sociaal

150 asielzoekers in opvang in voormalige Oirschotse verslavingskliniek

De voormalige verslavingskliniek Rodersana in Oirschot moet vanaf 1 januari als tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers gaan dienen. (archieffoto) © Rene Manders

Janske Mollen 08-12-21

OIRSCHOT – De gemeente Oirschot gaat vanaf 1 januari 150 asielzoekers opvangen in de voormalige verslavingskliniek Rodersana in Oirschot. Het gaat om alleenreizende minderjarigen en gezinnen. Omwonenden zijn woensdagochtend ingelicht.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft Oirschot gevraagd om de voormalige kliniek Rodersana aan de Oerlesedijk 1 beschikbaar te stellen als opvang voor asielzoekers. Het gaat om maximaal 150 asielzoekers voor een periode van 1 jaar, met een mogelijke verlenging van 1 jaar.

Lees verder in het ED

Toch 150 asielzoekers in Oirschot.

Jeroen Dasbach, burgerraadslid VVD

Afgelopen december was er een raadsvergadering, waarin is besloten om tijdelijke opvang aan asielzoekers te geven. Het lijkt erop dat de asielzoekers vanaf maart in Oirschot zullen arriveren.

Voor ons als VVD is dit geen gemakkelijk onderwerp. Landelijk maken we ons hard voor opvang in de regio. We zijn ook tegen het gebruik van mensen voor geopolitieke doeleinden, zoals nu in Wit-Rusland gebeurt.

Als Oirschotse, Spoordonkse en Beerse VVD staan wij achter het besluit om 150 asielzoekers voor maximaal 2 jaar op te vangen in de voormalige verslavingskliniek Rodersana in Oirschot. Daarbij nemen wij onze verantwoordelijkheid gezien de crisissituatie die nu in de opvang heerst. We willen als VVD daarnaast ook sociaal rechtvaardig zijn. We helpen mensen die echt hulp nodig hebben en die ook aan hun eigen toekomst willen werken.

Daarom hebben we met aanpassingen in het raadsvoorstel ook het volgende voor elkaar gekregen:

– we helpen alleen meerderjarige vluchtelingen en gezinnen uit gevaarlijke landen die rechtstreeks naar Nederland op legale wijze hierheen zijn gekomen. Mensen die in een ander Europees land zijn binnengekomen en daar dus asiel hadden moeten aanvragen helpen we dus niet;

– we helpen ook mensen die een toekomst in Nederland kunnen opbouwen;
– Uitgeprocedeerde asielzoekers komen dus niet in onze gemeente in de opvang;
– de kosten voor (jeugd)zorg en aanpassingen van de infrastructuur komen voor rekening van het COA;
– asielzoekers uit opvangcentra die bekend staan als overlastgevers zijn niet welkom.

De verhalen over problemen in de opvang in Oisterwijk en in Budel laten ons natuurlijk niet koud. Daarom houden we eind 2022 een grondige evaluatie om te kijken of de tijdelijke opvang voor iedereen werkt. Niet alleen voor de asielzoekers, maar ook voor onze eigen inwoners. Bij slecht functioneren van de opvang zullen we niet schromen om aan te dringen op sluiting. Veiligheid voor de Oirschotse gemeenschap staat voorop.

Jeroen Dasbach

Burgerraadslid VVD Oirschot, Spoordonk en de Beerzen

Mogelijk tijdelijke opvang asielzoekers in Oirschot

OIRSCHOT – Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verzoekt de gemeente Oirschot om vanaf 1 januari 2022 de voormalige kliniek (Rodersana) aan de Oerlesedijk 1 beschikbaar te stellen als opvang voor asielzoekers. Het gaat om maximaal 150 asielzoekers voor een periode van 1 jaar (met mogelijke verlenging van 1 jaar). Het college van B&W staat hier welwillend tegenover. Met dit voorgenomen besluit neemt de gemeente Oirschot haar verantwoordelijkheid en draagt zij bij aan het oplossen van de maatschappelijke noodsituatie.
Het voornemen van burgemeester en wethouders wordt dinsdag 14 december tijdens een openbare
raadsvergadering besproken met de gemeenteraad. Het is begrijpelijk dat dit ook bij inwoners vragen oproept. Daarom willen we hen zo goed mogelijk informeren en krijgen zij de gelegenheid om vragen te stellen. Op de avond van 14 december geven vertegenwoordigers van het COA daarom een presentatie.
Tijdens deze presentatie gaan zij in op de reacties en vragen van inwoners. Vragen kunnen tot en met zondag 12 december worden ingestuurd naar noodopvang@oirschot.nl. Geïnteresseerden kunnen ook
spreektijd aanvragen. Daarvoor kunnen zij contact opnemen met griffier Han Struijs via h.struijs@oirschot.nl.
De spreektijd is maximaal drie minuten. Na de presentatie debatteren de raadsleden. Het college neemt in de tweede helft van december een definitief besluit.

Vergadering volgen
De raadsvergadering begint om 19.30 uur in het gemeentehuis van Oirschot. Vanwege de huidige coronamaatregelen, moeten we het aantal personen in de raadzaal beperkt houden. Geïnteresseerden kunnen de raadsvergadering online volgen via www.oirschot.nl/gemeenteraad onder het kopje ‘Naar de
agenda van de gemeenteraad
’.

Waarom deze opvang?
De asielzoekerscentra in Nederland zitten overvol. Er is sinds de zomer sprake van een zeer hoge instroom
van asielzoekers. Ondertussen stromen statushouders, asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben
gekregen en in Nederland mogen blijven, veel moeizamer dan voorheen door naar reguliere huisvesting. Dit is onder meer het gevolg van de krapte op de woningmarkt. Daarom zoekt het COA momenteel overal in het land naar extra opvangcapaciteit. Ook het kabinet heeft verschillende noodoproepen uitgestuurd naar gemeenten om noodopvanglocaties mogelijk te maken. De gemeente Oirschot voelt zich, net als vele
andere gemeenten in Nederland, verantwoordelijk om ook haar steentje bij te dragen.

Meer informatie
Op www.oirschot.nl/noodopvang staat meer informatie en een overzicht met veelgestelde vragen.

Punt achter opvang Den Beerschen Bak

Frank van den Heuvel 24-01-17, 10:30 Bron: ED

WESTELBEERS – Met een bijeenkomst voor alle betrokkenen is maandag een punt gezet achter de opvang van vluchtelingen op recreatiepark Den Beerschen Bak in Westelbeers.

In januari 2016 kwamen de eerste statushouders naar het dorpje, minder dan een jaar later zijn de huisjes weer leeg. De instroom van vluchtelingen is fors afgenomen en Den Beerschen Bak is niet langer nodig als opvanglocatie. Het park houdt wel een ‘bufferfunctie’; indien nodig kunnen direct weer mensen worden gehuisvest.

Burgemeester Ruud Severijns complimenteerde omwonenden en vrijwilligers voor hun houding en inzet in het afgelopen jaar. ,,Er is veel energie in gestoken, door veel vrijwilligers”, aldus Severijns. ,,Oirschot is ook trots op de direct omwonenden. Ze waren in eerste instantie niet allemaal blij, maar toen de stap eenmaal was gezet, zijn ze op een fijne manier met de bewoners omgegaan.”

Ook Comité Gastvrij kreeg een dikke pluim. De vrijwilligers stonden vanaf dag één klaar om de statushouders bij te staan. ,,De reacties van de bewoners zijn de belangrijkste indicatie en ze zeggen bijna allemaal dat het een goed park is geweest”, zegt Jack van Tuijl namens het comité. ,,Natuurlijk waren er incidenten, maar door het jaar heen is er een soort dorpssfeer gegroeid, waarin de mensen elkaar echt leerden kennen. Die relaties houden stand nu ze verspreid in het land wonen, dat is een goed teken.”

Het Comité Gastvrij blijft klaar staan voor de vijftiental statushouders die zich in de Beerzen hebben gevestigd, bijvoorbeeld met taalonderwijs. Van Tuijl: ,,We dringen ons niet op, maar de mensen weten ons te vinden als het nodig is.”

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading