de Enck

Exit De Enck

Geplaatst op  door AnneMarie van Schoonderwalt in Groen en Sociaal

Dit artikel van ons stond vorige week in het Oirschots weekjournaal:

In de raadsvergadering van donderdag 2 juli valt de genadeklap voor Sociaal Cultureel Centrum Oirschot De Enck. Drie insprekers (Frans Verouden, Jan Kuijpers en Frans van Kollenburg) krijgen ieder 5 minuten om duidelijk te maken wat De Enck betekent voor Oirschot. Hun tijd is snel om. Daarna besluit een meerderheid van de gemeenteraad achter de schermen geen cent meer uit te geven aan het centrum, zodat faillissement moet worden aangevraagd. De coronacrisis zou de nekslag hebben gegeven, maar vòòr corona stonden de zaken er juist goed voor, vertelt Frans Verouden.

Met een structurele bijdrage had dit niet gehoeven. Dat laatste is precies waar Sociaal Progressief Oirschot al jaren voor pleit, betoogt woordvoerder Thea Cichy-van Gessel. Voor Sociaal Progressief Oirschot is cultuur de sociale smeerolie van een gemeenschap.

Het College en de meerderheid van de gemeenteraad vinden cultuur echter geen kerntaak voor deze gemeente, het raadsvoorstel maakt dit maar weer eens duidelijk. Waar omliggende gemeenten 25 tot 35 euro per jaar per inwoner uitgeven aan cultuur is dat in Oirschot 94 cent, aldus Jan Kuipers. Het is kiezen uit enkele kwade scenario’s: een zachte of een harde landing, meer opties zijn er niet volgens het College. Hieruit spreekt niet de wil een sociaal cultureel centrum te hebben als gemeente. Er is geen scenario opgesteld waarin De Enck een mogelijkheid wordt geboden de coronacrisis door te komen.

Vorig jaar heeft Sociaal Progressief Oirschot ervoor geknokt om De Enck 2 jaar de kans te geven om te laten zien dat het wél kan en heeft dan ook grote moeite met de snelle gang van zaken en het gegeven dat de raad begin juni geconfronteerd is met een voldongen feit. De wethouder benadrukt herhaaldelijk dat hij de raad steeds tijdig en juist heeft geïnformeerd. Frans van Kollenburg hoopt nog dat er nu geen beslissing wordt genomen.

Die beslissing valt echter wel! Hoe moet dat nou met de Sinterklaasavond, groep 8 musicals, het congres van Joriszorg en de grote muziekverenigingen? Waar vinden zij onderdak? Vergeet ook niet de stamtafel waar mensen elkaar dagelijks ontmoeten. Er zal heus een sociaal-cultureel vervolg op De Enck komen, maar op welk podium? En hoeveel geld mag dat dan kosten? Denk eens goed na over een lange termijn strategie, geeft Frans Verouden de raad nog mee. Sociaal Progressief Oirschot heeft die lange termijn visie, niet alleen voor De Enck maar ook voor een bibliotheek die net als De Enck moet knokken voor haar bestaan in Oirschot. Zoals gezegd vinden wij cultuur een onmisbaar ingrediënt van een sociale gemeenschap. Cultuur draagt bij aan gemeenschapszin en welzijn van de mensen. Dat is óns meer waard dan 94 cent per inwoner.

Fractie Sociaal Progressief Oirschot

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading