gemeenteraadsverkiezingen

Afgetekende overwinning voor De Gewone Man

Paul van den Biggelaar (De Gewone Man)

Verschuivingen in de Oirschotse gemeenteraad

Het verraste veel leden van De Gewone Man ook nog dat ze zó overtuigend als eerste uit de stembustelling kwamen met vijf zetels. Hoewel CDA daarmee voor het eerst in lange tijd niet meer de grootste is in Oirschot, behield deze partij wel haar vier zetels. Met name voor Sociaal Progressief Oirschot waren de druiven zuur: zij leverden een zetel in ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezing in 2018 en moeten het nu met twee raadsleden zien te rooien.

door Rens van Ginneken

Imposante scores rond de 50 procent zijn voor De Gewone Man in de Beerzen al langer normaal. Maar dat deze van oorsprong (Westel-)Beerse partij nu ook in Oirschot en Spoordonk serieuze aantallen stemmen ophaalt, dat had niet iedereen aan zien komen. Ook lijsttrekker Paul van den Biggelaar zelf leek in ieder geval oprecht verrast en zeer blij met de afgetekende zege: het verschil met de nummer 2 (CDA) bleek bij de voorlopige einduitslag een overtuigende 6,4 procent. Wat dit betekent voor de komende gemeenteraadsperiode, dat mag voormalig CDA-raadslid/voorzitter Ad Kemps als informateur gaan onderzoeken.

Weer ‘raadsbreed’?

Daarbij liggen er tal van opties voor coalitiecombinaties, maar een raadsbreed akkoord, zoals in de afgelopen periode wordt wellicht lastig. Daarvoor is algehele consensus nodig en die lijkt er niet, of nog niet te zijn. Met name winnaar De Gewone Man zou liever weer een klassiek coalitie-oppositie speelveld zien. Ook over ‘wethouders van buiten’ of wethouders uit de eigen coalitiegeledingen is nog niet veel bekend nu. De bal ligt bij De Gewone Man voor de komende onderhandelingen en dan zijn er tal van mogelijkheden denkbaar voor een coalitie. Met dezelfde combi doorgaan (DGM, CDA, Dorpsvisie) levert een ruime meerderheid van twaalf raadszetels op. Zelfs zonder Dorpsvisie is er nog een meerderheid met negen bezette stoeltjes. Daarnaast zijn er nog vele alternatieven, althans op papier, te bedenken.

Hard gelag

Voor SPO en in iets mindere mate voor D66 en VVD lijken de resultaten wat tegen te vallen. Hoewel SPO maar één procent inlevert ten opzichte van 2018, is het gelag hard. Die ene procent is namelijk een dure: er valt een hele zetel door weg. Gezien de landelijke uitkomsten bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 zou je misschien verwachten dat D66 en VVD in Oirschot ook zouden kunnen ‘plussen’, maar Oirschot blijft in dat opzicht altijd verrassen. Waar het landelijke CDA bijvoorbeeld behoorlijk afkalft de laatste jaren, daar blijft de partij in Oirschot aardig stabiel. Bij D66 moet Marienette van Wemelsfelder het pittige raadswerk de komende jaren toch weer in haar eentje doen (in de raadszaal in ieder geval) en de twee zetels die de Oirschotse VVD scoort met 10,8 procent van de stemmen, lijken best schamel naast de landelijke circa 23 procent. Een taaie start voor de nieuwe lijsttrekker Claud Leermakers, die wellicht ook verklaarbaar is door het huidige succes van De Gewone Man. De partijen hebben ideologisch nogal wat overlap. Na de felicitaties voor de winnaars en troostende woorden voor de verliezers is het nu afwachten wat de onderhandelingen opleveren. Hopelijk komen de partijen daar snel uit, want er ligt ‘een bult werk’ te wachten in Oirschot.

Alle lijsttrekkers van de zes Oirschotse fracties gaven graag hun reactie op deze verkiezingsuitslag.

Claud Leermakers (VVD)

“De opkomst was bijzonder laag. Erg jammer dat zo’n groot gedeelte van onze inwoners geen gebruik maakt van het stemrecht. Resultaat van ons: we hadden gehoopt op drie, maar zijn blij dat we onze twee zetels hebben behouden. We merken dat we last hebben van de landelijke tendens. We feliciteren De Gewone Man van harte met de overwinning en wachten het gesprek met de informateur graag af. We zien dat de kiezer toch steeds vaker kiest voor lokale partijen. Landelijke dossiers, de manier van samenwerken in De Tweede Kamer en een lange formatie hebben niet geholpen bij het vertrouwen in landelijke partijen. We maken ons nu met de fractie klaar voor een nieuwe raadsperiode.”

Pieter van Loon (SPO)

“Sociaal Progressief Oirschot haalde vorige keer als nieuwe partij 15% van de stemmen. We blijven nu stabiel met 14%. In Oirschot is dus wel degelijk behoefte aan onze sociale en groene partij. We zullen ons dan ook onvermoeid in blijven zetten. Onze raadsbezetting zal zijn zoals de lijst was samengesteld. Thea Cichy-van Gessel en Pieter van Loon als fractievoorzitter. Helaas zal Luuk van Straten nog even moeten wachten als nieuw raadslid maar hij blijft zeker aan als burgerraadslid. Voor de coalitie zijn er een aantal combinaties die op het eerste oog logisch lijken, maar de Oirschotse politiek heeft ons in het verleden al vaker verrast… Nu moeten we als eerste duidelijkheid geven aan de kiezers van Oirschot: over het nieuwe college en daarna prioriteren van de onderwerpen die op de agenda moeten.”

Marienette Wemelsfelder (D66)

“Vanuit D66 denken we dat het behoud van één zetel lijkt te passen bij de trend die we in heel Nederland zagen, namelijk dat vooral lokale partijen wonnen. We hadden wel gehoopt op een tweede zetel om zo ons onderscheidend geluid op de groene agenda en het werken aan het vertrouwen in de democratie, en daarnaast ook woningbouw, inclusief snelle tijdelijke woningen, en het aanjagen van levende cultuur meer kracht bij te zetten. We hopen nog steeds op een raadsakkoord met een professionele sollicitatieprocedure voor kandidaat wethouders om tot een collegesamenstelling te komen en om zo het ”ons kent ons” cultuurtje te doorbreken. Maar het is nu aan andere partijen om daarbij over hun eigen schaduw heen te stappen.”

Fons Peeters (CDA)

“Wij kunnen niet anders dan heel tevreden zijn met het resultaat van onze partij. Met het behoud van onze vier zetels en een beperkt verlies in procenten doen we het – tegen de landelijke trend in – gewoon goed. We kijken met een heel positief gevoel terug op onze campagne en we laten zien dat een landelijke partij gewoon een sterk lokaal gezicht kan hebben. Het resultaat in Oirschot toont heel duidelijk de landelijke trend dat de lokale partijen het goed deden. De Gewone Man en Dorpsvisie willen wij daarom ook feliciteren met hun resultaat. Daarmee ligt de spreekwoordelijke bal nu bij hen. Het CDA is daarbij bereid haar verantwoordelijkheid te nemen voor een bestuur met een zo breed mogelijk draagvlak. De komende jaren zullen de handen uit de mouwen moeten en de ‘skup’ in de grond. Het versnellen van de woningbouw en doorpakken richting Den Haag om eindelijk duidelijkheid te krijgen over een aquaduct onder het kanaal voor de A58 bijvoorbeeld. Maar ook: ervoor zorgen dat onze inwoners die het lastiger hebben niet verzanden in regeltjes en ambtelijke molens. Daar ligt wellicht de grootste uitdaging.”

Els Claassen (Dorpsvisie)

“We zagen winst voor de lokale partijen De Gewone Man en Dorpsvisie. Dat lokale partijen groeien zien we ook in de rest van het land. Een felicitatie aan De Gewone Man is op zijn plaats omdat zij de grootste partij zijn geworden met vijf zetels. Maar Dorpsvisie is ook heel dankbaar voor de winst die zij kan optekenen. Deze winst voelt als erkenning en waardering voor de inzet van de afgelopen jaren en hiermee willen we graag verder, met onze drie zittende, koersvaste raadsleden. Als derde partij willen we ook verantwoordelijkheid nemen en deelnemen in het college, maar hiervoor is de grootste partij nu aan zet.

Paul van den Biggelaar (De Gewone Man)

“Wat een geweldig resultaat! We hebben laten zien dat De Gewone Man een brede partij is voor de gehele gemeente Oirschot. We hebben onze achterban in de Beerzen behouden en zijn flink gegroeid in Spoordonk en Oirschot. Uiteraard zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen en kijken wat voor onze gemeente een mooie coalitie is die op draagvlak kan rekenen. Ik vind dat de politiek in Oirschot de laatste jaren goed samengewerkt heeft, waardoor er geen grote afrekeningen zijn geweest. We moeten nu gaan zorgen dat er snel meters gemaakt worden in tal van zaken, zoals bouwen, wegen, een nieuwe school, en het centrum van Oirschot.”

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading