bomen

Kapvergunning ingetrokken. Vijf Canadapopulieren kunnen en moéten blijven!

Oirschot, 16 juli 2021

Op 9 juli hebben B&W van Oirschot besloten om de vergunning voor het kappen van de 5
Canadapopulieren geheel in te trekken. In de toelichting op het Gemeenteblad heeft de
gemeente aangegeven “geen gebruik te willen maken van de vergunning en de bomen te
handhaven”.


Als Initiatiefgroep zijn we natuurlijk hartstikke blij met dit intrekkingsbesluit.
De gemeente heeft vervolgens de buurtbewoners en de Stichting Behoud Erfgoed Oirschot
(=SBEO) uitgenodigd voor een informatieavond op 15 juli. Op deze avond heeft wethouder
Esther Langens toegelicht waarom ze de vergunning hebben ingetrokken. Dat was “om rust
te krijgen”. “Samen met de omwonenden en belanghebbenden wil de gemeente nu tot een
veilige, duurzame, toekomstbestendige oplossing komen” zo staat ook te lezen in de
uitnodiging voor de Informatieavond.
Vervolgens heeft een deskundige van een extern bureau (= van Helvoirt Groenprojecten) de
uitkomst van het onderzoek gepresenteerd dat zij gedaan hebben op verzoek van de
gemeente. Twee vragen moesten zij beantwoorden. 1) Zijn de populieren veilig te
behouden? 2) Kan de weg gereconstrueerd worden?

Op beide vragen heeft het bureau positief geantwoord. Wel met de kanttekening dat er bij
enkele bomen sprake is van een verhoogd risico van omwaaien of stambreuk. Bij windkracht
10 bestaat dat risico. Waarbij je overigens wat ons betreft de kanttekening kunt maken hoe
vaak dat dat voorkomt! En voor hoeveel andere bomen geldt dat ook niet! Maar de
deskundige zegt dus dat de kwaliteit van de bomen goed is en dat ze gezond zijn. Ook al
zitten er een paar holtes is, want dat is een natuurlijk proces.
Het bureau doet tenslotte enkele aanbevelingen. Zoals het reduceren van de boomkronen
met 25 tot 35 %. Om de stabiliteit van enkele bomen veilig te stellen. En om het wegprofiel
ter plekke op te hogen i.v.m. de aanwezige wortels, omdat je anders de kwaliteit van de
bomen aantast en om rekening te houden met vaker onderhoud.
Het bureau geeft ook aan dat het “uitzonderlijke bomen ”zijn met een “heel hoge
(ecologische) waarde.” In goede omstandigheden kunnen deze bomen wel 200 jaar oud
worden. “Minimaal kunnen ze in elk geval nog 10 jaar meegaan, gezien de aanwezige
knoppen en scheuten, maar langer is ook zeer wel mogelijk”. Deze bomen zitten in de
voorfase om “veterane bomen” te worden en daar zijn er maar 50 van in Nederland.
Tijdens de bijeenkomst zijn er een aantal vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Alle
buurtbewoners die zich uitspraken, hebben kenbaar gemaakt voorstander te zijn van het
behoud van de bomen. Ook zijn er nog enkele andere suggesties gedaan m.b.t. het wegdek
naast de 2 varianten die de gemeente aangaf.

Afrondend heeft de wethouder aangegeven dat B&W zich opnieuw gaan bezinnen op welk
besluit ze nu gaan nemen, waarbij ook de mogelijkheid blijft bestaan dat de gemeente weer
een nieuwe kapvergunning gaat aanvragen en aan zichzelf gaat verlenen!
Als Initiatiefgroep vinden wij dit echt onbestaanbaar. Eerst jezelf als gemeente een
kapvergunning geven, dan maken meer dan 600 burgers hiertegen bezwaar, dan laat je als
gemeente een extern onderzoek doen waaruit blijkt dat de bomen (met aanpassingen) veilig
zijn en dat het wegdek gerepareerd kan worden, vervolgens trek je de kapvergunning in, dan
organiseer je een avond voor de buurt “om samen tot een oplossing te komen” en op die
avond blijkt dat er groot draagvlak is voor handhaving van de bomen, en na dit alles zou de
gemeente dan toch nog weer met een nieuwe kapvergunning kunnen komen!!! Dat is toch
bizar een dergelijk jo-jo-beleid. En dan neem je toch de buurt absoluut niet serieus, die je
wel uitnodigt om samen tot een oplossing te komen.
En natuurlijk kost deze oplossing geld, daar zijn we ons van bewust. Maar Oirschot wil
(terecht) “Monument in het Groen” zijn en Monumenten -ook Groene” kosten geld. De
gemeente had het op de avond bijv. over 10 a 15.000 euro voor de weg, maar de weg moet
sowieso gerepareerd worden.

Stel dat de gemeente onverhoopt tot het onzalige plan komt om een nieuwe kapvergunning
te verlenen, dan zullen de 600 bezwaarmakers hiertegen opnieuw bezwaar gaan maken en
zullen we ook de gang naar de rechter gaan maken.
Tijdens de Informatiebijeenkomst hebben wij als Initiatiefgroep aan de wethouder een brief
overhandigd waarin we enerzijds onze tevredenheid uitspreken over het intrekken van de
vergunning. Maar anderzijds hebben we onze grote grieven aangegeven over het bar slechte
proces van communicatie en het niet of slecht of laat informeren van de buurt,
belanghebbenden en onze Initiatiefgroep. Voorbeelden: de buurt is compleet overvallen
door de kapvergunning; de 391 bezwaarschriften die wij als Initiatiefgroep aan de wethouder
hadden overhandigd werden niet ter beschikking gesteld van de bezwaarschriftencommissie;
(telefonische) verzoeken om informatie werden niet of pas na flink aandringen beantwoord.
In een eerste reactie gaf de wethouder aan dat “het proces niet de schoonheidsprijs
verdient”.
De Initiatiefgroep – ondersteund door 600 burgers- blijft zich sterk maken voor behoud van
deze prachtige monumentale bomen.

Namens de Initiatiefgroep Bomenbehoud Leeuwerikstraat Oirschot
Anita Reekers
Vera Heijmans-Hoefakker
Henk van Rees

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading