herindeling

Boxtel, Best en Oirschot samen als nieuwe gemeente Het Groene Woud is beter dan annexatie door stad

Oirschot met in de verte Boxtel die samen met Best de gemeente Het Groene Woud zouden kunnen vormen. © Ronald Otter

OIRSCHOT – Boxtel, Best en Oirschot liggen zo mooi in een driehoek dat ze samen een sterke gemeente zouden kunnen vormen als tegenhanger van Eindhoven, Tilburg en Den Bosch

Gerard Vinke 04-11-22, 10:00

Gedwongen samenvoeging hangt al jaren als een zwaard van Damocles boven kleine gemeenten als Oirschot. Om dit te voorkomen zijn allerlei activiteiten ontplooid om zelf aan het stuur te blijven maar tot op heden zonder resultaat.

Toch zijn er allerlei signalen die een toekomst als zelfstandige gemeente ter discussie stellen. Een belangrijk signaal is met name dat het kleine gemeenten lastig lukt om voldoende gekwalificeerde medewerkers aan zich te binden. Oplossingen middels intergemeentelijke samenwerkingsverbanden missen vaak een krachtige democratische controle en zijn voor inwoners vaak zeer afstandelijk.

Nieuw geluid uit Boxtelse gemeenteraad

Alternatieven voor een mogelijke fusie werden tot heden uitsluitend binnen de veiligheidsregio Eindhoven gezocht. Nu komt er vanuit de Boxtelse gemeenteraad een nieuw geluid (ED 12-10). Ontevredenheid met de gemeentelijke samenwerking met Sint-Michielsgestel bracht de interessante gedachte naar voren van een fusie tussen Boxtel, Best en Oirschot.

Met een inwoneraan­tal van 80.000 is er een robuuste gemeente die alle taken op een kwalita­tief goede manier kan vervullen

Het gaat hier wel om twee verschillende veiligheidsregio’s maar zeker met een aantal aantrekkelijke aspecten. Met een inwoneraantal van 80.000 kan er sprake zijn van een robuuste gemeente die alle taken op een kwalitatief goede manier kan vervullen. Die ook in staat geacht mag worden goede medewerkers uit te dagen.

De dorpen liggen prachtig in een driehoek tegen elkaar aan. Ze omvatten alle drie aanzienlijke agrarische activiteiten, waar deze nieuwe gemeente, in tegenstelling tot de drie grote omliggende gemeenten, gespecialiseerde ambtenaren voor kan aantrekken.

Krachtige tegenstroom bieden

Deze nieuwe gemeente kan vervolgens een krachtige tegenstroom bieden tegen de ongebreidelde drang tot groter groeien van Eindhoven, Tilburg en Den Bosch.

Qua sfeer vullen de drie dorpen elkaar goed aan. Hele generaties scholieren zijn in de buurdorpen naar school gegaan. Veel inwoners hebben er kennissen en hebben met elkaar organisatorische verbanden. Wellicht is het goed dat onze bestuurders dit signaal oppakken en daarmee aan het stuur blijven voordat anderen dat stuur pakken.

Ook gepubliceerd in ED

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading