woningbouw

Minder regels, meer geld en vooral meer snelheid is nodig voor bouwen in De Kempen

De Oirschotse CDA-fractievoorzitter Fons Peeters, gedeputeerde Erik Ronnes en CDA-voorzitter Bart Mourits tijdens een themamiddag over ‘Wonen in De Kempen’ in Oirschot. © DCI Media

Janske Mollen 05-03-22, 06:00

OIRSCHOT – Je zult er maar voor staan als politieke partij in één van de Kempengemeenten, om zo vlak voor de verkiezingen aan een jong stel uit te moeten leggen dat ze nog minimaal vijf jaar moeten wachten tot er meer koophuizen voor hen beschikbaar zijn. ,,Wat vertel ik hen?”

CDA’ers uit die gemeenten breken onder andere daarover in elk geval hun hoofd en hielden daarom op initiatief van de Oirschotse voorzitter Bart Mourits een gespreksmiddag met gedeputeerde Erik Ronnes rond ‘Wonen in De Kempen’.

Daar waren enkel CDA- raadsleden en wethouders bij aanwezig, hoewel de middag ook voor andere partijen en belangstellenden was bedoeld. ,,We hebben veel mensen uitgenodigd, maar die hadden of andere bezigheden of moesten afmelden vanwege een coronabesmetting”, moest Mourits met spijt bekennen.

Lees verder > ED

ZOUT schrijft:
Een bijeenkomst van het Oirschotse CDA met de gedeputeerde van het CDA met portefeuille Wonen.
We zien hier het voordeel van een landelijke partij: goede connecties op het provinciehuis.
Een goed initiatief om de collega partijen uit te nodigen. Helaas kon niemand zich vrijmaken. Hoogst merkwaardig!
Na lezing van het artikel blijft onduidelijk wat het gesprek concreet heeft opgeleverd, en wat het CDA een jong stel dat nog 5 jaar moet wachten nu moet antwoorden.
Het artikel van Janske Mollen van het ED leest als een reportage. Of zien we hier een slim in elkaar gestoken verkiezingsstuntje?
Let op de subtiele framing : “Hoe dan ook, als het aan de aanwezigen ligt gaat er zo snel mogelijk een ‘skup in de grond’. Nu de rest van de politieke partijen, wethouders en ontwikkelaars nog mee op die lijn krijgen“.

Geen woningschaarste in Oirschot?

woningbouw

Geen woningschaarste in Oirschot?

In zijn antwoord stelde wethouder Machielsen tot ieders verbazing dat hij geen voorrang kon geven aan mensen uit Oirschot, aangezien er geen woningschaarste is. Immers, woningzoekenden op de wachtlijst van de Oirschotse woningcooperaties krijgen gemiddeld binnen 6 maanden een woning. Landelijk is het gebruikelijk om pas van schaarste te spreken als de wachttijd langer is dan 24 maanden.

ZOUT herinnert zich nog de raadsvergadering van 23 september 2019 waarin wethouder Machielsen van het CDA op vragen van de SPO beweerde dat er “technisch gesproken” geen woningnood was in Oirschot, aangezien de gemiddelde wachttijd korter was dan 6 maanden.
Uit een enquête onder lezers van de Facebookgroep WoneninOirschot kwam een heel ander beeld naar voren (zie figuur).
Regeren is vooruitzien. Als je niet vooruitziet kun je niet anders dan reageren. Met “Bouwen, bouwen, bouwen” of “‘skup in de grond’” . . .

Uit Facebook pagina WoneninOirschot

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading