bomen

Het lelijke eendjes boudoir

Wat is er erger dan de uitspraak: ‘Ik ben niet boos, alleen een beetje verdrietig.’? Ik weet het antwoord! Namelijk het standaard antwoord van college van burgemeester en wethouders wanneer ze ‘ontmaskerd’ worden in hun spelletjes met burgers, desinformatie moedwillig hebben rond gestrooid en informatie hebben achterhouden:

het proces verdient niet de schoonheidsprijs’…

Het lijkt wel of ze het erop aan laten komen. Burger initiatieven niet serieus nemen, bezwaren snel in een lade deponeren en stiekem hun zin doordrijven. Intussen een gokje wagen dat niemand het merkt hoezeer dit mijlenver verwijderd is van een behoorlijk democratisch bestuur.
Maar de burgers van Oirschot zijn niet op hun achterhoofd gevallen! Die merken dat wel degelijk op en zijn nog zo fatsoenlijk om daar uitgebreid feedback op te geven in plaats van het hele college voor de bestuursrechter te slepen. Want dit ruikt, nee stinkt, van alle kanten, hoeken en gaten van het gemeentehuis, naar onbekwaam en ja zelfs achterbaks bestuur.
De bezorgde burgers hebben enige tijd geleden hun zorgen geuit over het niet toepassen van de Algemene (basis) Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB), zoals het Transparantie beginsel, Vertrouwensbeginsel, Fair Play beginsel en Gelijkheidsbeginsel. Dit zou serieus worden opgepakt door de raad. De bezorgde burgers hebben zelfs samenwerking voorgesteld om tot een betere afstemming met de Oirschotse burgers te komen. Maar achter de schermen ‘speelt’ het college gewoon vrolijk verder.

Boos èn verdrietig
Ik neem in dit kader de laatste ‘performance’ van het college voor het zomerreces onder de loep: de kwestie de 5 Canadapopulieren in de Leeuwerikstraat in Oirschot. De gemeente kondigde aan dat op eigen initiatief deze prachtige majestueuze bomen gekapt gaan worden… geen bezwaar mogelijk…(?) Maar liefst 391 bezwaarschriften en talloze handtekeningen werden er vervolgens bij de wethouder op haar bureau gedeponeerd.

Slecht wegdek
Op 9 juli jl. heeft het B&W van Oirschot besloten om de vergunning voor het kappen van de 5 Canadapopulieren geheel in te trekken. Goed nieuws zou men denken? Zeker, ware het niet dat het proces van communicatie, het informeren, het nakomen van afspraken en het betrekken van de buurt en andere belanghebbenden door de gemeente desastreus is verlopen. De betrokkenen werden niet of te laat ingelicht, de bezwaarschriftencommissie wist van niets (?) en hoorde pas iets van de wethouder nadat er aan de bel werd getrokken, vragen werden niet beantwoord en betrokken ambtenaren waren onbereikbaar. En alsof dat nog niet erg genoeg is lijkt het college alsnog hun zin door te drijven om opnieuw de optie open te houden om weer een nieuwe kapvergunning aan zichzelf te verlenen dan wel de bomen rigoureus te snoeien. Dit alles onder het mom van ‘zorgplicht’: het zorgen voor een veilig wegdek. En om dit argument kracht bij te zetten is er in allerijl een verkeersbord geplaatst, halverwege de Leeuwerikstraat,: ‘SLECHT WEGDEK’
Laat dat nou net de plaats zijn waar het wegdek er als een zonnetje bij ligt en het ‘probleem’ zich louter afspeelt in nabijheid van de bomen, waar overigens uitstekend een oplossing voor te vinden is.

En wat is daarop uw antwoord?
In een eerste reactie gaf de wethouder aan dat “het proces niet de schoonheidsprijs verdient” ik ben dan ook razend nieuwsgierig naar haar tweede reactie want de schoonheidsprijzen-kast van dit college begint zo langzamerhand een erg lelijke eendjes boudoir te worden!

Ursula Willemse

2 thoughts on “Het lelijke eendjes boudoir

 1. Goed dat er aandacht is voor dergelijke kanjers, die ook nog eens veel CO2 verwerken. Ter vergelijk: op de begraafplaats staan 3 monumentale lindebomen waar we heel trots op zijn. Elke twee jaar komt hetzelfde boomchirurgbedrijf als door de gemeente ingeschakeld, onderhoud plegen, met als doel die kanjers zo lang mogelijk te behouden. Misschien kan onze gemeente hier een voorbeeld aan nemen. En de populieren zo lang mogelijk behouden. O ja: nieuwe aanplant mag best nu al, want het duurt bij een boom ‘even’ voordat dezelfde CO2-reductie wordt bereikt.

 2. OPEN SOLLICITATIE

  Geachte gemeente,
  Als betrokken burger van Oirschot schud ik vaak mijn hoofd bij het geklungel van het college, de raad en soms van de betrokken ambtenaren. Het is toch verbazingwekkend dat het met het besturen van deze gemeente zo vaak mis gaat. Ik heb dan ook van harte de brief ondertekend, waarin de raad werd aangesproken op 25 zaken waar niet of onvoldoende procedures en regelgeving werden gehandhaafd. Als laatste voorbeeld wil ik het kappen van de bomen in de Leeuwerikstraat noemen. Ik geloof niet in opzet, gemenigheid of wat dan ook. Ik geloof vooral in stommigheid, slecht management, onderschatten van de burgers en jezelf onnodig veel werk op de hals halen. Eerst het kappen aankondigen, zonder mogelijkheid tot beroep en daarna de bijna 600 bezwaarschriften niet serieus nemen, de bezwaren commissie niet goed informeren en vervolgens een inspraakavond organiseren waarin weliswaar het intrekken van de kapvergunning gemeld werd, maar waar de verantwoordelijke voor het wegdek niet aanwezig was, zodat alles nog steeds op losse schroeven staat. Wat een verspilde energie van zowel de medewerkers van de gemeente als van de bezorgde burgers. Nogmaals, ik geloof in deze casus niet in opzet, of gemenigheid, maar wel in slecht management en nog slechtere communicatie. Er is blijkbaar onvoldoende kennis van de procedures, van organisatie en communicatie om zoiets eenvoudigs als een zaak rond 5 geliefde populieren netjes af te handelen. Dat stemt mij droevig.
  Daarom wil ik hierbij aanbieden om gedurende 12 uur per week een van de vele openstaande vacatures te vervullen en me vooral bezig te houden met communicatie en ethiek. Met mijn achtergrond ligt daar mijn expertise en ik weet zeker dat ik iets bij te dragen heb. Daarnaast zou ik de andere ondertekenaars willen aanmoedigen een zelfde aanbod te doen. Er zit immers in deze groep heel veel kennis en werkervaring, die we goed zouden kunnen inzetten aan het begin van allerlei acties en procedures in plaats van onze energie te besteden aan ergernissen en protesten.
  Graag hoor ik van u.
  Met vriendelijke groet,
  Carine van Hinte

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading