ZOUT

WAAROM ZOUT?

Om vooral de Oirschotse politiek te leren doorgronden, levert ZOUT een belangrijke bijdrage aan de transparante, democratische controle op de gemeentepolitiek. ZOUT kraakt kritische noten, levert ‘ongezouten’ kritiek op onacceptabele politieke besluiten door ze op heldere wijze bloot te leggen.

Deze onverbloemde, scherpe kritiek stuit weliswaar velen (zelfs ook prominente SPO-leden) tegen de borst. Voor hen geldt dat er overal over gepraat mag worden, maar dat het wel ‘op z’n Brabants’ gezellig moet blijven.

ZOUT vindt haar vorm/stijl de beste manier iets te veranderen aan de besluitvorming van de Oirschotse politiek. Daarmee hoopt ze meer burgerbetrokkenheid aan de achterkant van het beleid te bereiken.
Een voorbeeld hiervan is de transparante blootlegging van de vergunningenkwestie rondom het project de Oude Toren waarbij een periscoop op de toren geplaatst zou worden en daarvoor een groot aantal bomen gekapt moest worden.
N.a.v. publicatie van het plan de Oude Toren en vooral de wijze waarop de vergunning zou worden ‘doorgedrukt’ (er was sprake van manipulatie en weergave van onjuistheden) en een grote groep burgers kon worden gemobiliseerd, moest de gemeente haar plannen intrekken.

burgerbetrokkenheid
De lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen roept de vraag op of onze luxe/overdaad hiervan niet een van belangrijkste oorzaken is van te weinig betrokkenheid.
Arnon Grunberg schrijft in de NRC van 2 april ’22: Wie de liberale democratie verdedigt, verdedigt haar zwaktes: “De burger brengt meer hartstocht op voor de aanbiedingen in de supermarkt dan voor het politieke proces, de burger is, zoals dat dan al snel heet, verworden tot consument – iets waar hij zelf kennelijk niets aan kan doen, het kapitalisme heeft hem in die mal gedwongen.”

waakhondfunctie
Volgens hoogleraar journalistiek Jaap de Jong van de Universiteit Leiden schort het bij de lokale journalistiek aan verdiepende, kritische journalistiek waar wethouders het benauwd van krijgen, Uit Binnenlands bestuur “Te weinig journalistiek die wethouders benauwt“.
De lokale journalistiek moet een waakhondfunctie krijgen, mag geen doorgeefluik van de gemeente haar visie zijn. Gezien het belang van de democratie moet je de lokale journalistiek als een basisvoorziening beschouwen, zoals voor zwembaden en sporthallen.

slot
Mijn hoop is dat ZOUT de smaakmaker blijft zoals zij is: prikkelend, confronterend, tartend maar ook stimulerend en inspirerend.

Felix Timmers

One thought on “WAAROM ZOUT?

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading