Landbouwtransitie

Babbelen over het buitengebied

Bericht van Dorpsvisie in het OW

Op zaterdag 27 november vanaf 13.00 uur willen we met u in gesprek over de kansen en mogelijkheden in ons mooie buitengebied. Hiervoor hebben we een bijeenkomst georganiseerd bij Hoeve ‘Arbeid Adelt’ aan de Nieuwendijk 43 in Spoordonk waarbij iedereen van harte welkom is.

Deze middag start met een rondleiding op hoeve ‘Arbeid Adelt’ Dit bedrijf is onlangs gestopt met haar agrarische activiteiten en is nu in transitie naar een nieuw verdienmodel. De rondleiding start om 13.00 uur. Hierna gaan we vanaf 14.00 uur onder leiding van Jan Kerkhof, oud wethouder in Veghel en Oirschot, het gesprek aan over twee onderwerpen: het onlangs vastgestelde Landschaps Kwaliteits Plan (LKP) en vervolgens hoe om te gaan met Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB) Ikzelf zal u meenemen in het doel en visie van het LKP. Het doel van het LKP is het bieden van een integrale visie op het landschap voor de komende 20 jaar. Een visie waarin ruimte wordt geboden aan een veranderend gebruik, maar waar tegelijkertijd de cultuurhistorische kernwaarden moeten worden bewaard. Een landschapsvisie die zich niet beperkt tot het buitengebied, maar het landschap tevens als drager beschouwd van het bebouwd gebied.

Arie Koolen, oud adviseur VAB impuls en Martijn Pijnenburg van Hoeve ‘Arbeid Adelt’ nemen u vervolgens mee in de uitdagingen bij het vrijkomen en omschakelen van een agrarisch bedrijf. Stoppen en omschakelen van een (agrarisch) bedrijf is een moeilijk, langdurig en zwaar proces, waar het niet alleen gaat over de zoektocht ‘wat willen we dan gaan doen’ financiën of herbestemmen, maar wat vooral ook een emotionele lading heeft.

Na en tijdens deze inleidingen gaan we in gesprek met de vertegenwoordigers van ZLTO Oirschot-deBeerzen, IVN Oirschot, Visit Oirschot en wethouder Esther Langens en natuurlijk de aanwezigen bij deze bijeenkomst.

U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst, tot ziens op 27 november.

Dorpsvisie

Kim Martens-Willems

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading