gemeenteraadsverkiezingen

Politiek Oirschot herontdekt Stille Wille

Landgoed de Stille Wille valt officieel onder Oost West en Middelbeers, maar ligt even ver van deze dorpen als van Oirschot. Letterlijk in een uithoek van de gemeente Oirschot en ondanks de ruim driehonderd wooneenheden zelfs binnen het gemeentehuis slechts zelden genoemd in het rijtje van “dorpskernen”.

door Kees Boele

Alleen toen het landgoed zich opmaakte voor de grote verandering van recreatiepark naar een prachtige permanente woonlocatie, heeft de gemeente zich bij de provincie hard gemaakt voor dit groene pareltje van Oirschot. Drie jaar later speelt er veel in het buitengebied rond de Stille Wille. Van grote verkeersdruk op de te smalle Bekersberg, het nog steeds bestaande verbod voor de bewoners van de Stille Wille om als burger van Oirschot de gemeentelijk Milieustraat te gebruiken tot de realisatie van het enorme zonnepark tussen Bekersberg en Stille Wille. Wethouder Langens (Dorpsvisie) geeft toe dat communicatie over dit ingrijpende project met omwonenden tot op heden zich vooral beperkt heeft tot de enkele aanwonenden langs de Bekersberg en dat de tientallen bewoners van de noordzijde van de Stille Wille te weinig gehoord zijn.

Maar met de verkiezingen in zicht wordt het tijd voor goede voornemers. Het CDA kiest voor brievenbus vullende algemene flyers om te laten zien dat ze de Stille Wille echt niet vergeten zijn. Dorpsvisie kiest voor een radicalere benadering. Toegevend dat er in het verleden alleen naar de kernen Oirschot, Spoordonk en de Beerzen is gekeken en dat het nu echt tijd wordt ook de ongeveer vijfhonderd Stille Wille burgers te betrekken bij het gemeentelijk beleid. Met zeven man-vrouw sterk werd op zaterdag 19 februari de Stille Wille bezocht. Niet om het evangelie te prediken of een dwingend stemadvies te geven maar om deemoedig toe te geven dat deze bijzondere kern te weinig gehoord wordt. Maar vooral waren ze er om te luisteren naar bewoners en hun zorgen over de omgeving. In open gesprekken werd met velen gesproken over het zonnepark, de ecologische verbindingszone tussen Landgoed de Baest en Landgoed de Stille Wille, de wens voor een fietspad langs de Bekersberg en uiteraard het mogelijk maken van gebruik van de Oirschotse Milieustraat. Opvallend was de enorme waardering voor deze uitgestoken hand. De Stille Wille bewoners voelen zich gehoord en het vertrouwen in de lokale politiek is mede hierdoor op weg naar een bescheiden herstel.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading