Kromven

Kromvensedijk wordt voorzien van Terrastab

Kromvensedijk vóór verharding

De gemeente bericht :
Werkzaamheden Kromvensedijk in september
De provincie is akkoord met de stabilisatiewerkzaamheden mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Het gaat daarbij om maatregelen om gevolgen voor beschermde diersoorten te voorkomen. Om die reden worden de werkzaamheden in het najaar en onder begeleiding van een ecoloog uitgevoerd.
Het zandpad wordt direct na de werkzaamheden zorgvuldig afgezet. In de week van 5 tot en met 9 september gaat de firma Terrastab in opdracht van de gemeente Oirschot de Kromvensedijk stabiliseren.
Het gaat om het gedeelte van het zandpad van de Kromvensedijk tussen de Westelbeersedijk en de woningen nummer 4 en 9.
Tijdens en vlak na uitvoering van de werkzaamheden zijn twee woningen aan de Kromvensedijk daardoor enige tijd minder goed bereikbaar. Hoe lang de afsluiting precies gaat duren hangt ook af van de weersomstandigheden.
De gemeente Oirschot gaat met deze omwonenden nadere afspraken maken over de bereikbaarheid.

Commentaar redactie.
De gemeente zwicht tenslotte voor Jan de Rooij die het zandpad eerst met zwaar bouwverkeer ruïneerde en vervolgens van de gemeente eiste dat het zandpad zou worden verhard. Een lange strijd tussen natuurbeschermers en gemeente rond de bescherming van de natuur in een Natura2000 gebied volgde. De gemeente meent voldoende rechtsgrond te hebben om dit nu door te ‘kunnen zetten.
De samenstelling van TERRASTAB is geheim – God weet wat er in zit. De natuur lijdt er onnodig onder. Maar bovenal blijkt de gemeente geen partij is voor mensen met diepe zakken, die eerst doen en daarna een beroep doen op legalisatie.
Sorry, meneer Wim van de Donk, oud commissaris van de koning, Uw lofzang op de zandpaden in Brabant heeft hier niet mogen baten.

5 thoughts on “Kromvensedijk wordt voorzien van Terrastab

  1. Het blijkt onderhand dat de rechter op 10 oktober nog een uitspraak gaat doen over verharding van de Kromvensedijk.
    De geschiedenis herhaalt zich. De gemeente voert na 3 jaar bakkeleien nog snel werkzaamheden uit, voordat de rechter hier een uitspraak over doet.
    ONBEHOORLIJK BESTUUR.
    Het wordt weer tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid en camera’s van ZEMBLA.

  2. Al in 2011 haalde de Oirschotse politiek de Nederlandse tv met https://www.uitzending.net/gemist/18849/Nederland-1/Zembla.html “Het stinkt in Brabant” waar uit de doeken werd gedaan hoe er hier bestuurd wordt. Getuige de verharding van een historisch zandpad in beschermd natuurgebied op kosten van de gemeenschap en ten faveure van een hoogbejaard stel dat in de Quote 500 vermeld staat is er nog helemaal niets veranderd. Een rechtszaak aangespannen door de lokale natuurvereniging die reeds op 10 oktober as plaats zal vinden en die mogelijk tot gevolg zal hebben dat de hele betonmortel die onder de noemer “stabilisatie” weer opgeruimd moet worden, ook op kosten van de gemeenschap,kon de gemeente niet afwachten. De enige manier waarop deze handelswijze verklaard kan worden is dat er reeds in het begin afspraken met eigenaar De Rooij zijn gemaakt en misschien nog wel meer. De regenten zijn voorzichtiger geworden, de gangen en achterkamertjes donkerder maar het abces stinkt er niet minder om. Mensen die commentaar durven leveren worden gebashed of wordt “ondemocratisch”gedrag verweten waar men zelf elk democratisch proces met de dooddoener “daadkrachtig willen zijn” sabotteert. Het CDA-schip is zinkende zoals we weten, een club die de VVD met integriteitsincidenten heeft ingehaald. Benieuwd waar ze straks aan boord zullen sluipen.

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading