gemeenteraadsverkiezingen

Een gezonde democratie in Oirschot

In 2021 zakte in Nederland het vertrouwen in de overheid naar 30%. Dat was in 2020 nog 70%, aldus een onderzoeksrapport van de Erasmus Universiteit. Ons hele politieke systeem is gefundeerd op vertrouwen van inwoners in haar overheid. Aan dat vertrouwen moet dus gewerkt worden, ook in Oirschot en wel door ons allemaal: de politieke partijen, het college, de journalisten en de inwoners.

De politieke partijen moeten vóór de verkiezingen niet focussen op stemmenwinst met makkelijke beloftes, maar concreet aangeven waarvoor ze staan. Een degelijk verkiezingsprogramma hoort daarbij. De raadsleden horen kritisch te zijn, maar er mag geen afrekencultuur ontstaan, zodat het college de ruimte heeft om eerlijk en open te zijn. Daarnaast moeten er democratische instrumenten worden ontwikkeld en ingezet: professionalisering van het participatieproces is een must! Het referendum moet uit de mottenballen en D66 heeft het interessante idee om het recht van amendement aan inwoners te geven. U kunt daar meer over lezen op www.d66oirschot.nl/verkiezingsprogramma.

Het college moet bestaan uit de beste mensen die een gemeente kan werven. Het naar voren schuiven van kandidaten vanuit eigen politieke gelederen, geeft daartoe te weinig garantie. Verder horen, zeker in een gemeente waar gewerkt wordt met een raadsbreed akkoord, de wethouders met elke partij een vergelijkbare relatie te hebben. D66 pleit daarom voor een raadsbrede commissie die de kandidaten voor het collegeteam kiest, zoals dat ook gebeurt bij het kiezen van een burgemeester.

De journalisten hebben ook een cruciale rol. Zij mogen in de strijd om de media-aandacht, de oren niet laten hangen naar de verkoopcijfers. Informeren en het duiden van de standpunten van zowel beleidsmakers als critici, zijn belangrijke bouwstenen van het democratisch proces.

Tenslotte de inwoners, daar gaat het om. Wat een inwoner kan doen is zich steeds weer informeren over het waarom van besluiten. Soms helpt dat om begrip te krijgen voor de vaak complexe afwegingen die gemaakt moeten worden. In een gezonde democratie is echte betrokkenheid van inwoners essentieel. Laten we er alles aan doen om elkaar de komende vier jaar te vinden.

Marienette Wemelsfelder

Lijsttrekker D66 Oirschot

One thought on “Een gezonde democratie in Oirschot

 1. Een gezonde democratie in Oirschot schrijft Marienette Wemelsfelder en ook dit stuk roept vragen op:
  Allereerst is 10% van de bevolking analfabeet en daarbovenop nog eens 10% digibeet.
  Graag de belangrijkste punten van jullie verkiezingscampagne in het Oirschots Weekjournaal zetten. Geef maar eens concreet aan wat jullie voor Oirschot voor ogen hebben. Héél praktisch is de vraag hoe jullie burgers willen betrekken bij aanvang ontwikkeling verordeningen/ beleid/ kaders/ plannen/ infrastructuur etc.?
  Graag de regels van goed bestuur letterlijk volgen!
  Wie zijn de beste mensen? Dat is heel subjectief en in het kader van democratie zal je breder moeten kijken als de juiste mannetjes op de juiste plaatsen! Dit gaat al op voor de ambtenaren die ook na jullie regeerperiode gewoon op dezelfde plaatsen blijven zitten en hoe is dan, volgens D66, jullie invloed of jullie kracht of jullie macht over dit ambtenarenapparaat. Dit geldt natuurlijk ook voor raadsleden, wethouders etc.? Zijn jullie bereid om de know how te zoeken in de bevolking, staan jullie wel open voor ideeën vanuit de burgers geformuleerd?
  Wat gaan jullie doen aan de wet- en regelgeving en hoe beoordelen jullie besluiten die daar niet aan voldoen? Zo zou het zeer wenselijk zijn als bij organisaties in het sociaal domein, zoals Kempenplus en Maatschappelijke Dienstverlening de Kempen en Wijzer en de Lefgroep etc., een Sociaal Jurist wordt aangenomen om alles te controleren op wetgeving ( dit mag uiteraard ook een multidisciplinair jurist zijn met als hoofddiscipline sociaal recht) !
  Dit is een kleine greep en ook hier vraag ik of de burgers met nog meer vragen voor D66 Oirschot ze wil stellen?

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading