gemeenteraadsverkiezingen

Hoe bedienen we de burgers het beste?

Hoe bedienen we de burgers het beste?

Dorpsvisie voert campagne in nieuwe stijl

Uit de media > Oirschots Weekjournaal

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht besloot Dorpsvisie voor een andere aanpak dan gebruikelijk. De partij trekt het dorp in om inzichten van de burgers op te halen, wat een belangrijke component van het programma voor de komende vier jaar moet worden. De campagneleider, de wethouder en het gemeenteraadslid leggen uit waar de leus ‘Dorpsvisie is Toekomstvisie’ voor staat.

Het wordt lastiger voor alle partijen om de lijsten te bemannen. “Om mensen voor langere tijd aan je te binden is een opgave tegenwoordig. Dat zie je ook bij de verenigingen. Maar we gaan er toch vanuit dat we na de verkiezingen zeker zo’n vier mensen hebben om zetels te bemannen, afhankelijk van de verkiezingsuitslag”, vertelt gemeenteraadslid Els Claassen. Ook huidig wethouder Esther Langens heeft zich weer beschikbaar gesteld voor de lijst. “Eventueel ben ik ook weer beschikbaar voor de functie van wethouder, maar laten we eerst maar eens afwachten hoe de ledenvergadering de lijst gaat bepalen in januari”, zo stelt ze nuchter.

Redactie ZOUT

We geven de komende tijd de standpunten van de politieke partijen weer. Om u te informeren, maar ook om te reageren. Bijvoorbeeld met een vraag die u belangrijk vindt.
Burgers die vinden dat de politiek onvoldoende naar hen luistert, krijgen in ZOUT de gelegenheid hun vragen en zorgen naar voren te brengen.

Bekijk ook de verkiezings enquete van ZOUT

Ontbijtsessie

Dorpsvisie pakt het bij deze campagne anders aan dan voorheen. Claassen legt uit hóe anders. “We willen de mensen actief bij onze partij betrekken, onder meer door ‘aan de voorkant’ nu al mensen te bevragen over hun ideeën.” Campagneleider Anouk de Bresser daarover: “We organiseren events, waarmee we onder de mensen gaan. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn ‘Monument in het Groen’, ‘Buitengebied’ of de ‘Buurtbabbel’. Al eerder hebben we een zogenaamde Swot-analyse gedaan, om te kijken wie we zijn, wat betekent dat en waar staan we? Door die die analyse kwamen we tot de vraag en doelstelling: hoe kunnen we onze burgers het beste bedienen?” Claassen vult aan: “Zo hebben we bij Hoeve 1827 een Inspiratie Ontbijtsessie gehouden, waarvoor we een aantal burgers hebben uitgenodigd, die niet direct de barricades op hoeven, maar wel graag willen meedenken. Dat heeft ons veel opgeleverd: de insteek maar ook de input is dan heel anders dan wanneer je op De Loop mensen lukraak aan hun jas trekt en ze overvalt met je vragen. Nu was er echt een gesprek.” De Bresser: “Ik heb dat echt als een fantastische ochtend ervaren. Bovendien merkten we dat deelnemers het fijn vonden, dat ze nu echt gehoord voelden. Er zullen bij volgende sessies vast nog meer zaken aan licht komen. We gaan in ieder geval ook nog een sessie houden om armoede in Oirschot beter in beeld te krijgen.”

Goud waard

Dorpsvisie wil op deze manier wat zichtbaarder worden, op een leuke én op een serieuze manier. “Ik denk dat wij wel laagdrempelig en toegankelijk zijn, maar we hebben wel gemerkt dat het door corona ingewikkelder werd om de mensen te bereiken.” Langens erkent: “Door de huidige werkwijze heb ik wel een soort ‘vierde dimensie’ ontdekt, die eigenlijk meer informatie oplevert dan via de formele lijnen. Dat is goud waard!” Claassen knikt: “Wij vertegenwoordigen toch een deel van de bevolking, dus hoe meer input dat je daarvan meeneemt, hoe beter de besluitvorming zal zijn.”

Het leek het laatste jaar soms, dat het gemeentebestuur voortdurend onder vuur lag. Was het niet de ‘Gele O’ waarover mensen vielen, dan was het wel de traag lijkende besluitvorming rond het IKC de Beerzen, of De Enck die voor gemor zorgde. “Toch zorgt die Gele O voor herkenbaarheid”, stelt De Bresser. “Toen ik mijn zoon laatst uitlegde waar de kermis kwam, zei hij: oh, dat is waar die O staat!” Ook Langens wil een lans breken voor de besluitvorming. “Er zijn veel dingen waarop we trots mogen zijn, in het besef dat je de succesverhalen nooit alleen maakt. Mensen hebben soms moeite met nieuwe dingen, zoals de langzaam verkeersbrug bijvoorbeeld. Dat is een traject van twintig jaar geweest en die brug zorgt nu wel voor een ‘wow-effect’, ook voor mensen van buiten. En nu er een besluit voor een IKC ligt, merken we toch waardering voor de duidelijkheid. Ook voor zon- en windenergie hebben we goed beleid gemaakt, wat de duurzaamheid in onze gemeente ten goede zal komen. Nu ligt er nog een uitdaging voor beter woonbeleid. We moeten goed kijken wat er wél kan, ook naar voorheen niet zo gangbare mogelijkheden als tiny houses wellicht. Het lastige in Oirschot is dat de gemeente weinig eigen grond heeft, maar je wilt wél zorgen dat onze jongeren hier kunnen blijven.”

Buitengebied

Een ander speerpunt voor Dorpsvisie is het buitengebied. “Het borgen van de kwaliteit van ons buitengebied behoeft aandacht. Er speelt veel: wonen, werken, recreatie, flora en fauna, biodiversiteit. De druk op de ruimte wordt groter en soms zijn de belangen tegengesteld. Agrarische belangen botsen soms met natuurwaarden en voor beide wil je niet alleen snipperstukjes overhouden. We willen meer natuur inclusieve landbouw, maar we begrijpen ook dat boeren geen Sinterklaas zijn: er moet een fatsoenlijk verdienmodel zijn. Ze voeden bovendien heel Nederland en een flink stuk van de wereld. Ook de consument moet laten zien wat hij belangrijk vindt: met de mond de lokale slager prijzen, maar nog wel het vlees bij de super halen, dat schuurt natuurlijk. We willen zoeken naar een gezonde balans voor iedereen.” Claassen vult aan: “We kunnen de ondernemers ook niet dwingen. Zij moeten zelf een andere manier van boeren ook belangrijk vinden.”

De Bresser besluit: “Het is belangrijk dat we nu ruimte geven voor een echt gesprek met burgers. Alles wat daar uitkomt kan ons helpen. We zijn erg benieuwd naar het vervolg. Ik zou zeggen: ‘stay tuned’ en kijk mee wat de input van burgers ons brengt. Dorpsvisie is Toekomstvisie!”

One thought on “Hoe bedienen we de burgers het beste?

  1. Ik vind dit allemaal wat vaag. Wat is er echt besproken tijdens die inspiratie bijeenkomst, en waarom alleen op uitnodiging en vooral geen ‘mensen die de barricades op willen’? Wat is er fout aan mondige burgers?

Comments are closed.

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading