Landbouwtransitie

Conflict Boeren Burgers in Deurne

Zembla onderzoeksjournalistiek

Donderdag 28 april ’22

https://www.npostart.nl/zembla/28-04-2022/BV_101407358

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat mevr. Heijnen (VVD) en minister van Landbouw dhr. Staghouwer (ChristenUnie) blameren zich in het programma Zembla. Stuitend te zien hoe deze twee bewindslieden reageren op een “criminele” Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) uit 2007 die de kiem heeft gelegd/legt voor een dramatisch conflict tussen machtige boeren en machteloze burgers. Het laat zien dat de wet leidt tot meer i.p.v. minder hinder en hoe het boeren lukt de stanknormen structureel te overschrijden. ‘Als je al veel stankoverlast veroorzaakt mag je blijven doorgaan’, zegt Valentijn Wösten, deskundig en succesvol jurist van milieuclubs MOB en Vereniging Leefmilieu.

De 50% regeling houdt in dat je meer dieren mag houden (dus meer uitstoot) als je een nieuwe stal bouwt die relatief voor minder uitstoot zorgt. M.a.w.: Als je een overbelaste situatie veroorzaakt, dan mag je blijven doorgaan met het veroorzaken van die stankoverlast. Niets in de wet is geregeld om de overbelaste stanksituaties te saneren.

Oud-Kamerlid en agrarische ondernemer dhr. Oplaat (VVD) weet in het interview zelf niet waar het over gaat terwijl hijzelf meegewerkt heeft aan de wetgeving Geurhinder en Veehouderij. Bovendien komt hij met dwaze uitvluchten/drogredenen. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevr. Vivianne Heijnen (VVD) laat met haar uitspraken zien hoe ondeskundig ze is. Terwijl de normen voor de stankoverlast zwaar worden overschreden zegt ze: “Voor de een kan iets stinken en voor de ander kan dat best wel meevallen”. Terwijl er al een evaluatie heeft plaatsgevonden wil ze eerst vaststellen wat nu precies stankoverlast is, voordat er verder gepraat kan worden.

Hoe hypocriet kun je zijn als je haar hoort zeggen dat ze dit soort gesprekken waardevol vindt, terwijl duidelijk is dat ze niets concreets zal doen aan deze ernstige geurhinder.

Ook minister van landbouw Staghouwer (ChristenUnie) zegt niets meer concreets dan:”We willen voelen en ruiken wat er aan de hand is”. De staatssecretaris (VVD) besluit met de toezegging dat de zorgen die ze heeft gehoord genoeg zijn om te kijken of de geurwetgeving wel of niet deugt, terwijl onder haar voorganger deze wet al is geëvalueerd met de conclusie dat de wet niet deugt. Hoe schaamteloos kan het zijn!

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading