Auteur: Ruud Merks

gemeenteraadsverkiezingen
De arrogantie van de Oirschotse politieke partijen

ZOUT vroeg de Oirschotse politieke partijen om een standpunt over door lezers bijeengebrachte stellingen.
Antwoord : een regelrechte afwijzing door alle 6 politieke partijen. In verkiezingstijd nog wel.

Lees meer . . .
Buiten Oirschot
Doe een beroep op 10 russen

Zeventig procent van de russen achter Putin. Zij geloven wat de staatstelevisie hen voorschotelt.
Dat maakt hen onbewust medeplichtig. Maak ze bewust medeplichtig en hopelijk gaan ze zich verzetten tegen Putin.
Hoe? Simpel : Schrijf 10 Russen een Email.

Lees meer . . .
Landbouwtransitie
Wat merkt u van het mestoverschot in Noord-Brabant?

Het belang van de StankApp van Brabantsburgerplatform is dat iedereen nu de stank in zijn omgeving kan melden, zichtbaar kan maken op een kaart en er daardoor ook iets mee kan DOEN

Lees meer . . .
toren Oostelbeers
Belevingsconcept ‘Periscoop’ in de Oude Toren definitief van de baan

De gemeente ziet af van het herinrichtingsplan van de Oude Toren in Oostelbeers voor het deel ‘Persicoop’. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) stelt eisen aan een hernieuwde aanvraag voor een ontheffing van de Wet natuurbescherming (Wnb), waaraan gemeente Oirschot denkt niet te kunnen voldoen.

Lees meer . . .
motorcross
Motorcrossers vernielen de bossen en ook de verbodsborden op de Landschotse Heide

Wekelijks crossen de motorcrossers door de Oirschotse bossen. Handhaving staat machteloos.

Lees meer . . .
gemeenteraadsverkiezingen
Permanente campagne

Waarom horen we 4 jaar lang zo weinig van partijen en blijft de campagne beperkt tot de 5 weken voorafgaand aan de verkiezingen?

Lees meer . . .