bezorgde burgers

Dreigt er een afrekencultuur? De meeste mensen deugen toch?

Heel lang geloofden we dat Nederland af was. Maar schijn bedriegt. Pieter Omtzigt laat zien dat er in Nederland grote problemen zijn met macht en tegenmacht. De mechanismen van de rechtsstaat functioneren niet goed meer, zoals uit het kinderopvangtoeslagenschandaal is gebleken. Omtzigt pleit vanuit zijn eigen ervaringen in de politiek voor een nieuw sociaal contract.

“Het is nodig om het vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen. Dat is zeker niet eenvoudig. We moeten instituties herbouwen door checks-and-balances te hernieuwen. Het vraagt ook om een andere mentaliteit van de overheid én van de burgers zelf. Er is geen simpele oplossing. Het hele weefsel van de rechtsstaat moet worden onderzocht en gerepareerd”.

In Oirschot is er in het afgelopen jaar openlijk kritiek geleverd op het functioneren van de democratie en de bestuurscultuur. Onvoldoende inspraak en transparantie. In het Oirschots Weekjournaal en in ZOUT heeft u daarover uitvoerig kunnen lezen, zie Thema ZOUT : Bestuurscultuur.
De gemeenteraad erkende deze kritiek weliswaar ten dele, maar toonde in een ontmoeting met bezorgde burgers weinig inzicht en ambitie om daadwerkelijk aan een betere bestuurscultuur te gaan werken. Men wilde het nu overlaten aan de nieuwe gemeenteraad, waar overigens naar verwachting meer dan de helft van de huidige raadsleden weer zullen terugkomen.

ZOUT speelt een rol in het leveren van kritiek. Liever gebruiken we het woord terugkoppeling of spiegelen, aangezien kritiek al gauw als negativisme wordt weggezet. Terwijl het – met de juiste instelling – ook gezien kan worden als een kadootje waar je je voordeel mee kan doen. Maar we houden het hier nog maar even op kritiek.

In de commentaren van lezers op onze artikelen wordt zelden ingegaan op de inhoud van de kritiek, maar wordt deze gepareerd met de categorieen:

  1. Het zijn toch allemaal goed bedoelende mensen, waarom vertrouw je hen niet wat meer en geef je hen niet wat meer waardering?
  2. We moeten oppassen voor een afrekencultuur, waarbij ambtsdragers niet meer durven te acteren.
  3. Als je kritiek hebt, ga dan eerst zelf in de gemeenteraad en doe het daar beter.

We gaan graag met eenieder hierover in discussie, maar eerst laten we vandaag Pieter Omtzigt iets zeggen over vertrouwensonafhankelijke controle van de macht en het wel of niet deugen van mensen (u weet wel, de bestseller van Rutger Bregman).

Afrekencultuur of controle van de macht

Beluister Pieter 10 minuten lang over afrekencultuur en het deugen van de meeste mensen.
Zijn betoog is vrij vertaald : “Aanvaard dat ieder mens meestal deugt, maar soms ook niet. We zijn niet perfect. Niet uit kwade wil, maar uit onkunde of onwetendheid of gewoon een zwak moment of geen aktieve herinnering. Een sterke democratie corrigeert dat, door controle en kritiek. Daar moeten we minder spastisch mee omgaan. Controle en transparantie zijn geen uitingen van wantrouwen”.

Een verstandige overheid onderwerpt zich vrijwillig aan gedegen controle en is uit zichzelf transparant

Pieter Omtzigt

ZOUT hoopt dat de politieke partijen van Oirschot zich in de komende verkiezingsperiode niet alleen gaan profileren met hun programma’s, maar ook met de manier waarop ze de burger gaan betrekken en met het streven naar een open en transparante bestuurscultuur.
En voor degenen die last hebben van kritiek, hopen we op begrip dat controle en kritiek noodzakelijke ingrediënten zijn van een sterke democratie.


Redactie ZOUT : Wat vindt U?

Welke beoordeling geeft U het college B&W voor de afgelopen periode?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Welke beoordeling geeft U de gemeenteraad voor de afgelopen periode?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading