sociaal

Waar is het geld naartoe?

Met de begroting voor de deur en een bestudering van de gebruikte gelden door de gemeente, komen er lastige vragen aan. Er is op oneigenlijke wijze geld gebruikt wat geoormerkt was voor héél andere zaken. En datzelfde geldt voor geld wat geoormerkt had moeten worden. Als je dit aankaart gaat de gemeente op de achterste benen staan en roept men om het hardst dat dit niet waar is of dat het niet anders kan, want bezuinigingen, en teveel druk op onze belastingcenten, etc. De controle op dit geoormerkte geld is niet uitgevoerd door de gemeenteraad, terwijl het wel hun taak is. Waar is het geld dan gebleven?

Nou, het antwoord is aan prestigeprojecten die waarschijnlijk veel aanzien opleveren ten opzichte van de grotere buurgemeentes, toeristen of mogelijke industrieën die zich zouden willen gaan vestigen in onze toch al kleine gemeente die hiervoor niet geschikt is. Ook wel aan lantaarnpalen en aanverwante zaken. Waar had het uiteindelijk aan besteed moeten worden?
Deze gemeente heeft niet door, dat meer dan 50% van het budget nodig is voor het sociaal domein. Een klein rekensommetje levert een marginaal bedrag op wat zij in de vorige jaren heeft begroot voor deze belangrijke taak.

Ik hoor u denken, hoe het zit met dat geoormerkte geld en dan komen hier wat voorbeelden: “scholingsgeld voor de vrijwilligers” en “mantelzorgondersteuning”. Dat geld heeft zij bijvoorbeeld ingezet voor personeelskosten en de letter O.
Waar had het aan besteed moeten worden: scholing en cursussen van de georganiseerde en ongeorganiseerde vrijwilligers zelf en aan respijtzorg, ondersteuning en lotgenotendagen voor de mantelzorgers etc.. Wat is er werkelijk voor deze doelgroepen gebruikt?….vrijwel niets! Zelfs het mantelzorgcompliment is meer dan gehalveerd.
En dan komen we op een heikel punt uit. Als we daadwerkelijk het geld besteed hadden aan waar het voor bedoeld was dan waren de minima, mindervaliden, uitkeringsgerechtigden, chronisch zieken, mantelzorgers, nieuwe medelanders en kinderen in armoede, etc. uit de problemen en in een betere toekomst en leefmilieu terecht gekomen. Nu lopen ze tegen gigantische muren en drempels van de gemeente aan die deze expres daar neerlegt om te voorkomen dat deze mensen beroep gaan doen op voorzieningen die broodnodig zijn. Alléén is dat niet meetbaar en zichtbaar, daar kan de gemeente niet mee naar buiten komen en dat is dus niet geliefd bij onze bestuurders.

Met klem vraag ik dan ook om het geld in te zetten waarvoor het bedoeld is, waar nodig te oormerken en de door het Rijk geplaatste oormerken te respecteren. Als het goed is, is dit meteen merkbaar aan de onderkant van de samenleving die toch echt wel bestaat, OOK in Oirschot. Dan kunnen we een beter leefbare toekomst tegemoet zien. We willen niet bedelen en ook niet drammen wat ons recht is. Dus geef wat er nodig is. Als u niet weet wat er nodig is, ga dan eens praten met de echte mensen waar het om gaat!

Y.Mus

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading