voorzieningen

Burgerinitiatief Kemmer pakt Speelbos overlast aan

Ingezonden lezersbrief

Het speelbos in de Kemmer weer voor de juiste doelgroepen

Geduldig onderzoek door buurt leidt tot aanbevelingen om gebied weer aantrekkelijk, veilig en beleefbaar te maken.

In de periode 2019-2021 heeft buurtgroep de Kemmer de parkeerplaatsen in haar gebied gemonitord en in het bijzonder de Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) bij het Speelbos.

Meer dan honderd maal werden ‘neighbourwatch’ rondes gereden met-en zonder oranje hesjes. De vrijwilligers troffen een scala aan onregelmatigheden aan. Vooral in de avondschemer en vooral bij het Speelbos, het Laco zwembad en het tegenover liggende weiland met de JOP keet. Sommige zaken werden in overleg met/door de verantwoordelijk wethouder direct opgelost. Bijvoorbeeld vrachtwagenverbodsborden tegen overnachtende vrachtwagenchauffeurs. En ook een opzichtige camera bij het Laco zwembad vergroot merkbaar de sociale veiligheid. Toch bleek dit alles niet voldoende om het vandalisme, de mannen-ontmoetingen, de afvaldumping, camperovernachtingen, de hondenuitlaatdiensten, drugsdealing en het alcoholmisbruik te beteugelen. In de huidige vorm is het Speelbos zeker geen plaats waar je als ouder met je kind gaat spelen, of met de hond wil wandelen.

In juni dit jaar liep het 2-jarig experiment met de JOP-keet af. De wethouder besloot de vergunning nog een half jaar te verlengen om eventueel naar een andere locatie te kunnen zoeken. Binnenkort is het dan toch echt voorbij en gaat de keet weg uit de Kemmer. Het onderliggend rapport ‘Parkeerplaatsmonitor/JOP 2019-2021’ is in oktober overhandigd aan alle fracties.

Dankzij de vele uren fysiek op locatie, ontdekte de burgergroep gelukkig ook de simpele clou van de oplossing om het gebied weer sociaal veilig te maken. Het bleek namelijk dat nagenoeg alle overlast veroorzakers, met gemotoriseerd vervoer kwamen. De gewenste doelgroepen daarentegen, zoals scouting, sporters, ouders met kinderen, wandelaars, trimmers, mountainbikers, hondenuitlaters kwamen meestal ongemotoriseerd.

Zodoende kwam de buurtgroep tot het volgende ensemble van aanbevelingen, die op 12 oktober aan alle fracties gepresenteerd werden tijdens het Oirschots Podium:

1. Het speelbos autovrij (Wel lopend toegankelijk en met de fiets. Zij die toch met de auto komen, kunnen parkeren op de geplande nieuwe parkeerplaats bij BP)

2. Laco parkeerplaatsen omheind en extra capaciteit- eveneens bij BP

3. Kwalitatieve groene ecozone aanplanten op het weiland langs de A58, plus de geluidswal ter plaatse 100 meter doortrekken.

Een mooi voorbeeld van het benutten van de lokale kracht van onze Oirschotse burgers, zonder dat daar externe bureau’s aan te pas kwamen en zonder dat er kosten gemaakt werden.

Aan de gemeente om dit nu op te volgen. We werken graag samen aan een beter Oirschot.

Buurtgroep de Kemmer,

06-1297 8641

Geef een reactie

Ontdek meer van ZOUT

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Continue reading