bomen

Gemeente besluit populieren te behouden

Wie kent ze niet, de majestueuze populieren – oftewel kanidassen- in de Leeuwerikstraat?

Als je vanuit Spoordonk komt aanwandelen staan ze daar te pronken.

Veel Oirschottenaren schrokken dan ook toen de gemeente op 3 februari plompverloren aankondigde dat de bomen gekapt zouden worden. In eerste instantie leek het zelfs dat er geen bezwaar mogelijk was tegen de kapvergunning. Gelukkig bleken die mogelijkheden er wél te zijn.

Verschillende buurtbewoners tekenden bezwaar aan. Ook werd er een protestactie georganiseerd waardoor honderden inwoners van Oirschot het bezwaar tegen dit besluit steunden. Ook IVN afdeling Oirschot steunde dit bezwaar van de buurtbewoners.

Op social media ontstond een discussie of de populieren niet gewoon aan het einde van hun leven waren? Het is bekend dat populieren over het algemeen niet erg oud worden. Daarom werd door SBEO (Stichting Behoud Erfgoed Oirschot) een onafhankelijke deskundige ingeschakeld om dit te onderzoeken. De conclusie was dat de bomen nog zeker niet rijp zijn voor de kap. Een van de bomen heeft verder onderzoek nodig maar dat is geen reden om 5 bomen te kappen.

Een ander punt is dat er inderdaad opdruk is door de wortels, waardoor het wegdek scheuren vertoont. Maar omdat de Leeuwerikstraat een doodlopende weg is die vooral door buurtbewoners en recreatieve fietsers en wandelaars wordt gebruikt zijn er ook oplossingen te bedenken die veel minder ingrijpend zijn.

Al met al bleef het onduidelijk waarom de gemeente persé wilde vasthouden aan het kappen van deze 5 prachtige en beeldbepalende bomen.

Nu heeft de gemeente het besluit genomen om af te zien van het gebruik van de vergunning en is de vergunning ingetrokken. Dat is goed nieuws: het betekent in ieder geval dat de bomen nu niet gekapt zullen worden en dat aktieve burgers worden gehoord.

De artikelen van ED uit dit dossier

5 thoughts on “Gemeente besluit populieren te behouden

 1. Gisteravond bijeenkomst over de 5 Heeren in het gemeentehuis. Was bedoeld voor de omwonenden.
  Duidelijk is wel dat de wethouder en de ambtenaar zich beroepen op de ZORGPLICHT. Dwz het zorgen voor een veilig wegdek. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.

 2. Beste redactie,
  In februari 2021 vroegen we een omgevingsvergunning aan voor de kap van vijf Canadapopulieren in de Leeuwerikstraat. Tegen de aangevraagde omgevingsvergunning zijn veel bezwaren ingediend. Ook is er in maart een petitie aangeboden. Als gemeente vinden we het belangrijk om samen met omwonenden en belanghebbenden tot een veilige, duurzame en toekomstbestendige oplossing te komen. Daarover zijn we gisterenavond met omwonenden en belanghebbenden in gesprek gegaan. In het bijgevoegde persbericht vindt u meer informatie hierover.

  Communicatie afdeling gemeente Oirschot

  _________________________________________________________________________________
  Persbericht Gemeente Oirschot

  16 juli 2021

  Samen op zoek naar een veilige, duurzame en toekomstbestendige oplossing
  In gesprek met omwonenden over toekomst populieren Leeuwerikstraat

  In februari 2021 vroeg de gemeente Oirschot een omgevingsvergunning aan voor de kap van vijf Canadapopulieren in de Leeuwerikstraat. Tegen de aangevraagde omgevingsvergunning zijn veel bezwaren ingediend. Ook is er in maart een petitie aangeboden. De gemeente Oirschot vindt het belangrijk om samen met omwonenden en belanghebbenden tot een veilige, duurzame en toekomstbestendige oplossing te komen. Daarom is de vergunning ingetrokken en ging de gemeente eerst met omwonenden en belanghebbenden in gesprek. Dit gesprek vond plaats op donderdag 15 juli.

  De omgevingsvergunning is aangevraagd vanwege de onveilige verkeerssituatie. De populieren staan dicht tegen de weg waardoor de wortels voor veel hoogteverschillen in het wegdek zorgen. Met de bezwaren en de petitie die zijn ingediend, geven inwoners een duidelijk signaal af richting de gemeente. Er blijkt erg veel waardering te zijn voor deze bomen. Ook de gemeente hecht veel belang aan het aanwezige groen en aan de bomen. Daarom vindt ze het belangrijk om een goede, duurzame afweging te maken.

  Het onderzoek
  In de afgelopen maanden liet de gemeente een extern (onafhankelijk) bureau een onderzoek uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt dat de vijf bomen een goede tot redelijke kwaliteit hebben met een levensverwachting van meer dan 10 jaar. Wel zijn in alle bomen dode takken en holtes waargenomen. Hierdoor vormen enkele bomen een risico bij een hoge windkracht. Ook komt uit het onderzoek naar voren dat de wortelopdruk een veiligheidsrisico vormt voor weggebruikers.

  De opties
  Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. Blijven de bomen staan? Dan is het nodig om de bomen te snoeien. Dit geldt voor alle vijf de bomen. Worden de bomen gekapt? Dan gaat de gemeente samen met de omwonenden kijken welke bomen of planten daarvoor in de plaats komen. Als de bomen blijven staan en gesnoeid worden, wordt de kroon, het bovenste gedeelte van de boom, zo’n 25 tot 30% kleiner. Ze hebben daardoor niet meer de uitstraling zoals ze die momenteel hebben. Ook is het de vraag hoe de bomen op de werkzaamheden reageren. Daarom is het nodig om te blijven monitoren, onderzoeken en mogelijk wederom te snoeien. Dit zorgt voor extra, herhaaldelijke kosten. Daarnaast moet ook het wegdek hersteld worden. Een gemeente heeft een wettelijke zorgplicht om gevaarlijke situaties in wegen op te lossen.

  De vervolgstappen
  Tijdens de bijeenkomst met omwonenden en belanghebbenden zijn alle mogelijke opties besproken. Daarbij zijn ook de voor- en nadelen aan bod gekomen. Ook deze avond bleek dat omwonenden en belanghebbenden veel waarde hechten aan de bomen. Voor veel aanwezigen is het behoud van de bomen dan ook het meest wenselijk. De gemeente buigt zich over de vervolgstappen die ze gaat nemen.

  _________________________________________________________________________________
  Einde persbericht
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Oirschot, tel. (0499) 58 33 33, e-mail: voorlichting@oirschot.nl.

  1. Uit het artikel :
   Volgens de onderzoekers is het gevaar voor omknakken of hevig takkenverlies het grootst bij een windkracht 10, zo’n 90 kilometer per uur. ‘Maar hoe vaak komt dat nou voor?’ stelt de Initiatiefgroep Bomenbehoud Leeuwerikstraat Oirschot. Wat hen betreft blijven de bomen behouden.

   Een beter argument lijkt ons :
   Windkracht 10 : hoeveel bomen moeten we kappen in Oirschot om dit risico uit te sluiten ?

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading