gemeenteraadsverkiezingen

Oud-raadslid Daenen overschouwt het Oirschotse politieke toneel ‘Zonder kaders stellen wordt participatie niks’

Het is alweer even geleden dat Raf Daenen uit Westelbeers in de raad zat. Ook was hij wethouder namens SPO. Hij volgt de Oirschotse politiek nog nauwgezet en: hij is opvallend kritisch over de afgelopen periode.

Het is alweer even geleden dat hij uit de gemeenteraad vertrok, maar Raf Daenen voelt zich nog altijd betrokken bij de Oirschotse politiek. Over de afgelopen periode is hij opbouwend kritisch, hoewel hij ook zeker kansen ziet. Maar dan moet er wel een en ander veranderen. “De raad pakt zijn rol niet”, zo stelt out-wethouder en oud-raadslid Daenen van Sociaal Progressief Oirschot (SPO).

door Rens van Ginneken

Zijn gezondheid werkt op het moment niet erg mee, maar de Oirschotse politieke mores volgt hij nog steeds. “Op dit moment ontbreekt het aan bestuurlijke daadkracht en lef en viert het doorgeschoten conservatief liberalisme ook in Oirschot hoogtij. We hebben een meerderheid van christelijk-conservatief, neo-liberaal en conservatief-liberaal in de raad. Het lijken verschillende bewegingen, maar in de uitwerking komt het vaak op hetzelfde neer. Er wordt met twee maten gemeten: kwetsbare mensen worden gewantrouwd en de happy fews krijgen alle ruimte. Het is lastig om daar als progressieve beweging wat tegenin te brengen, en dat bleek de afgelopen vier jaar dan ook. SPO zal zich duidelijker moeten onderscheiden van de conservatief-liberalen dan de laatste jaren gebeurd is. Dat is bittere noodzaak voor een duurzamer en socialer Oirschot.”

Kansen gemist

SPO heeft dus kansen laten liggen, stelt Daenen. “Dat komt voor een stuk trouwens ook door het raadsbreed akkoord, dat stevige oppositie in de weg staat. En zeker SPO heeft er niets bij te winnen. Mijn partij heeft met hard werken, politiek vernuft en een goede campagne goed werk gedaan voor het behoud van De Enck. Er is echter te weinig bereikt op kernthema’s als natuur, milieu, terugdringen intensieve veehouderij en de aanzet voor een openbare school in Oostelbeers”, constateert hij tot zijn verdriet. “Dat kun je de raadsleden individueel overigens niet al te kwalijk nemen, het raadslidmaatschap is pittig en wordt in de vrije uren gedaan tegen een beperkte vergoeding. En dan kun je ook al niet op waardering vanuit de maatschappij rekenen”

Zonder kraak of smaak

Ook over het bestuur van de afgelopen vier jaar is hij kritisch. “Hoewel ik vind dat Piet Machielsen als wethouder bekwaam was: hij stelde in ieder geval duidelijke kaders rondom zijn portefeuille. Jammer genoeg liet de raad hem regelmatig bungelen.” Over de rest van het college: “De Gewone Man vliegt steeds van die doorgewinterde conservatieve wethouders van buiten in, zonder kraak of smaak. Gemeentebestuurders moeten lokaal verankerd zijn. Piets Smits was destijds een goeie, met een sociaal hart, die deed wat hij zei. Zo eentje heeft De Gewone Man er daarna nooit meer gehad. De partij kiest tegenwoordig vooral voor makkelijke one-issue politiek, zoals voor de unilocatie bij De Klep, zonder goed te kijken naar de gevolgen voor het grote geheel, naar de gevolgen voor Oostelbeers. De school verdwijnt, al anticiperend op een unilocatie alvast uit Oostelbeers, terwijl de unilocatie er nog lang niet is. Ondertussen moeten de groepen 7 en 8 nog steeds naar Middelbeers fietsen. Esther Langens, wethouder voor Dorpsvisie, heeft goed het sociaal domein beheerd, maar ze was wel erg voorzichtig.”

Gedoogsituatie escaleert

Over de rol van de bestuurder handhaving is Daenen niet onverdeeld enthousiast. “Er is te weinig handhavend opgetreden, op de momenten dat het hard nodig was. Dan krijg je een ‘cowboyspeelveld’, waar eenieder met een grote mond en een dikke portemonnee boven de wet lijkt te staan. Denk daarbij aan de situaties van het hek van De Rooy in natuurgebied en Quirijnen in Westelbeers, waar nu na een gedoogsituatie ineens gepraat moet worden over maar liefst drie woningen; dat wil iedereen wel, zeker in deze huizenmarkt. Als je zulke dingen gaat toestaan, dan valt het draagvlak onder de bevolking weg. Zo optreden is ondermijning van de rechtstaat en desastreus voor het vertrouwen in de politiek. Grenzen stellen is soms niet makkelijk, maar wanneer je dat niet doet, wordt het een zooitje. Als je een dreinend kind steeds zijn zin geeft, dan krijg je een steeds lastiger kind”, aldus Daenen.

Brede participatie

Je zou denken dat Daenen met deze standpunten wel sympathie zou kunnen opbrengen voor kritische burgerinitiatieven als BOB (Bezorgde Oirschotse Burgers), kritische buurtgroepen of het kritische online medium ZOUT. “Ik snap de frustratie van deze groepen: het is ook bijna ‘prijsschieten’ met alles wat er mis gaat op het gebied van handhaving, energie en milieu. Maar deze groepen participeren niet per se voor het algemeen belang, maar voor de onderbuik en voor een zichzelf op de kaart zettende groep”, vindt Daenen. Gevraagd om uitleg: “Het zijn steeds dezelfde ongeveer twintig namen die je overal ziet opduiken. Er is te weinig sprake van een brede, sociale volksbeweging, voor het algemeen belang. Dat heeft vervelende consequenties voor de gemeenschap. Door dat soort tegenwerking liggen bouwplannen in Oostelbeers en bij Bloemendaal te lang stil. Je moet naast belanghebbende omwonenden vooral ook het algemeen belang voor ogen houden, zoals de noodzaak van voldoende geschikte woningen voor starters, senioren en mensen met een kleine beurs. Ik zou deze ‘mondige en deskundige burgers’ graag betrekken bij sociaal of cultureel vernieuwende initiatieven in onze kernen.”

Bestuur mag schuren

Daenen heeft een helder beeld van hoe het beter zou kunnen, met een duidelijkere taakverdeling tussen Raad, B&W en samenleving. “De burgemeester moet energie steken in een duidelijker kaderstellende rol van de raad en een lijn mee helpen uitzetten om de bevolking breed te betrekken. Het college moet vooraf goed in gesprek met de raad, zodat de kaders duidelijk zijn: wat is de taakverdeling, wie zijn belanghebbend, wat is ons budget en welke doelen willen we bereiken. Het voelt misschien wat onproductief, maar het investeren aan de voorkant van het proces voorkomt frustratie elders en zo kunnen we veel handhavingsproblematiek, en -kosten voorblijven. Dat wordt echt tijd nu! En ook dan al in gesprek met diverse groepen burgers, niet pas als de plannen eigenlijk al vaststaan en participatie slechts een vinkje op het takenlijstje is! Niet alleen spreken met omwonenden, die nu vaak dwingend de boventoon voeren, maar met meer partijen zodat het algemeen belang niet ondergesneeuwd wordt. Wil je iets met sociale woningbouw? Ga in gesprek met huurders, starters en mensen met een kleine beurs, zodat je weet wat er nodig is. Het is niet zo moeilijk, maar het vraagt wel bestuur dat durft te schuren en democratisch gekozen vertegenwoordigers die verantwoordelijkheid nemen voor álle inwoners, ook hen die hun niet gekozen hebben.”

7 thoughts on “Oud-raadslid Daenen overschouwt het Oirschotse politieke toneel ‘Zonder kaders stellen wordt participatie niks’

 1. Raf Daenen is helemaal geen wethouder namens de SPO geweest, maar namens de PvdA. Het feit dat organisaties zoals Burgers van Oirschot en Zout in opkomst zijn wil niets minder of meer zeggen dan dat de politiek (inclusief de uit België afkomstige (dus ook ingevlogen) Raf Daenen eens moeten luisteren naar wat er in de samenleving leeft en niet zoals nu helaas nog steeds gebeurt alleen het oor te luisteren leggen in de paar maanden voor de verkiezingen en daarna weer ruim 3,5 jaar op het pluche te rusten.

 2. Graag wil ik reageren én met een lichtelijke verbazing kijk ik naar de reactie van de heer Daenen op kritische burgerinitiatieven als BOB( Bezorgde Oirschotse Burgers), kritische buurtgroepen of het kritische online medium ZOUT. “Maar deze groepen participeren niet perse voor het algemeen belang én er is te weinig sprake van een brede sociale volksbeweging voor het algemeen belang” volgens hem.
  Er zijn maar weinig bewoners die nog hun nek uit durven te steken, want de Oirschotse bestuurders hakken gelijk de koppen eraf ( oftewel wordt je meteen afgestraft als je maar een woord kritisch durft te uiten). Ook het beruchte bagatelliseren van de problematieken die door deze groepen worden aangekaart en het neersabelen van de boodschappers ( in kwaad daglicht stellen en hun bedoelingen onderuit proberen te trekken en ongeloofwaardig maken) komt niet ten goede van Oirschot.
  Vergis je ook niet in het aantal ondertekenaars die de brief van Bezorgde Oirschotse Burgers in juni 2021 heeft opgeleverd. En vergis je ook niet in de doelen die deze kritische groepen voor ogen hebben. Misschien is niet iedere burger zo welbespraakt als die twintig namen die overal opduiken, maar de publieke opinie en mond op mond reclame doen toch wel zijn werk. Dit vertaalt zich in de toekomst en dan komt er naar boven wat de werkelijke ervaringen zijn met die bestuurders en hoe je de burgers van Oirschot hebt behandeld. Deze SIGNALEN ZIJN ZEER BELANGRIJK!
  In het verleden heeft Raf Daenen, terwijl hij wethouder was, gezegd dat IEDERE KLACHT EN IEDER BEZWAAR EEN KANS IS voor de gemeente! Graag wil ik hem en consorten aan deze spreuk houden (overigens ook alle andere politieke partijen)!

 3. De bezem door bestuurstraditie Oirschot
  Zoetjes aan komen de oude en nieuwe namen van beoogde bestuurders uit verschillende politieke partijen tevoorschijn voor de verkiezingen van de gemeenteraad en daar uit de wethouders. Op 13 december 2021 was er eindelijk dan de digitale bijeenkomst waarin de gemeenteraad zou uitleggen wat ze met de brief van de Bezorgde Oirschotse Burgers en hun probleemstellingen zouden gaan doen. De hoop werd de bodem ingeslagen.
  Het was veel van hetzelfde waar de problemen nog steeds als een paal boven water blijven staan, zoals in de geest van de wet werken, we hebben het te druk om ons werk goed te gaan doen, we krijgen te weinig informatie zodat we vooraf niet goed beslagen ten ijs komen, we doen ons best….maar we kunnen niet alles omdat we niets van de materie weten, de wethouders en de burgemeester bepalen en we lopen als makke schapen erachter aan…..En als klap op de vuurpijl dat ze aan de nieuwe gemeenteraad overlaten wat ze ermee gaan doen!
  Hier koopt de Oirschotse bezorgde burger niets voor en zeker niet als men op de oude voet door blijft gaan. Met de signalen, die o.a. in de brieven maar ook op de sites van Burgers aan Zet en Zout, worden aangeleverd zou je een goed gloednieuwe bezem door de bestuurstraditie moeten halen. Dit zouden we moeten kunnen terugzien in de verkiezingscampagnes en in de nieuwe gemeenteraad en bij de nieuwe wethouders.
  Ons gebed voor de Oirschotse gemeente luid als volgt:
  Laat de nieuwe plannen maar eens horen
  En laat ons niet in het ongewisse
  Houd u aan de letter van de wet- en regelgeving van de staat der Nederlanden
  en aan de Internationale wetgeving
  Laat u informeren en onderzoek door deskundigen uit uw eigen politieke partij
  en door de deskundigen uit de bevolking
  Neem de tijd om voorstellen te toetsen en wees niet bang om besluiten uit te stellen
  als ze nog niet voldoen of er te weinig informatie ligt om een goed besluit te nemen
  Wees eerlijk, rechtvaardig en menselijk als het om uw burgers gaat
  En laat u niet misleiden door ambtenaren die hun eigen zin doordrijven
  Grijp bij misstanden in, als het beleid en de verordeningen niet aan de Wet- en Regelgeving
  voldoen moet je voorstellen afwijzen
  Vraag naar het hele verhaal
  Bekijk of alles toekomstbestendig is
  Regeer met vooruitziende blik (dan praten we over tientallen jaren na je regeerperiode)!

 4. Beste Raf, Leuk om achteraf een beschouwing te geven van een cultuur die je lang zelf mee hebt gecreeerd en in stand gehouden. Het intrappen van open deuren tot een vaste sport verheven. Het spreekwoord zegt dat “Als hoeren oud worden ,ze wijwater zeiken”. Blijkbaar klopt dat. BOB is door de “kerngroep” vakkundig gesaboteerd en na een paar schijnvertoningen uitgeleverd waarna de aanstichtster van dit alles ,voormalige SPO lid, weer gezellig bij de gevestigde wanorde op schoot kroop. uiteindelijk dan toch kleur bekenend. Waarschijnlijk krijgt ze van de politiek een standbeeld op de plek waar eerst de spoorloos verdwenenen gele O, ander symbool van Onsmakelijke politiek, stond. En wat betreft ZOUT; Dit werd in het leven geroepen nadat kritische journalistiek op Russisch-Chinese wijze om zeep werd geholpen in de gemeente Oirschot. Ik hoop dat dit nog lang het kritische geluid,dat zo kenmerkend is voor échte democratie en rechtsorde ,zal laten horen en misstanden die nog steeds plaatsvinden volop in de schijnwerper zal plaatsten. Het rot zit gewoon te diep en zal met een nieuwe CDA-prins alles behalve verdwenen zijn. Het CDA heeft landelijk de VVD ingehaald als het gaat om integriteitsschendingen. “Samuh foor ons eiguh”. Geen enkele reden om aan te nemen dat het in de gemeente Oirschot anders is.

 5. De heer Daenen kan in de aktiviteit van bedoelde kritische burgers niet het noodzakelijk dagelijks tegenwicht tegen een slecht functionerend bestuur en een onvoldoend kritische raad herkennen. Liever ziet hij deze groepen “niet perse participeren voor het algemeen belang, maar voor de onderbuik en voor een zichzelf op de kaart zettende groep”,

  Wat een miskenning van mensen die zich inzetten voor het herstel van een dysfunctionele democratie in Oirschot.
  Wat een holle rethoriek: “onderbuik”, “zichzelf op de kaart zettende groep”.
  Wat een framing “Het zijn steeds dezelfde ongeveer twintig namen die je overal ziet opduiken”.
  Wat een onrealistische beoordeling: “Er is te weinig sprake van een brede, sociale volksbeweging, voor het algemeen belang”.

  Ik zie in de bedoelde groepen meer mensen actief dan in menige politieke partij, zelfs in verkiezingstijd.
  Het “mobiliseren van een brede, sociale volksbeweging voor het algemeen belang” laten zij graag over aan de politieke partijen.
  Het op de been brengen van 200 burgers bij een faux pas van de gemeente bij de herinrichting van de Oude Toren, die de gemeenteraad liet passeren, is weliswaar geen brede sociale volksbeweging, maar onvergelijkbaar met wat zijn politieke partij de afgelopen 4 jaar op de benen heeft gesteld.

  En tenslotte:
  Wat een akelig afstandelijke beoordeling van de verrichtingen van zijn eigen partijleden, die hij blijkbaar zelfs als bestuurslid niet kon behoeden voor deze in wezen zelfkritiek.

  Ruud Merks
  redacteur ZOUT
  Betrokken Oirschotse Burger

  1. Raf Daenen is helemaal geen wethouder namens de SPO geweest, maar namens de PvdA. Als voormalig bestuurslid van de PvdA en de SP heb ik veel last van hem en zijn methodes om wetten te omzeilen gehad. Hij heeft zelf meermaals aangegeven meer last te hebben gehad van zijn eigen fractie (waar wet minnende mensen in zaten) als van de andere partijen (die de mond niet open dorsten te doen tegen een ‘docent van de Fontys’. Het feit dat organisaties zoals Burgers van Oirschot en Zout in opkomst zijn wil niets minder of meer zeggen dan dat de politiek (inclusief de uit België afkomstige (dus ook ingevlogen) Raf Daenen eens moeten luisteren naar wat er in de samenleving leeft en niet zoals nu helaas nog steeds gebeurt alleen het oor te luisteren leggen in de paar maanden voor de verkiezingen en daarna weer ruim 3,5 jaar op het pluche te rusten.

 6. Over het eigenlijke onderwerp van het artikel “Zonder kaders stellen wordt participatie niks” lees ik veel open deuren, die niets te maken hebben met kaders stellen. In het eerste beste artikel in bijvoorbeeld Gemeente.nu lees je een stuk inhoudelijkere en handzamere adviezen dan in dit interview met deze ex-wethouder. Zie bijvoorbeeld :
  https://nieuwsbrief.oirschot.org/bob/thema-avond-over-de-invloed-van-burgerberaden/
  https://nieuwsbrief.oirschot.org/bob/menselijke-maat-de-democratie-opnieuw-uitvinden/
  https://nieuwsbrief.oirschot.org/gemeenteraad/hoe-wordt-de-gemeente-uw-gemeente/
  https://nieuwsbrief.oirschot.org/kromven/hoe-natuurbescherming-per-vergunning-wordt-uitgehold/

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading