoughts on “Cadeautjes van de politiek

 1. al die praatjes vullen geen gaatjes en de Oirschotse politiek is net een gatenkaas. In plaats van (loze) beloften waarvan de politiek weet dat ze niet haalbaar zijn kunnen de politieke partijen er beter voor gaan zorgen dat Oirschot haar beleid onderhavig maakt aan de wetgeving van Nederland en de internationale wetten. Daarnaast zal de politiek zich in moeten zetten om de in Oirschot bestaande mensenrechtenschendingen (zoals monddood maken van burgers) tot het verleden behoren. Let wel, niemand kan domme vragen stellen, maar geen antwoorden geven is wel heel dom. En als je het over burgers hebt als head cases, denk dan aan het oudhollandse spreekwoord: gekken en kleine kinderen zeggen de waarheid!

  1. Beste Fred,
   Ik vind het jammer dat je wel heel grote woorden gebruikt zonder onderbouwing.
   Ik weet dat dat in de sociale media meer en meer gebruik is. We zijn ZOUT begonnen om iedereen aan het woord te laten komen – ook jij – in de hoop dat het tot een gedachtenwisseling komt. Met het idee : niemand heeft altijd 100% gelijk, door je mening open te stellen voor commentaar, vermijd je blinde vlekken.
   Omdat ik weet dat je ervaringsdeskundige bent op een aantal terreinen heb ik een paar vragen aan je:
   1. Kun je een loze belofte geven, waarvan men wist dat het niet haalbaar is? Ben er oprecht erg benieuwd naar.
   2. Kun je 1 of 2 voorbeelden geven waarbij Oirschot zich niet aan de wetgeving houdt en waarom je je als burger daar niet tegen kan verweren? We leven toch in een rechtstaat?
   3. Burgers worden niet altijd gehoord, maar dat is iets anders dan monddood maken. Kun je 1 of 2 voorbeelden geven waarbij mensen het recht ontnomen werd hun mening te geven?
   4. Iedreen mag vragen stellen, maar de overheid (ik neem aan dat je dat bedoelt) hoeft niet altijd een antwoord te geven. Kun je een voorbeeld geven van onterecht niet gegeven antwoorden en wat we daaraan zouden kunnen doen (mijn stokpaardje : stel de vraag in het openbaar, bijvooreeld in ZOUT 🙂
   5. Ik begrijp niet wat je bedoelt met “burgers ipv head cases”. Zou ik wel willen begrijpen.
   Bij voorbaat dank voor je nadere toelichting.
   Ruud Merks

   1. Ruud,
    Om redenen van privacy ga ik niet alles onderbouwen met naam en toenaam. Je geeft aan dat ik wel een mening mag geven maar tegelijkertijd blokkeer je mijn mening met allerlei eisen en vragen. Daar moet je rap mee stoppen; een mening hoeft niet onderbouwd te zijn.
    Voor deze keer zal ik iets nader toelichten. Een volgende keer zo’n eisen en in ga gewoon helemaal niets meer insturen.:
    1/ aanpakken ISD (onderzoek naar functioneren) en ons op de hoogte houden van de vorderingen; nooit gedaan; fietsbruggen over Beatrixkanaal en Wilhelminakanaal goed uitvoeren waarbij de mening van de ervaringsdeskundigen meetelde: nooit uitgevoerd. Wel allemaal toegezegd, dus loze beloften;
    2/ Bijzondere Bijstand: moet wettelijk volledig worden uitgevoerd maar er wordt door ‘beleidsvrijheid’ rechten afgenomen; deze rechten liggen vast in de wet en kunnen nooit afgenomen worden anders dan door de rechtbank; Wmo verordeningen moeten aan ALLE wetten voldoen maar worden alleen getoetst op de Wmo wetstekst en zijn zelfs strafrechtelijk vervolgbaar zoals ze er nu liggen. de overheid mag niet inwonende mantelzorgers niet dwingen tot het uitvoeren van taken maar doet dit in Oirschot wel.; Je moet voor al deze zaken naar de rechtbank terwijl dit zo wettelijk niet eens uitgevoerd mag worden. Je kunt je wel weer verweren maar dat duurt jaren en die hulp heb je NU nodig. Veel mensen zijn te murw om hogerop te gaan en blijven liever in armoede zitten dan honderden euro’s uit te geven om hogerop te gaan. We mogen dan wel in een rechtstaat leven maar het is in Oirschot eerder een dictatuur.
    3/ Meerdere mensen kunnen zeggen wat op het hart is, maar er is een toenemend aantal mensen die hun vragen nooit beantwoord krijgen, aan wie het recht tot spreken ontnomen wordt en aangevraagd spreekrecht voor de gemeenteraad geweigerd wordt.
    4/ er is aan mij meerdere malen antwoorden toegezegd, waaronder over de ISD (al weer meerdere jaren geleden) maar er is nog nooit antwoord ontvangen. Dit is overigens door meerdere collegeleden ‘met het schaamrood op de kaken’ geconstateerd maar er is nog steeds geen enkel; antwoord. Er liggen nog steeds meer dan 200 vragen die nooit beantwoord zijn of zullen worden. Vragen die in het verleden gesteld zijn kan ik via zout nogmaals stellen maar dan zijn ze ’te oud’ of ‘niet meer relevant’ en vragen van nu worden ook via Zout en het Weekjournaal gesteld maar ook daar komen geen antwoorden of alleen maar ‘goede vraag’ reacties op, dus daar schieten we ook niets mee op.
    5/ over verschillende burgers wordt in het gemeentehuis gedacht als over head cases; die zijn gek en daar moet je je niets van aan trekken en hoef je ook niet op te reageren. En vervolgens worden deze mensen monddood gemaakt, ik ga in het kader van privacy hier geen namen noemen..

    Ruud, een volgende keer zo’n stel eisen en in ga gewoon helemaal niets meer insturen. Dit is niet de eerste keer dat jij vrije meningsuiting blokkeert en daar moet je echt mee stoppen, wil Zout levensrecht hebben en houden..
    Als je echt duidelijkheid wil hebben, vraag het gewoon via de mail en niet op een openbare site, maar voer uit wat je toezegt uit en plaats de meningen.
    Fred:

    1. Fred,
     dank voor je info, het laat zien dat het wellicht geen loze beschuldigingen zijn met mogelijkheden om – ook juridisch – klachten in te dienen .

     Wat betreft censuur / openheid zie ik e.e.a. anders:
     1. ik stelde geen eisen, maar vroeg om een toelichting bij jouw grove beschuldigingen zonder onderbouwing.
     2. ZOUT blokkeert geen meningen (openheid is ons handelsmerk 🙂
     3. de kracht van ZOUT is dat iedereen kan meelezen (geen regie aanwijzingen in de mail).
     4. als je dat laatste niet prettig vindt: het staat iedereen vrij om gebruik te maken van ZOUT of juist niet
     mvg

     1. Ruud, zoals je reageert krijg ik meer en meer het idee dat er flink gecensureerd wordt en dat er flink partijdig gehandeld wordt. Als je de spreekbuis van de burgers wilt zijn zul je alle schijn daarvan moeten verwijderen, voorkomen en zorgen dat die nooit meer op komt dagen. Dit is niet de eerste keer dat dergelijk gedrag extreem opvalt. Overigens kunnen door jou zo getypeerde ‘grove beschuldigingen’ wat in praktijk gewoon geconstateerde feiten zijn gewoon deel uitmaken van een vrij te uiten mening en ook in die vorm is het vrijheid van meningsuiting welke je niet kunt of mag negeren.

 2. betreft deze website is het wat mij betreft heel simpel: of – zoals gepretendeerd – iedereen kan een vrije mening plaatsen en die wordt niet begrensd door de mening van de beheerder (mag wel n.a.v. de Nederlandse wet dus geen geweld, discriminatie e.d.) of de vinger wordt aan de pols gehouden en de website is niet geschikt om vrije meningen te uiten.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading