toren Oostelbeers

Bezwaar de Oude Toren

zandpad de Oude Toren

Op 23 november 2021 diende het bezwaar tegen de ontwikkelingen bij de Oude Toren. Dit bezwaar werd gezamenlijk ingediend door Werkgroep Natuur en Landschap (WNL) en IVN Oirschot.

Allereerst werd onderstreept dat de vergunning(en) zeer onduidelijk en opgeknipt waren, noem het een “spaghetti”. De commissie wilde graag van de gemeente duidelijk hebben waarvoor de vergunning nu precies verleend is. De gemeente gaf aan dat het in de vergunning waar het in dit geval om gaat, maar twee zaken betreft: de aanleg van het halfverharde fietspad naar de oude toren en het plaatsen van een grondkering of damwand. De vergunning is dus NIET verleend voor de kap van de bomen. Dat dit zowel bij ons als bij de commissie onduidelijk was getuigt van de verwarrende opzet van de aanvraag. De gemeente kon ook niet aangeven waarom de vergunning voor bomenkap niet verleend is.

Het volgende belangrijke punt is dat de aanleg van het halfverharde fietspad reeds mogelijk is gemaakt in het projectplan Herinrichting Kleine Beerze. Omdat de vergunning voor een handeling niet tweemaal kan worden verleend zal de gemeente de nieuwe vergunning voor de aanleg van het fietspad intrekken. Dit betekent ook dat eventueel bezwaar wat we hiertegen hebben toendertijd op het projectplan Herinrichting Kleine Beerze gericht had moeten worden. De aanleg van het fietspad is reeds uitbesteed en zal op termijn worden uitgevoerd. Voor de duidelijkheid: het gaat hier om halfverharding van een strook van het huidige zandpad.
Terzijde werd ook opgemerkt dat de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden, er niets mee te maken hebben.

Eigenlijk resteert dan nog alleen de aanleg van de grondkering of damwand, waar de commissie een advies over uit zal brengen. Wat deze werkzaamheden precies inhouden en waarvoor ze nodig zijn kon de gemeente ons niet vertellen. De commissie zal uitzoeken of dit in strijd is met het bestemmingsplan zoals wij hebben aangegeven (inzake de per perceel aangeduide recreatieve voorzieningen). Ook neemt de commissie mee dat er geen ecologisch onderzoek is bijgevoegd.

Over 4-6 weken zal de bezwaarcommissie een advies uitbrengen aan de gemeente. Daarna neemt het College een besluit.

Los daarvan gaf de gemeente tijdens de zitting van de bezwaarcommissie aan dat het plan rondom de Oude Toren momenteel “on hold” is gezet, en dat er (behalve het fietspad) geen werkzaamheden van dit plan zullen worden uitgevoerd.

De gemeente wil dat er een gedragen plan komt, en zal inwoners van Oostelbeers én de diverse organisaties hierbij betrekken.

Deze nieuwe dialoog gaat dan over de bredere gebiedsontwikkeling rond de Oude Toren. Hopelijk komt hier een nieuw en breed gedragen plan uit naar voren. WNL en IVN gaven te kennen daar graag over mee te denken.

Al met al een wat verbijsterende zitting. Je vraagt je af of de gemeente nog wel het overzicht had? De vergunning voor de halfverharding werd twee keer verleend, en dat mag niet. De vergunning voor het kappen van 40 bomen werd door het College wél aangevraagd, maar vervolgens door het College niet verleend. Het is daarom goed dat het plan grotendeels on hold is gezet, en een nieuwe ronde wordt gestart.

Uit de media

Bezwaren tegen besluit rond Oude Toren voorlopig in de ijskast: ‘Eerst in gesprek’

De Oude Toren in Oostelbeers.

Janske Mollen 24-11-21, 06:30

OIRSCHOT – Natuurwerkgroepen IVN en Werkgroep Natuur en Landschap (WNL) dienden zo’n divers palet aan bezwaren in tegen een Oirschotse besluit rond de Oude Toren in Oostelbeers, dat het de bezwaarschriftencommissie ook duizelde. ,,Over welke beslissing praten we nu eigenlijk?”

Lees verder > ED

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading