sociaal

Inburgeringswet 2022, waarom zou het nu wel goed gaan?

De nieuwe inburgeringswet, die per 1 juni 2022 ingaat, is positief ontvangen door gemeenteraad en wethouder tijdens de gemeenteraadsvergadering van 30 nov ’21 (onderwerp 8B4)
De huidige inburgeringspraktijk wordt door vriend en vijand als mislukt beschouwd. De inburgeringswet uit 2014 werd destijds ook positief ontvangen.
Waarom zou het deze keer beter gaan?

Een inburgeringswet is belangrijk, het komt echter aan op de goede uitvoering die leidt tot resultaten.
Het lijkt soms wel of de gemeente en de gemeenteraad niet geïnteresseerd zijn in de resultaten van de inburgering, zoals bijvoorbeeld het aantal mensen dat binnen een bepaalde tijd slaagt voor het inburgeringsexamen, sociale contacten heeft, een vaste baan heeft en uit de bijstand is. Vrijwilligers hielden deze resultaten bij. Wijzer, ISD, wethouder noch politieke partijen hadden er interesse in.


Fouten maken mag, als er maar adequaat op gereageerd wordt. Ik geef 3 voorbeelden uit mijn eigen praktijk van de afgelopen 4 jaar die te denken geven:

  1. Een aantal nieuwkomers wordt verdacht van fraude. Hun verweer wordt niet geaccepteerd door de ISD, Wijzer verleent geen ondersteuning. Ze staan er alleen voor.
    Vrijwilligers moeten rechtsbijstand en een advocaat regelen. De nieuwkomers worden in het gelijk gesteld.
  2. Er zijn veel klachten over de door Wijzer gekozen taalschool (de leraar beheerst het Nederlands onvoldoende). Klachten worden niet gehoord door de taalschool, Wijzer en de toezichthouder (blikopwerk.nl). Vrijwilligers halen uiteindelijk een goede taalschool naar Oirschot.
  3. ISD en WSD begeleiden nieuwkomers uit de bijstand naar een vaste baan. In een vroege fase helpen ISD&WSD er één (1) en vrijwilligers er 9 aan een betaalde baan.

Er is regelmatig aandacht gevraagd voor deze tekortkomingen bij politieke partijen, verantwoordelijke wethouder en ambtenaren.

Wijzer heeft daarna afscheid genomen van een groot aantal vrijwilligers.

Een sleutelrol is in de nieuwe inburgeringswet toebedeeld aan de zogenaamde “casusregisseur” van Wijzer, die de voortgang van de inburgeraar nauwgezet gaat bijhouden en gaat sturen op afwijkingen. Ik hoop dat hij bovenal verantwoordelijk wordt gemaakt voor het succes van alle inburgeraars. Verantwoordelijk in de betekenis: alle obstakels voor succes uit de weg nemend. Dat helpt echt.

Ruud Merks
vrijwilliger Nieuwkomers Oirschot
https://nieuwkomers.oirschot.org

Zie ook mijn artikelen over participatie Nieuwkomers in Oirschot

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading