sociaal

Sociaal Progressief Oirschot en het Sociaal Domein

Thea Cichy-van Gessel,
fractielid van Sociaal Progressief Oirschot

Onlangs stond de strategische visie voor het sociaal domein op de agenda bij de gemeenteraad. Het sociaal domein gaat over maatschappelijke ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben. Jeugdzorg, hulp aan vluchtelingen en inburgering, bijstand en bijzondere bijstand, participatie en vinden van werk, en schuldhulpverlening vallen onder het sociaal domein. De nieuwe strategische visie moet zorgen voor meer grip op het sociaal domein: meer inzicht in ontwikkelingen en duidelijker sturen op basis van deze inzichten. De gemeenteraad is in de voorafgaande periode uitvoerig over de nieuwe visie geïnformeerd. Sociaal Progressief Oirschot stelt het zeer op prijs dat de opmerkingen van de raadsleden zijn meegenomen. Ook de opmerkingen vanuit de Adviesraad Zorg en Samenleving waren zeer waardevol. In de visie wordt de gemeente Amsterdam als referentie genomen. “Een beetje een vreemde keuze”, aldus raadslid Thea Cichy-van Gessel, ”Om een gemeente met grote-stadsproblematiek te nemen als referentie voor sociaal beleid in een plattelandsgemeente als Oirschot.”

Redactie ZOUT
We geven de komende tijd de standpunten van de politiek partijen weer. Om u te informeren, maar ook om te reageren. Bijvoorbeeld met een vraag die u belangrijk vindt.
Burgers die vinden dat de politiek onvoldoende luistert, krijgen in ZOUT de gelegenheid hun vragen en zorgen naar voren te brengen.

Sociaal Progressief Oirschot plaatst ook enkele kanttekeningen op de uitvoering van het beleid, want daar gaat het voornamelijk om bij het sociaal domein. Veel ruimte in beleidskeuzes is er niet want de gemeente is de uitvoerende instantie van wetgeving uit Den Haag. Inwoners hebben recht op bijstand en maatschappelijke ondersteuning bij verlies van werk of gezondheid. Nieuwkomers hebben recht op onderdak en op noodzakelijke begeleiding bij het bewandelen van de moeilijk toegankelijke bureaucratische wegen. Werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben recht op werk. De manier waarop is een zaak van de uitvoerende instanties in de gemeente.

Als sociale partij vinden wij dat in een rijk land als Nederland niemand tussen wal en schip mag vallen. Dat geluid kent u van ons. Streven naar zelfredzaamheid is mooi, maar we weten dat niet iedereen dat aankan in onze ingewikkelde maatschappij. Thea Cichy-van Gessel benadrukt dan ook het volgende bij de wethouder: regel het recht op cliëntondersteuning goed. De Nederlandse bureaucratie is echt niet voor iedereen toegankelijk. Het is geen sinecure de juiste hulpbronnen en regelgeving te vinden. “En als dan toch de gemeente Amsterdam als referentie wordt gebruikt voor de strategische visie, kijk dan ook naar de inrichting van hun website”, geeft Thea de wethouder mee.

Verder bepleit Thea een jaarlijkse evaluatie van de resultaten, in plaats van elke drie jaar. Zodat jaarlijks bijgestuurd kan worden indien nodig. De gegevens worden goed gemonitored, dan kun je voor hetzelfde geld elk jaar even met de raad kijken of doelen gehaald worden. Vooral in coronatijd, want de samenleving zal moeten herstellen van de pandemie die helaas nog wel even haar sporen zal nalaten.

Sociaal Progressief Oirschot vindt dat regels met gezond verstand en creativiteit toegepast moeten worden, aldus Thea. Bijvoorbeeld bij handhaving en boetes. Mensen maken fouten, deze zijn vaak niet moedwillig en dus niet bedoeld om te frauderen.

Thea eindigt haar betoog met enkele vragen. Voor de uitvoering van het sociaal beleid zijn vrijwilligers onmisbaar. Zij zijn de figuurlijke “handen aan het bed”, bieden direct de hulp en zorg die op een bepaald moment noodzakelijk is. Hoe gaat de gemeente om met de grote groep vrijwilligers die buiten de hiervoor in het leven geroepen LEV-groep om (LEV: Leven en Verbinden) nieuwkomers bijstaat bij hun inburgering? Hoe worden zij gefaciliteerd? Hoe worden hun resultaten en ervaringen meegenomen?

Tot slot is de effectiviteit van de dienstverlening rondom werk, inburgering, armoede en schulden afhankelijk van de kwaliteit van de samenwerking tussen de vele uitvoeringsinstanties. Kempengemeente, Wijzer, Vluchtelingenwerk, WSD: allemaal werken ze hard voor onze inwoners, maar kwetsbaren en onzichtbaren hebben méér nodig dan een loket. Daarom willen we de komende jaren samenwerken aan andere en nieuwe, oplossingen voor dit vraagstuk. Ons uitgangspunt daarbij is dat er in het sociale beleid van onze welvarende gemeente uitgegaan moet worden van de mens en niet van de regels.

Thea Cichy-van Gessel,

namens de fractie van Sociaal Progressief Oirschot

Ook geplaatst in het Oirschots Weekjurnaal

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading