bestuur, de Enck, Gemeenteraad

Een dief in de nacht.

Het vervolg van De Enck

Afgelopen week verscheen er een Raadsinformatiebrief over de voortgang van De Enck. Dit vraagt om een nadere inspectie.

Wat is er de afgelopen maanden gebeurd?

Op 17 juni 2022 verscheen er in het Eindhovens Dagblad ED 17-6-2022 een artikel over De Enck waarin werd gesteld dat er opnieuw zou worden nagedacht over de toekomst van De Enck. De samenwerking tussen initiatiefnemers Frank van Laarhoven en André van de Ven en de hiervoor opgerichte Stichting Cultureel Centrum Oirschot was gestaakt om meerdere redenen. De hoofdreden is voornamelijk gebaseerd op het feit dat met het huidige plan van de heren Van Laarhoven en Van de Ven, er vrijwel geen sprake meer kan zijn van een theater of een cultureel centrum. De verenigingen komen er met andere woorden met dit plan behoorlijk bekaaid vanaf. Om over een theater maar niet meer te spreken. De beoogde horecaexploitante, niet geheel onbelangrijk: een dochter van één van de initiatiefnemers, wil graag een horecaconcept verwezenlijken op basis van het Brownies en Downies concept, een lunchzaak waarbij gewerkt zou worden met mensen met een verstandelijke beperking als in een vorm van dagbesteding. Dit is weliswaar een sympathiek concept maar houdt tevens in dat er in de avonduren geen tot weinig gebruik kan worden gemaakt van een foyer of bar om na afloop van een repetitie te socializen. De ‘foyer’ in de avonduren zou slechts beperkt open gaan indien dit rendabel zou worden geacht bijvoorbeeld na een voorstelling.

De stichting kan hier geen inkomsten uit genereren omdat deze ‘foyer’ onder beheer blijft van de beoogde horecaexploitante. De danszaal is alleen overdag beschikbaar en een eventuele versnapering zou dan genuttigd kunnen worden in een zelfvoorzienende vorm in het tussengelegen halletje bij de kleedkamers en het toilet. In het artikel wordt overigens ook gesproken over een nieuwe overnamekandidaat. Overnamekandidaat De Enck meldt zich

Het vervolg en de rol van de gemeente.

Laat ik vooropstellen dat de gemeente als het gaat om het totale verhaal van De Enck een behoorlijke flater heeft geslagen. Al ver voor het faillissement. Ik beperk mij in dit artikel tot de laatste ontwikkelingen. Het is geen geheim dat De Enck een ‘pain in the ass’ is voor het gemeentebestuur. Zij willen er zo snel mogelijk vanaf. De kosten van een curator zijn inmiddels behoorlijk opgelopen. Aan visie op cultuur heeft het er bij deze gemeente altijd al aan ontbroken. Het is niet voor niets dat wethouder Van Beek die ‘vastgoed’ in zijn portefeuille heeft, De Enck kreeg toegeschoven en niet een wethouder die verantwoordelijk is voor de portefeuille ‘cultuur’, wat dit dan ook mag inhouden in de gemeente Oirschot.

Drie partijen

Na de vastgelopen samenwerking tussen de heren van Laarhoven en Van de Ven met de Stichting heeft de gemeente op 6 juli jl een avond georganiseerd voor de verenigingen om, zoals ze zelf stellen op de gemeentesite: de wensen van de verenigingen te inventariseren. Met de verzamelde informatie gaat de gemeente de komende periode de vervolgstappen bepalen. Buiten dat ik het bijzonder opmerkelijk vind dat overleg met de verenigingen nu pas plaats heeft gevonden ben ik letterlijk stijl achterover geslagen van de onlangs gepubliceerde Raadsinformatiebrief over deze avond en de conclusie die werd getrokken en wel om deze redenen:

Er wordt met geen woord gerept over de twee andere ingediende initiatieven en plannen van nieuwe belangstellenden die bij de gemeente zijn ingediend. In totaal met het plan van de heren Van Laarhoven en Van de Ven zijn het dus drie initiatieven en niet één!

Ik neem aan dat ook deze gemeente op de hoogte is van het Didam-arrest.

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad een baanbrekende arrest gewezen in de zaak Didam. Kort samengevat zijn daarin beperkingen gesteld aan de contractsvrijheid van overheden bij de verkoop van onroerende zaken. Uit het gelijkheidsbeginsel vloeit voort dat overheden gelijke kansen moeten bieden door een selectieprocedure te doorlopen aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke criteria. Wanneer de gemeente van mening is dat er slechts een serieuze gegadigde is moet het gemeente motiveren waarom naar zijn oordeel op basis van de hiervóór genoemde criteria bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er slechts één serieuze gegadigde is.

Didam-arrest

De gemeente heeft zich wederom niets aangetrokken van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur waarvan de wijze waarop verkoop van gemeentelijke gronden gebonden is aan een aantal objectieve, toetsbare en redelijke criteria er één van is.

Gelet op het bovenstaande mag de gemeente uitleggen waarom dit klaarblijkelijk niet is gebeurd. Het liefst bij een rechter maar minimaal aan de Oirschotse bevolking.

Deze Oirschotse gemeentelijke wijze van acteren en communiceren met de opzichtige motivatie om iedereen zand in de ogen te strooien, de gemeenteraad in slaap te sussen en bovendien over de ruggen van de verenigingen te denken hier een deal uit te slepen zonder inachtneming van de wet, is laakbaar. Het gaat de gemeente er primair om het vastgoed zo snel mogelijk te verkopen. De belangen van de verenigingen, een cultureel centrum, optimaal gebruik van de theaterzaal zijn er voor de bühne en zullen na verkoop de gemeente nog een worst wezen. De wensen van de verenigingen zijn verheven tot slechts ‘aandachtspunten’ voor de beoogde horecaexploitante.

Dit roept pijnlijke herinneringen op aan tal van zaken waar een groep verontruste burgers melding van heeft gemaakt. Waarvan de meeste meldingen te maken hadden met het niet naleven van de basisregels van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Nadat deze groep mensen in eerste instantie niet serieus werd genomen, aan het lijntje werd gehouden volgde er uiteindelijk een soort van ‘belofte’ volgde van een soort van ‘beterschap’.

Aha-erlebnis

Wanneer je de moeite neemt om wat verder te kijken dan wat de gemeente, tussen neus en lippen door en midden in het zomerreces, er door heen wil jassen namelijk het doorzetten van het plan van Van Laarhoven en Van de Ven zonder een deugdelijke afweging met inachtneming van de wettelijke regels met de twee andere gegadigden, krijg je onherroepelijk een aha-erlebnis:

Algemene beginselen van behoorlijk bestuur aan de laars lappend, de wet negeren want iedereen slaapt toch wel door of ligt ergens onder een palmboom, met droge ogen de boel flessen, dealtjes sluiten en een tactiek toepassen die past bij een dief in de nacht.

Ursula Willemse

One thought on “Een dief in de nacht.

  1. Wat een toneelstuk. Uitgangspunt moet niet het gebouw zijn, maar de cultuur die Oirschot ondanks alles, rijk is. Cultuur is geen verdienmodel, maar wel financieel haalbaar bij en goed cultuur-beleidsplan en een open houding richting cultuurmakers, cultuureducatie, theater, film, dans en muziekuitvoeringen.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading