bezorgde burgers

Relatie burger – gemeente Oirschot ingewikkeld?

Ingewikkeld, om als gemeente een goede relatie met inwoners te onderhouden?
Als alles goed gaat, lijkt het vanzelfsprekend. Als er iets niet deugt, krijg je de wind van voren.
Maar waarom heeft de ene gemeente beduidend tevredener inwoners dan een andere?
Het begint natuurlijk met het besef , dat de gemeente er is voor zijn inwoners en niet andersom

en dat een paar simpele regels in de omgang met burgers, voorwaarde zijn voor een goede relatie.

Op de site van Waar staat je gemeente vind je de meest interessante informatie over je gemeente. Van voorzieningennivo tot criminaliteit en van mate van burgerparticipate tot ervaren inwonergeluk. Je kunt je gemeente vergeliijken met omliggende gemeenten of het landelijk gemiddelde.

Opvallend is dat de gemeente Oirschot 10 percent punten achter blijft bij omliggende gemeenten (Bladel, Eersel) en het landelijk gemiddelde op belangrijke zaken als Vergunningen Toezicht en Handhaving, naleven van beloften, openstaan voor input van burgers, flexibiliteit binnen de regels en burgerparticipatie.

Dat moet voor het college en de gemeenteraad interessante informatie zijn, die echt leerzaam wordt als achter die getallen de ervaringen van burgers zichtbaar worden. Vooral als die burgers hun feedback niet zozeer als kritiek verwoorden, maar als signaal naar de gemeente om naar verbetermogelijkheden om te zien.

Die gelegenheid deed zich voor toen een 50 tal burgers zich tot de gemeenteraad wendden met een brief waarin zij aandacht vroegen voor een lijst met 25 voorvallen waarbij de gemeente niet bepaald “de schoonheidsprijs” verdiende, een beeldspraak die dooor wethouders van Oirschot graag gebruikt wordt.

Binnen een week verschenen kranteberichten waarin de brief door de journalist werd toegeschreven aan een tekort aan ambtenaren door onvoldoende schaalgrootte (ED) of geduid werd door een CDA burgerraadslid als “je kunt het nu eenmaal niet iedereen naar de zin maken” (Oirschots Weekjournaal). Beide artikelen missen het punt waarom het echt gaat : onvoldoende feedback van de gemeenteraad en een verkeerde bestuurscultuur in Oirschot.

Op verzoek van de gemeenteraad was er binnen 2 weken een gedachtewisseling, waarbij de toezegging werd gedaan het signaal van de brief serieus op te pakken.

We gaan onze lezers zeker op de hoogte houden van het vervolg !

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading