bezorgde burgers

Lange adem

Om een bestuurscultuur in een gemeentehuis te veranderen heb je een hele lange adem nodig en raak je, als je niet oppast , snel gefrustreerd. Welke invloed heb je werkelijk en zijn zij echt van plan om iets van hun gemakkelijke houding te veranderen. Dat kost namelijk moed en inzet. Daarnaast is het een hele groep politici die tientallen jaren in dit systeem draaien en elkaar zo “opgevoed” hebben dat ze het “niet beter weten” en volgens hen “niet anders meer kunnen”! Ze denken echt dat ze het goed doen en hebben een blinde vlek als het om de gevolgen gaat voor de Oirschotse burgers, die zich niet kunnen verweren.

Ik zie ze worstelen met inzicht krijgen in problematieken en dan vervolgens alles slikken wat ambtenaren en bureautjes hun voorspiegelen. Misschien een tip om in je partij naar deskundige mensen te zoeken die gespecialiseerd zijn in bepaalde materie en dit zelfde geldt voor deskundigen die onder je burgers bevinden.

Ik zie ze worstelen met loyaliteit en macht: zolang er afgedwongen wordt in de gemeenteraad dat men als één blok stemt en dat er nog steeds gewerkt wordt met oppositie en coalitie, ook al hebben ze het systeem op papier veranderd, blijf je blindelings achter elkaar aan lopen zien. Er is hier in Nederland een democratie!

Ik zie ze elke keer onder tijdsdruk werken: je merkt dat gemeenteraadsleden ooit binnen een week de materialen door moeten werken en een besluit moeten nemen over zaken die nog helemaal niet af zijn of uitgekristalliseerd of waar alle ins en outs van onbekend zijn. Het kan zijn dat ze dit expres doen om zo een rad voor ogen te draaien en toch klaargespeeld te krijgen dat de plannen erdoor gedrukt worden? Misschien een tip om als het in jouw ogen het te nemen besluit niet af is en er nog teveel mitsen en maren aanzitten en niet alles op tafel ligt m.n. de gevolgen van dit besluit of dat je denkt dat het niet aan de wetten- en regelgeving voldoet etc. etc. , besluiten er géén besluit over te nemen totdat het voldoet aan alle eisen!

Ik zie ze moeite hebben om met de burgers werkelijk in gesprek te gaan en echt te horen wat ze zeggen. Burgerparticipatie vereist dat je de inzichten gebruikt die je onder je bevolking hebt en dat zij hun inbreng terug zien in de plannen, verordeningen en beleid. Daarbij is het héél goed mogelijk dat deze inzichten stukken goedkoper, veiliger en praktisch beter uitvoerbaar zijn en op de lange termijn langer houdbaar. Als politici zal je van het systeem af moeten dat duurdere bureautjes & ambtenaren een beter plan opleveren…

Hier een klein oproepje aan Zout lezers en de Burgers van Oirschot aan zet: dit lijstje is natuurlijk niet compleet en we willen dat het bestuur van Oirschot verandert in hun bestuurscultuur, mocht je ideeën hebben hoe dit te realiseren dan zet hieronder je inbreng uiteen.

Bij voorbaat dank.

Y.Mus 5688 BG 14

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading