Landbouwtransitie

Varkensstal bij Kampina van de (Logtse) baan.

De huidige stallen bij natuurgebied Kampina in Spoordonk nabij Oirschot. De bouw van een grote varkenstal met 16000 varkens nabij het natuurgebied is van de baan nu het hele bedrijf wordt gekocht in de Ruimte voor Ruimte-regeling. © Rob Engelaar

Allereerst natuurlijk; heel blij dat de potentiële megastal aan de Logtsebaan in de Kampina uitgekocht kon worden. Dat dus buiten kijf. 

Maar als de volgende, met landelijk 24 miljard overheidsgeld gefinancierde transformatie ook bij de gemiddelde burger op draagvlak moet kunnen rekenen , lijkt mij toch nadere duidelijkheid geboden.

De boer zou dus de dierrechten leasen. Dat dat kan vind ik al een unicum, maar goed. Maar boer van Hal heeft drie locaties waar hij varkensstallen heeft, – waar de Logtsebaan dus “slechts” 1 van was.

Volgens mij is er dus nooit een varken op de Logtsebaan geweest, is de melkveehouderij die daar ooit was simpelweg opgegeven en heeft van Hal dus alleen van de overheid een blanco cheque geind voor de mogelijkheid om daar ter plaatse ooit varkens te kunnen gaan houden. 

Daar er nimmer varkens op de Logtsebaan gehouden zijn, van Hal dus kan schuiven met varkens tussen drie locaties – is de gehele operatie van vorig week maandag dus ” slechts” een papieren formaliteit geweest waar de overheid de zelf (onnodig) gegeven vergunningen voor > 2 miljoen. heeft teruggekocht? 

Als straks die 24 miljard gebruikt gaat worden om vele boeren die te dicht bij Natura 2000 gebieden gevestigd zijn, te willen uitkopen dan lijkt mij dat het duidelijk moet zijn op basis van welke kaderstelling deze boeren uitgekocht kunnen worden!

Ik weet van het verleden, – dat als boeren meer varkens hielden dan ze volgens de vergunning in de stal mochten hebben, zij vlak voor de aangekondigde controle gewoon een aantal varkens even tijdelijk bij de buur stalden…

Ik weet niet hoe jullie het vergaat, maar er blijft altijd iets knagen als ik iets niet helemaal begrijp.

Welk raadslid of wethouder is in staat en wil die duidelijkheid aan de burger geven?

Mijn vragen:

 1. Hoe zit dat nu met het werkelijk gehouden aantal varkens, geleasde varkens, dierrechten?
 2. De stikstof uitstoot wordt per locatie berekend (behalve aantal varkens ook bepaald door de compenserende techniek) – dat zal nog steeds met het rekenprogramma aerius gebeuren? Wie is daar daadwerkelijk kundig in?
 3. De Ruimte voor Ruimte regeling wordt geïnitieerd door blijkbaar ook een los van de provincie  opererende instelling. Bij de uitkoop Logtsebaan was er een akkoord tussen gemeente, boer en R&R die alleen op verzoek ter plaatse kon worden ingezien. Lijkt mij weinig inzichtelijk. 
 4. Wie, welke experts zitten er eigenlijk in dat Ruimte voor Ruimte team? Gaan die straks ook bij de 24 mljrd landelijke/ provinciale operatie naar merites de boeren beoordelen?
 5. Ik zal naar behoefte nog de berichten doorsturen waaruit blijkt dat de Rabobank en de veevoederfabrikanten er tot op heden er niets voor voelen om mee de kosten te willen dragen die deze uitkoop actie/ transformatie met zich mee zullen brengen. Ergo zijn zij juist de financiers, initiators van de boerenacties juist veelal gebleken.  Daar met de 24 miljard overheidsgeld, – dus geld van de belastingbetaler, de gewone burger-, de boeren uitgekocht zullen worden, – lijkt mij – om maatschappelijke onvrede te kunnen voorkomen – het ook meer dan redelijk dat diegenen die het meest van de landbouw schaalvergroting geprofiteerd hebben (de bank en de veevoederfabrikanten) mee zullen gaan betalen aan de transformatie. Tot op heden weet de bank alleen tergend in “green washing” taal naar de gewone burger te spreken. Daar vrijwel alle boeren aan de door de Rabo en veevoederfabrikanten afgedwongen schaalvergrotings schuldenketting liggen zal bij uitkoop boeren met overheidsgeld de facto dit wederom een bank bail out blijken?
 6. Het bleek ook al bij de uitkoop Logtsebaan toen daar ter compensatie door R&R 15 locaties voor (dure!) woningbouw van de gemeente verlangd werden. Op de plaats waar dat nu vooralsnog beoogd werd volgde tijdens de raadsvergadering al gelijk een “not in my backyard” inspreekster. Wat komt er in (of voor) de plaats van de uitgekochte boer? 

Eric Stols

Raad Oirschot stemt in met verkoop varkenshouderij: megastal bij Kampina definitief van de baan

De huidige stallen bij natuurgebied Kampina in Spoordonk nabij Oirschot. De bouw van een grote varkenstal met 16000 varkens nabij het natuurgebied is van de baan nu het hele bedrijf wordt gekocht in de Ruimte voor Ruimte-regeling. © Rob Engelaar

Janske Mollen 22-06-22

OIRSCHOT – Geen megastal naast het Natura 2000-gebied Kampina in Oirschot, nu de gemeenteraad van Oirschot definitief heeft ingestemd met verkoop in een Ruimte voor Ruimte-regeling. Het financiële risico neemt de raad voor lief.

Lees verder in het ED 22-06-2022

Dossier megastal Logtsebaan kan gesloten worden, nu is het in Oirschot tijd om terug te verdienen

De laatste stand van zaken op locatie van de sloop van de varkensstallen aan de Logstebaan. © Juan Vrijdag / DCI Media

Janske Mollen 27-07-22

OIRSCHOT – De handtekeningen zijn gezet, de koop gesloten, de eerste varkensstallen aan de Logtsebaan 2 in Oirschot zijn gesloopt. En dus kijken gemeente, provincie én Ruimte voor Ruimte naar de toekomst, want er moet terugverdiend en dus gebouwd worden.

Ruimte voor Ruimte wil de koop van het varkensbedrijf terugverdienen met de verkoop van ongeveer 15 bouwkavels elders in Oirschot. Daarvoor is onder andere de Oostrand van Oostelbeers genoemd, maar ook andere locaties zijn in onderzoek.

Lees verder > Eindhovens Dagblad

4 thoughts on “Varkensstal bij Kampina van de (Logtse) baan.

 1. Het komt regelmatig voor dat niet gebruikte vergunningen worden ingetrokken door de gemeente. Dat wordt dan ook in het Weekjournaal gepubliceerd.
  Ik heb me vaak afgevraagd, en ook wel eens aan raadsleden de vraag gesteld, waarom dat in dit geval eigenlijk niet kon. Ik heb nooit een antwoord vernomen op die vraag.

 2. Omdat betreffende agrariër kort voor het verlopen van de dan geldende vergunning een verbetering van de vergunde (nog niet gebouwde) stallen voorstelde waarbij de stikstofemissie een heel klein beetje zou afnemen. Doordat hij de concrete plannen daarvoor tijdig indiende was het juridisch niet logisch om de eerder verleende vergunning in te trekken omdat hij door de verbeterde plannen aantoonde echt wel gebruik te willen maken van die vergunning.

 3. Het bekende kat en muisspel. Vlak voor het verloop van de vergunning een ” verbetering” inbrengen. De Nederlandse wetgever heeft zich overgeleverd aan de boer die vrijwel om niet het recht on te vervuilen heeft verworven.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading