Groen Duurzaam Oirschot

Gemeentegrond is van ons allemaal.

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60385

Reeds enkele jaren heeft IVN erop gewezen dat er langs het Heezenpad diverse stukken gemeentelijke gronden door landbouwers in gebruik zijn genomen *) 

Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn mede niet omdat de ondiepe bermsloten met braamstruiken daar van oudsher een biotoop vormden voor de geelgors. 

Die geelgors is door de gemeente Oirschot verkozen als maatstaf voor biodiversiteit. Hij komt nu enkel nog voor op bepaalde plekken langs de Steenrijt en het kanaal bij de Baest. Zo goed gaat het dus niet met die biodiversiteit. “Als de geelgors n.l ergens voorkomt zit het met die biodiversiteit wel goed” 

De afdeling handhaving gaf te kennen dat er tientallen plekken in Oirschot zijn waar dit “wederrechtelijk” gebruik plaats vindt maar dat er niet door de gemeente wordt gehandhaafd. Men kent die plekken exact. 

Dat is oneerlijk ten opzichte van alle andere “nette” burgers die zich wel aan de wet houden. Het handhaven zou moeten geschieden door een in te huren jurist, hetgeen natuurlijk geld kost. Geld dat gevoteerd moet worden door de gemeenteraad. 

Wij zijn van mening dat het tot de normale taken van een BOA hoort de overtreders erop te wijzen dat zij in overtreding zijn. Dat kan middels een eenvoudige brief waarin een ultimatum wordt gesteld waarop de oude situatie hersteld dient te zijn. 

Vervolgens zal een groot deel van de overtreders “eieren voor zijn geld kiezen” en de zaak oplossen. Die paar overtreders die dan nog overblijven kunnen door een jurist worden behandeld. 

Handhaven doe je niet alleen om schuldigen te straffen maar vooral om eerlijke mensen te laten zien dat hun handelwijze de juiste is. 

*) Dit is punt 13 uit de brief van de Bezorgde Oirschotse Burgers (BOB)

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading