Gemeenteraad

Reglement van Orde van de Gemeenteraad

Het reglement van orde van de gemeenteraad geeft gedragsregels aan zowel gemeenteraadslid, College van Bestuur als burger. Een paar opmerkelijke zaken uit het onlangs gepubliceerde Reglement voor U uitgelicht.

Sinds kort is het reglement van Orde weer beschikbaar op het internet van de gemeente : U vindt het via Oirschot.nl > Bestuur en beleid > gemeenteraad > alle overige informatie gemeenteraad > Overzichten >  Reglement van Orde (bent U er nog?). Tenminste als U de juiste browser gebruikt (Chrome blijft bij Overzichten steken).
Of eenvoudiger op gemeente.oirschot.org > Reglement van Orde

Publicatie van het reglement is een eerste tastbare opvolging van het het appél gedaan door bezorgde Oirschotse burgers in hun brandbrief aan de gemeenteraad, die dat de gemeente zich aan Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB) zou moeten houden.

Wat opvalt is dat de oorspronkelijke tekst dateert uit 2002 en de latere aanvullingen (de laatste uit 2013) niet verwerkt zijn in één reglement. Dat zou voor de leesbaarheid en de interpretatie natuurlijk wel fijner zijn.

Hieronder een aantal opmerkelijke passages :

Een klacht van veel raadsleden is dat ze stukken in de praktijk soms pas 24 uur van te voren ontvangen. Het dillema voor hen is dan te protesteren door te weigeren met de beraadslagingen mee te doen (de enige effectieve manier om te protesteren) of zich te schikken en slecht voorbereid mee te doen.

Tijdens de besloten speciale raadsvergadering met een afvaardiging van de bezorgde burgers zat de verslaggever van het ED gemoedelijk tussen de College van Bestuursleden. Dit gaf de bezorgde burgers te denken over de onafhankelijkheid van de op het laatste moment uitgenodigde persvertegenwoordiger.

Het voorstel van de voorzitter of een lid van de raad “hoe om te gaan met de behandeling van de inbreng van de burger” zal de vaste volgers van de gemeenteraad vaak ontgaan zijn. Meestal blijft het bij het het voldoen aan de 5 minuten die de inspreker volgens het reglement toestaat (en geen minuut meer, daar zorgt een strenge burgemeester wel voor).

Het reglement van orde van de gemeenteraad geeft houvast aan gemeenteraadslid en burger rond raadsvergaderingen.

De tekst stamt duidelijk nog uit het vorige decenium. Gelukkig zijn de raadsvergaderingen tegenwoordig live te volgen en zijn ze ook terug te zien omdat ze op video zijn vastgelegd.

Wel is het een puzzel om onderwerpen die eerder in de raad behandeld zijn terug te vinden in het archief.
Het archief is op datum georganiseerd en niet op onderwerp. Alleen een vertaaltabel datum – onderwerp, helpt om toegang te krijgen tot eerder behandelde onderwerpen.

Zie ook een vergelijking van de intranet site van Oirschot en Reusle de Mierden

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading