Auteur: Lezer

bomen, Gemeenteraad
De gewenste rol van het raadslid

Het geliefde, kleinschalig, boerenlandschap is willoos overgeleverd aan de grillen van wie het bezit en ons dagelijks bestuur is er niet happig op hen iets in de weg te leggen. Ruim baan voor de landeigenaren.

Lees meer . . .
woningbouw
Reuring rond woningbouwprijsvraag de Kemmer

In de Kemmer is grote ophef ontstaan n.a.v. de prijsvraag nieuwe bouwcultuur in de Kemmer.
De gemeente lijkt weer een goede gelegenhied voor burgerparticipatie genegeerd te hebben.

Lees meer . . .
sociaal
Geef de mensen de kans om mee te doen in de samenleving: verander onmogelijkheden in mogelijkheden oftewel verander muren in deuren.

Voor de zoveelste keer is beleid vastgesteld door de Gemeenteraad zonder dat men echt naar de inhoud kijkt. Vaak wordt er van uitgegaan dat de voorbereidingen zo goed zijn dat alles wel aan de wet getoetst is, en dat terwijl een wethouder al meermaals heeft aangegeven dat Oirschot zich niet aan de wet hoeft te houden en lokaal beleid boven de wet gaat.

Lees meer . . .