gemeenteraadsverkiezingen

Samen met Joep van de Ven

One thought on “Samen met Joep van de Ven

 1. Het kaartje “Ik denk aan jou!” roept juist eenzaamheidsgevoelens op…..
  Wat denkt deze partij met een dure kaart “Samen doen/ voor elkaar/ eenzaamheid is een groot probleem/ ik denk aan jou!” nu eigenlijk? Ik ben benieuwd naar wat deze partij voor mij gaat DOEN en wat de andere partijen hiermee van plan zijn! Het is wrang zoals er de laatste jaren bezuinigd is op alle verenigingen, de bibliotheek en de huren van de zalen omhoog zijn gegaan. Dan praten we nog niet eens over de Enck en de theaterzaal waar menig vereniging of culturele instelling een uitvoering of een tentoonstelling gaf.
  Veel mensen hebben juist sociale contacten door een kaartje te leggen, in verenigingsverband muziek te maken, een balletje te trappen etc. Daarvoor komen ze in een vereniging of club bij elkaar, hetzij als vrijwilliger, hetzij als lid. Kinderen leren op deze manier een ander kennen en plezier beleven van een activiteit. Dit wordt elke week georganiseerd, maar het is zoetjes aan voor veel mensen (te) duur geworden. Onze verenigingen en clubs hebben moeite om rond te komen en er hebben er al moeten stoppen.
  Die dure kaart zegt dus: “Samen doen/ voor elkaar/ eenzaamheid is een groot probleem/ ik denk aan jou!” Maar merken we er iets van? De grote verantwoordelijkheid neerleggen bij burgers die iets voor een ander over hebben is goedkoop! Aan de fundamentele oorzaak, de verminderde subsidies en het niet faciliteren van clubs en activiteiten moet iets gedaan worden zodat er werkelijk weer een sociale beweging op peil gebracht wordt. Daar zul je als gemeente geld voor moeten reserveren. Immers, je bent wettelijk verplicht in het kader van de WMO deze activiteiten te faciliteren en ondersteunen! Dan maar géén design lantaarnpalen, bruggen, verbindingswegen, kunstobjecten of een gele “O”. We zitten niet te wachten op één JudithKeijzersbrug. We willen weer een betaalbaar bakje koffie of een pilsje, kletsen, sporten, hobbyen, muziek maken, kortom samen met elkaar dingen doen.
  P.S. Wat gaan jullie doen zodat minima ook weer mee kunnen doen? Dat is namelijk wegbezuinigd. Wat gaan jullie doen ter ontlasting van de mantelzorgers, want het mantelzorgcompliment is al van 100 euro naar 40 euro gegaan? Respijtzorg is nog steeds in geen velden of wegen te bekennen en dat maakt het voor deze groep zeer vereenzamend. Die mensen kunnen de kosten die dit mantelzorgen met zich meebrengt vaak niet betalen maar de facilitering hiervan is in Oirschot niet geregeld.
  De koersnotitie van de gemeente, “Gastvrij Oirschot”, wordt niet uitgevoerd. Wat gaan jullie doen aan de bijzondere bijstand, waarbij alle medische onkosten waar je niet onderuit komt in de praktijk zijn uitgesloten en iemand zonder voorgeschreven bril of steunzolen of orthopedische schoenen toch echt niet buiten de deur komt? Denken jullie nu echt dat bovenwettelijk begunstigend beleid betekent dat wettelijk vastgelegde rechten mogen worden afgenomen? De LIA (Lokale Inclusie Agenda) is wettelijk al lang verplicht maar wordt nog steeds niet vastgesteld of uitgevoerd waardoor chronisch zieken en gehandicapten tegen duizenden muren omhoog lopen. Toegankelijkheid en veiligheid zijn in Oirschot ver te zoeken. De rechten die onze inwoners hebben, te kunnen participeren in de samenleving, is hier helemaal niet zo vanzelfsprekend als zou moeten en de drempels zijn veel te hoog gemaakt! Zo worden onze mensenrechten geschonden.
  Ga aan de slag, wees als gemeenteraad proactief! En laat het niet bij de zoveelste loze belofte; daar zitten we niet op te wachten! En laat ons weten wat je gaat doen voor de komende jaren! Let wel: belofte maakt schuld!

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading