ZOUT

Een punt of een komma?

U heeft het vast gemerkt. ZOUT staat in de pauze stand. Ze twijfelt of ze er een punt achter gaat zetten of een komma. In dit artikel legt ZOUT dat nader uit.

Onze doelstelling
Toen we in augustus 2021 begonnen hadden we als doelstelling: een gratis, wekelijks verschijnend Emagazine met artikelen over Oirschots bestuur, politiek en samenleving, met binnen een half jaar meer dan 500 abonnees. met name onder mensen die Facebook, Twitter of Instagram mijden.
ZOUT gelooft in het belang van de democratie en van plurifomiteit van meningsuiting. In aanloop naar de verkiezingen 2022 zou ZOUT een rol kunnen spelen in het bieden van een platform voor kritische kiezers, zoals de bezorgde burgers, het informeren van twijfelende kiezers en het wekken van het besef dat de politiek het leven van de 40% niet-stemmers wel degelijk beinvloedt. De Oirschotse politiek is bepaald niet het toonbeeld van een op de burger gerichte bestuurscultuur en er is veel nodig om het vertrouwen van burgers te herstellen.

Hoogtepunten en dieptepunten
We hebben als redactie een vliegwiel in beweging gebracht. Een wekelijks aanbod van 5 artikelen, van de redactie tafel, ingezonden artikelen van lezers en door de redactie overgenomen artikelen uit OW en ED, teneinde lezers maximaal in staat te stellen te reageren, met elkaar in gesprek te gaan en vragen aan de politiek te stellen.

Een hoogtepunt was het verzet van vele burgers in augustus 2021 tegen de herinichting van de Oude Toren en het eraan ten grondslag liggende gebrek aan inspraak in de Oirschotse politiek. Het heeft velen weer vertrouwen gegeven in de mogelijkheden die de burger heeft om de politiek dienstbaar te laten zijn aan de samenleving in plaats van andersom.

Een dieptepunt was natuurlijk de arrogantie waarmee de politieke partijen zich niet verwaardigden een uitspraak te doen (eens / oneens) op 8 door lezers bedachte stellingen vlak voor de verkeizingen van februari 2022.

Er waren meer hoogtepunten, zoals het verzet tegen de bomenkap en dieptepunten, zoals Kromvensedijk en handhaving tegen motorcrossers en het debacle van de dialoog met bezorgde burgers.
De rode draad is de noodzaak het gemeentebestuur kritisch te volgen. En tevens dat dit – soms begrijpelijkerwijs – teveel gevraagd is van de 17 parttime gemeenteraadsleden die vaak maar half worden geïnformeerd en daardoor soms geen flauw idee hebben welke vrijheden zij de gemeente gegeven hebben met goedgekeurde visies en beleidskaders en uitvoeringsplannen.

Belangstelling in getallen
Wekelijks lazen tussen de 250 en 450 lezers artikelen van ZOUT, hierdoor getriggerd door sociale media en de nieuwsbrief met 250 abonnees. In de 9 maanden sinds de oprichting werden 35000 artikelen door lezers opgevraagd. Dat is niet niks.

In die tijd werden 255 artikelen gepubliceerd door een 10-tal publicisten. Er werden 97 artikelen uit lokale media (OW en ED) overgenomen, vaak door ons voorzien van opmerkingen, vragen en een uitnodiging aan onze lezers erop te reageren. Opvallend is dat dit laatste zegge en schrijve maar 1 keer is gebeurd. De conclusie is dan ook dat er geen behoefte is om in ZOUT te reageren op artikelen in OW en ED. De verbazing binnen de redactie hierover is nog niet voorbij.
De overige 193 reacties kwamen voor de helft van 58 lezers en de andere helft van de redactie die lezers aanmoedigde om te reageren.

Een overzicht van alle artikelen per auteur vind je op de ZOUT pagina Auteurs
De artikelen blijven op de site beschikbaar voor referentie en het broodnodige historische besef.

De mogelijkheid om een mening te geven op enquête vragen werd tussen de 70 en 15 keer benut

Heeft U vertrouwen in de politici van Oirschot?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Welke politieke partij gaat voor de meeste betaalbare woningen zorgen in Oirschot?

Bekijk resultaten

Laden ... Laden ...

Twee enquete vragen gesteld aan ZOUT lezers

Conclusie
We zetten een punt achter ZOUT in de huidige opzet. Er is onvoldoende balans tussen belangstelling, betrokkenheid van lezers en inspanning van de schrijvers. No hard feelings. Het was een experiment. Experimenten slagen altijd. De uitkomst is mogelijk anders dan gehoopt of verwacht.
Lezers kunnen voorlopig nog steeds reageren po bestaande artikelen en / of voorstellen doen voor een artikel of zelf een artikel aanbieden.
Als de omstandigheden daartoe aanleidng geven, pakken we de draad mogelijk weer op.

Een persoonlijke noot.
De oorlog in Oekraïne grijpt ons zeer aan. Wie had kunnen denken dat in Europa op zo’n schaal nog oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zouden worden begaan.
Wellicht geen reden om de ogen te sluiten voor de lokale politiek. Al was het maar om onze vrijheid op volle waarde te schatten.
Maar het lukt ons op het moment niet om de spagaat te overbruggen tussen Mariepol en Oirschot.

De redactie
Ursula Willemse
Ritha van de Ruit
Ruud Merks

7 thoughts on “Een punt of een komma?

 1. Jammer, zal die kritische noot op ons gemeente beleid missen.Besef ook dat we nooit een reactie gegeven hebben.

 2. tsja, als je echt kritische mensen die ook naar het eigen functioneren kijken en je antwoorden geven op jullie eigen vraag hoe het beter kan er uit zet……..
  De website is zwaar gecensureerd en mensen mogen hun eigen meningen niet geven terwijl dat toch democratische rechten zijn.

  1. Fred, klopt echt niet.

   Alle reacties worden automatisch geplaatst.
   Slechts in 1 geval is een geplaatst commentaar verwijderd, omdat het een persoonlijke aanval betrof.

   Het door jou aangeleverde artikel is voorzien van foto en geplaatst https://nieuwsbrief.oirschot.org/sociaal/geef-de-mensen-de-kans-om-mee-te-doen-in-de-samenleving-verander-onmogelijkheden-in-mogelijkheden-oftewel-verander-muren-in-deuren/
   Stuur svp 1 bijdrqage die we niet geplaatst hebben.

   Ik heb je een keer gevraagd om een niet gefundeerde beschuldigingen in een commentaar in ZOUT van feiten te voorzien.
   Ik poogde daarmee om het begrip voor je mening te vergroten.
   Dat ervaarde je toen, jammer genoeg en onterecht als censuur.

   1. Ja Ruud, en jij hebt toegezegd om in gesprek te gaan en dat verrek je dus gewoon. En toen ik bewijs per mail stuurde viel jij me op een open website in de rug aan terwijl ik het uit de openbaarheid hield. Ik heb genoeg geprobeerd met name jou op het juiste pad te krijgen, dat van de belangenbehartiger die de eigen mening niet voorop zet, maar daar wil en kun je klaarblijkelijk niet aan. Als je het niet in vertrouwelijkheid wilt hebben krijg je het nu dus ook gewoon openbaar.
    Helaas sleep je andere goedwillende mensen mee in deze dwaling.
    DAARDOOR haken mensen af en dan gaat het inderdaad mis!!!!!!

    1. Fred, ik heb niet het gevoel dat ik aan je verwachtingen kan voldoen.
     Ik ben ZOUT NIET begonnen als belangenbehartiger en heb vele meningen de ruimte gegeven. Ook de jouwe.
     Jij mag het laatste woord hebben (dat neem je vast ook zonder aanmoediging :-)), maar hier stopt voor mij een te persoonlijke polemiek.

     1. Ruud, jij noemt het oorlog. ik niet het feiten weergeven. Je hebt idd een aantal meningen de ruimte gegeven omdat die in jouw richting liggen, maar zodra er iets gezegd wordt op het sociaal domein ga jij en met gestrekt been in en probeer je mensen hun mening te laten veranderen in zoals jij graag ziet. Een mening is een persoonlijk iets waar je niets over hoeft te verantwoorden, zoals jij wel wilt. Je kunt aangeven veel ervaring te hebben met de vluchtelingen maar die mensen kennen de Nederlandse wet en hun Nederlandse rechten niet dus die kun je een rad voor ogen draaien. Je hebt toezeggingen aan meerdere mensen gedaan die je vervolgens net zo vrolijk weer niet houdt. Je stelt vragen en als ik die per mail beantwoord gooi je me uit de vriendenclub en ontzeg je me toegang tot door jou toegezegde gesprekken. Je kunt aan mijn verwachtingen voldoen, zoals ik al vaak heb aangegeven, zodra je je open stelt voor alle meningen en mensen niet op hun meningen aanvalt en jouw mening niet moet prevaleren. Zoals jij bezig bent kun je er beter een dikke punt achter zetten. Je bent de zaken nu aan het besodemieteren en dat wordt (zoals je wel merkt aan het aantal afhakers / het lage aantal reacties) door de gemeenschap niet genomen.

 3. Zomaar een gedachte.

  Allereerst wil ik de redactie van Zout bedanken voor alle energie die ze erin gestoken hebben om de vragen naar voren te brengen die we, voor mijn gevoel, eigenlijk allemaal willen stellen. (Maar dit dan weer niet hardop willen/kunnen/durven doen)
  Misschien niet allemaal maar er blijken, gezien het aantal van enkele honderden lezers, toch behoorlijk wat bezorgde burgers te zijn.

  Eigenlijk is het met dit hete weer geen goed idee om allerlei gedachten rond te laten spoken, daar is het veel te warm voor.
  Maar terwijl heel Oirschot zindert wil ik graag nog even een typisch Oirschotse reactie geven op het punt/komma vraagstuk.
  Typisch Orskots als in “daogs na de mért”.

  Ik herinner me dat ik eigenlijk verbaasd was toen ik de eerste artikelen zag. Beter verwoordt maar wel met dezelfde vraagtekens die ik zelf ook heb.
  De belangrijkste reden dat er op mijn vragen geen antwoord is gekomen is dat ik er zelf niks aan gedaan heb. Door op die manier, stilzwijgend, aan de kant te blijven staan heb ik nagelaten om zelf antwoorden te bekomen. Dat betekent dat ik ook nagelaten heb om mijn steun (hardop) uit te spreken voor de mensen die wel vragen durfden te stellen over de vreemde kostenberekening bij het aquaduct, over de ronduit verschrikkelijke manier hoe er met de bibliotheek wordt gesold, over de vertoning bij het Kromven of over de schandalige manier waarop de gemeente Oirschot beroofd werd van een gemeenschapshuis.

  Waarbij ik ,bij het laatste voorbeeld, wekelijks nieuwe wantoestanden zie ontstaan maar waar de gemeente nu eindelijk een legitieme reden heeft om zich niet meer verantwoordelijk te voelen. Want behalve schandalig vind ik het nu ook link worden.
  Ik zie dat er gevaarlijke situaties ontstaan en ik ben bang dat er niemand in de Oirschotse politiek hier naar gaat luisteren, laat staan zich hierover uit durft te spreken of actie ondernemen.
  Maar heeft het faillissement van de Enck dan ook iedereen ontslagen van de morele verantwoordelijkheid om te handelen als het belang van de ingezetenen van onze gemeente in het gedrang komt?

  Zomaar een gedachte van;

  Horen, Zien, Zwijgen

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading